Cyfryzacja parkingów, jeden ekosystem. Smart city coraz bardziej smart

Postępująca na całym świecie urbanizacja rodzi coraz więcej wyzwań, wśród nich są między innymi walka ze smogiem i hałasem, utylizacja odpadów, efektywne zarządzanie opieką zdrowotną czy organizacja komunikacji publicznej i niwelowanie korków. Miasta coraz częściej sięgają po nowe technologie, żeby im sprostać.

Innowacyjne narzędzia pozwalają zredukować zużycie wody i energii, a także przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Całość działań wpisuje się w koncepcję Smart City, która bazuje na cyfryzacji przestrzeni miejskiej. Inteligentne procesy, opierające się na algorytmach oraz infrastrukturze IoT, dostarczającej dane z wielu obszarów, sprawiają, że miasta stają się bardziej ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców, a władze zyskują możliwość większej optymalizacji budżetu.

Europejskie oraz polskie miasta mają do dyspozycji coraz więcej inteligentnych i zaawansowanych technologii. Korzystają one z różnorodnych sensorów, algorytmów oraz metod AI, aby skutecznie analizować i przetwarzać informacje usprawniające funkcjonowanie w czasie rzeczywistym. Bardzo istotnym wyzwaniem jest natomiast gwałtownie wzrastająca populacja mieszkańców miast. Według raportu „World Urbanization Trends”, w połowie XXI wieku 66% światowej populacji będzie mieszkać właśnie w miastach. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 10% mniej. Skuteczne zarządzanie miejskimi ekosystemami w coraz większym stopniu wymaga stosowania narzędzi cyfrowych oraz gromadzenia i analizy wszelkich dostępnych danych.

Fundamenty inteligentnego miasta

Około 30% globalnej emisji gazów cieplarnianych i 70% zużycia energii przypada na nieruchomości mieszkalne oraz biurowe, dlatego ich cyfrowa transformacja będzie fundamentem tworzenia inteligentnego i bardziej zrównoważonego miasta. System zarządzania budynkiem (BMS) jest wiodącym elementem w strategii inteligentnej nieruchomości. Kluczową technologią, kształtującą cały ekosystem, jest z kolei Internet Rzeczy (IoT) – stosowany w biurowcach, szpitalach czy na uniwersytetach. Starzejąca się infrastruktura wymaga dedykowanej adaptacji pod kątem nowych technologii, zarówno w ujęciu fizycznym, jak i cyfrowym. To właśnie cyfryzacja nieruchomości biurowych czy mieszkalnych jest jednym z najważniejszych składników przekształcania tradycyjnych miast w smart cities. Nabiera to dodatkowego znaczenia w przypadku danych Międzynarodowej Agencji Energii, zgodnie z którymi budynki zużywają 40% całej energii na świecie.

Fundamentem inteligentnego miasta jest rozwój technologii. Przetwarzanie danych w chmurze w połączeniu z możliwościami dokładnej geolokalizacji znacznie przyspieszyło rozwój smart cities i spowodowało, że technologie znajdują zastosowanie we wszystkich miejskich procesach. Ich motorem napędowym są w szczególności dwa kierunki technologiczne: komunikacja M2M, czyli Machine to Machine oraz ITS – Intelligent Transportation System. Inteligentne systemy transportowe służą optymalizacji ruchu ulicznego. Informują mieszkańców o możliwych utrudnieniach, pozwalając w danej sytuacji na wybór alternatywnej i szybszej trasy. Zarządzający miastem uzyskują informacje, które pozwalają na lepszą organizację koniecznych remontów dróg oraz rozbudowę infrastruktury, bez powodowania znacznych utrudnień w życiu mieszkańców. ITS może stanowić platformę dla wielu różnych podsystemów wykorzystywanych w poszczególnych obszarach miejskich. System ten jest w stanie zintegrować funkcje monitoringu miejskiego, obsługi stref płatnego parkowania, zarządzania transportem, oświetleniem ulicznym i osiedlowym.

Optymalizacja ruchu drogowego

Według World Economic Forum, inteligentne systemy transportowe umożliwiają obniżenie emisji gazów cieplarnianych w miastach o około 15%, a także pozwalają na redukcję dziennej ilości wody zużywanej przez 1 osobę aż o 25 litrów. Z kolei zautomatyzowane pojazdy i inteligentne systemy drogowe – wymieniające się danymi w czasie rzeczywistym dzięki sensorom i czujnikom – mogą nie tylko zapewnić większe bezpieczeństwo kierowcom, lecz także zoptymalizować ruch, skracając ich średni czas dojazdu o około 30 minut. Wśród cyfrowych rozwiązań i technologii, które najchętniej wdrażają obecnie polskie miasta, znajdują się właśnie zarządzanie ruchem drogowym w czasie rzeczywistym i inteligentne parkingi. Parkowanie to jeden z ważniejszych elementów decydujących o odbiorze danego miasta jako odpowiedniego miejsca do życia i pracy.

Nieustanny rozwój usług i narzędzi zorientowanych na ideę Smart City wymaga od liderów transformacji cyfrowej kreowania komfortowych, zrównoważonych i zdigitalizowanych rozwiązań parkingowych zarówno dla biznesu, jak i użytkowników końcowych. Hub dla miejskiego transportu multimodalnego wpisuje się w ekologiczne trendy, popularyzując samochody elektryczne, rozwiązując kwestię pierwszej i ostatniej mili czy wspierając korzystanie z ekologicznych środków transportu oraz transportu miejskiego. Współdzielona, zrównoważona mobilność przestaje być wyzwaniem, a staje się realną szansą dla władz miejskich oraz zarządców nieruchomości.

Kamil Giemza, Dyrektor operacyjny NaviParking

(Informacja prasowa NaviParking)