Podmioty opłacające podatek minimalny będą miały więcej czasu na złożenie zeznań

12.06.2022

Podmioty opłacające podatek minimalny będą miały więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych. Nowy termin został wyznaczony na 31 marca 2023 r. – wynika z projektu rozporządzenia MF.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego.

Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów odnośnie składania zeznań podatkowych

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do 31 marca 2023 r. - podano w uzasadnieniu do projektu.

Podano, że rozporządzenie dotyczy wszystkich podatników minimalnego podatku dochodowego (chodzi o podatników zobowiązanych do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych), których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r. a zakończył się do dnia 30 listopada 2022 r. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, mają oni czas na rozliczenie minimalnego podatku dochodowego w zeznaniu rocznym składanym do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu swego roku podatkowego. W tym terminie podatnicy winni również wpłacić należny podatek od dochodów osiągniętych w minionym roku podatkowym, w tym także minimalny podatek dochodowy.

"Niniejsze rozporządzenie przedłuża termin do realizacji tych obowiązków i umożliwia uiszczenie zobowiązania w późniejszym terminie" - stwierdzono w uzasadnieniu.

W rozporządzeniu jest mowa nie tylko o zmianie terminów, dotyczących podatku minimalnego, ale także CIT opłacanego na zasadach ogólnych.

"Przedłużenie terminów w zakresie minimalnego podatku dochodowego skutkuje koniecznością przedłużenia dla tych podatników również terminu wykonania obowiązków w odniesieniu do podatku wykazywanego i wpłacanego na zasadach ogólnych" - stwierdzono.

Rozporządzenie ma wejść w życie tuż po ogłoszeniu.

(12.06.2022 za portalspozywczy.pl/PAP)