Dla młodych i przyszłych rolników - trzeci dzień Krajowych Dni Pola

13.06.2022

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk trzeciego dnia Krajowych Dni Pola Poświętne 2022 rozmawiał z młodzieżą ze szkół rolniczych z całej Polski, wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego oraz w lekcji terenowej na polu doświadczalnym.

Dzień ten był poświęcony młodemu pokoleniu rolników.

– Spotkanie z wami przypomniało mi o czasach, gdy byłem nauczycielem w szkole rolniczej. Na dzisiejszych lekcjach nie będzie jednak ocen. Życzę, żeby ten dzień był wypełniony nauką dla przyjemności – powiedział szef resortu rolnictwa, witając się z uczniami szkół rolniczych i otwierając ostatni dzień Krajowych Dni Pola Poświętne 2022.

– Osobiście bardzo cenię współpracę z młodzieżą i liczę się z głosem młodych, czego przejawem jest powołanie Rady Młodych Rolników przy MRiRW – dodał wicepremier Kowalczyk.

Podczas dwóch spotkań z młodzieżą ze szkół rolniczych MRiRW wicepremier Kowalczyk poruszył tematy istotne dla młodego pokolenia rolników oraz odpowiedział na pytania uczniów.

Nowe technologie w rolnictwie

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił ważną rolę wiedzy w zawodzie rolnika, także tej dotyczącej nowych technologii. Mówił, że jest ona szczególnie ważna dzisiaj, gdy część regionów świata jest zagrożona niedoborem żywności.

Jedną z takich technologii jest nowa, bezpłatna aplikacja eDWIN, dostępna od 3 czerwca br., a oficjalnie zaprezentowana właśnie podczas tegorocznych Krajowych Dni Pola. Narzędzie zostało stworzone dzięki wspólnym pracom jednostek doradztwa rolniczego oraz jednostek naukowych. Poprzez platformę eDWIN rolnicy na bieżąco otrzymują ostrzeżenia m.in. o szkodnikach, zagrożeniach na polu lub załamaniach pogody. Dzięki temu mogą podjąć właściwe, celowane decyzje dotyczące stosowania środków ochrony roślin – uzasadnione ekonomicznie i środowiskowo.

– Młodzi są szczególnie otwarci na nowe rozwiązania cyfrowe, dlatego powinni być ich prekursorami – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Zrównoważone rolnictwo

Wicepremier Kowalczyk przypomniał zgromadzonym uczniom, że dziś celem, a zarazem wyzwaniem europejskiego, w tym polskiego, rolnictwa jest uczynienie go bardziej zrównoważonym – uwzględniającym potrzebę ochrony środowiska.

– Glebę przekażecie następnym pokoleniom. Intensywne rolnictwo nieuwzględniające troski o stan gleby to postępowanie krótkowzroczne – powiedział szef resortu rolnictwa do młodzieży.

Przypomniał też, że zadbana gleba jest znacznie bardziej odporna na suszę.

Sieć szkół MRiRW

Szef resortu rolnictwa, odpowiadając na pytanie jednej z obecnych w Poświętnem uczennic, przypomniał, że MRiRW zaczęło prowadzić szkoły rolnicze w 2006 r. Powodem był kryzys tego szkolnictwa, wynikający z jego wysokich kosztów – szkoły rolnicze wymagają odpowiedniego zaplecza warsztatowego, żeby mogły spełniać swoją edukacyjną i praktyczną funkcję. Placówki korzystają z oferty stania się szkołami MRiRW dobrowolnie – jest to możliwość, a nie przymus.

Celem jest sieć obejmująca 85 szkół w całej Polsce. Obecnie jest ich 61, ale kilka kolejnych szkół jest zainteresowanych dołączeniem do sieci szkół MRiRW.

Ustosunkowując się do innego pytania, o nowe kierunki kształcenia w szkołach rolniczych MRiRW, wicepremier Kowalczyk poinformował, że nowe kierunki są wciąż wprowadzane. Jest to odpowiedź na nowe potrzeby rolnictwa – dotyczą więc one np. odnawialnych źródeł energii (OZE). Rozwój rolnictwa precyzyjnego z pewnością także, zdaniem ministra, przyczyni się do poszerzenia oferty. Zaznaczył przy tym, że wprowadzenie nowego kierunku kształcenia wymaga przygotowania, a więc i czasu.

Rolnik jako zawód

– Przychodząc po szkole podstawowej do szkoły rolniczej, podjęliście bardzo dobrą decyzję. Rolnik to bardzo ważny zawód. To wręcz misja. Żeby zaś być dobrym rolnikiem, trzeba mieć rzetelną, fachową wiedzę, jest ona niezwykle ważna – powiedział do uczniów wicepremier Kowalczyk.

Zdaniem ministra rolnictwo to zajęcie ważne, ale zarazem bardzo trudne i bardzo odpowiedzialne. Trudność wynika m.in. z uzależnienia od warunków atmosferycznych, ale także z wymogów prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jest to przedsiębiorstwo, ale bardzo szczególne. Żeby prowadzić je dobrze, trzeba mieć szeroką wiedzę – zarówno merytoryczną dotyczącą rolnictwa, jak i dotyczącą innych dziedzin, np. ekonomii. Na rolnikach spoczywa wielka odpowiedzialność, jaką jest wyżywienie i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji.

Zwracając się do uczniów, wicepremier Kowalczyk zachęcił ich, żeby rozważyli dalsze zgłębianie wiedzy specjalistycznej na uczelniach rolniczych.

– Zauważcie, że na studiach rolniczych nie ma już tylu różnych przedmiotów, które macie w szkole, możecie więc skupić się tylko na rolnictwie, stać się ekspertami w tej dziedzinie – powiedział minister.

Przypomniał też, że prowadzenie gospodarstwa rolnego to tylko jedna z dróg, którą można wybrać. Inne możliwości to np. zostanie doradcą rolniczym lub praca w przetwórstwie. Są też obszary pokrewne rolnictwu, takie jak OZE czy architektura krajobrazu. Oferta kształcenia na naszych uczelniach rolniczych jest szeroka – każda oferuje inne możliwości kształcenia.

Wsparcie dla młodych rolników

Wiele pytań uczniów dotyczyło dotacji dla młodych rolników – na rozpoczęcie działalności i rozwój gospodarstwa. Szef resortu rolnictwa przypomniał, jakie wsparcie może obecnie otrzymać młody rolnik. Są to więc: jednorazowa premia wynosząca aktualnie 150 tys. zł (a są plany jej zwiększenia do 200 tys. zł w 2023 r.) oraz płatność obszarowa wynosząca 60 euro do każdego ha (dla gospodarstw do 30 ha). Ponadto młodzi rolnicy, przystępując do programów wsparcia, otrzymują o 10% większą kwotę pomocy, niż pozostali.

Rada Młodych Rolników

Uczniowie podczas spotkania wyrażali także zainteresowanie działalnością Rady Młodych Rolników (RMR). Według ministra jej najważniejszy cel to bycie przekaźnikiem pomiędzy młodym pokoleniem a MRiRW. Przy okazji przypomniał uczniom, że można RMR zgłaszać uwagi i pomysły. Rolą Rady jest właśnie zgłaszanie sugestii MRiRW, podpowiadanie, zwłaszcza w tych obszarach, które są dla młodych najważniejsze: dotyczących szkolnictwa, rozpoczynania działalności rolniczej oraz rozwoju gospodarstwa.

Rola doradztwa rolniczego

Wicepremier Henryk Kowalczyk wziął także udział w posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, podczas którego podkreślał bardzo ważną rolę doradztwa w rolnictwie.

– Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale wiedza kosztuje najwięcej – to dzięki niej można dużo zaoszczędzić. Dlatego wielokrotnie zgłaszałem poprawki dotyczące finansowania doradztwa rolniczego – powiedział szef resortu rolnictwa i przypomniał, że obecnie jest ono finansowane przez MRiRW, a rolą doradztwa jest upowszechnianie wiedzy, także tej dotyczącej możliwości korzystania z dotacji.

Spotkanie z KGW i wizyta na polu doświadczalnym

Trzeciego dnia Krajowych Dni Pola Poświętne 2022 wicepremier Kowalczyk odwiedził także namiot Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), gdzie m.in. skosztował lokalnych specjałów, wysłuchał popisów wokalnych oraz wziął udział w krótkich lekcjach tkactwa i wikliniarstwa.

Wizytę zakończył na polu doświadczalnym, gdzie młodzież szkolna odbywała lekcję terenową. Była to okazja do zobaczenia na żywo efektów doświadczalnictwa odmianowego oraz podziwiania pięknie kwitnących odmian roślin bobowatych.

III Krajowe Dni Pola w Poświętnem k/Płońska

Dzień wcześniej, w niedzielę, wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk wraz z sekretarzem stanu w MRiRW Rafałem Romanowskim wzięli udział w uroczystym otwarciu Krajowych Dni Pola. Szef resortu rolnictwa odwiedził stoiska instytutów badawczych, zajmujących się szeroko rozumianym wsparciem rolnictwa, namioty, pod którymi były prezentowane dokonania rolnictwa ekologicznego na Mazowszu, spotkał się z przedstawicielami ośrodków doradztwa rolniczego i oficjalnie, premierowo uruchomił platformę eDWIN.

Krajowe Dni Pola odbyły się po raz trzeci. Zorganizował je Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W kolejnym roku wydarzenie odbędzie się w Wielkopolsce.

(13.06.2022 za MRiRW)