Sytuacja na światowym rynku mleka w najbliższych kwartałach pozostanie napięta

14.06.2022

W najbliższych kwartałach sytuacja na światowym rynku mleka pozostanie napięta, co będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu cen produktów mlecznych i cen skupu mleka, jak informują analitycy z Credit Agricole dodając, że głównymi czynnikami ryzyka są m.in. kształtowanie się warunków agrometeorologicznych oraz popytu na produkty mleczne w Chinach.

Ostatnie miesiące przyniosły wyraźne przyspieszenie wzrostu cen produktów mlecznych, jak zaznaczają w najnowszej AGROmapie analitycy z Credit Agricole.

Ceny produktów mlecznych wyznaczają nowe historyczne maksima

Najwyższa dynamika cen obserwowana jest w przypadku masła (+69,9% r/r), odtłuszczonego mleka w proszku (+58,1% r/r), pełnego mleka w proszku (+61,4% r/r) i serwatki (+36,1% r/r). Nieco wolniej rosną ceny serów (średnio o ok. 30% r/r).

„W konsekwencji ceny produktów mlecznych wyznaczają nowe historyczna maksima. W ostatnich miesiącach doszło również do dalszego zwiększenia różnicy pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka, choć nadal pozostaje ona wyraźnie poniżej rekordowych poziomów obserwowanych w latach 2017/2018” – informują analitycy.

Rosnąca presja kosztowa ogranicza opłacalność produkcji mleka

W raporcie zaznaczono, że w pierwszym kwartale bieżącego roku obserwowano spadek produkcji mleka wśród głównych światowych eksporterów produktów mlecznych.

Obserwowany obecnie spadek produkcji mleka ma szeroki zakres geograficzny i jest obserwowany m.in. w UE i USA, które znajdują się obecnie w sezonowym szczycie produkcji mleka, jak również w Nowej Zelandii i Australii.

„W I kw. 2022 r. produkcja mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (UE, Nowa Zelandia, USA, Australia i Argentyna) zmniejszyła się o 0,9% r/r wobec wzrostu o 0,7% w III kw.” – zaznaczają ekonomiści. – „Obserwowany obecnie spadek produkcji mleka ma szeroki zakres geograficzny i jest obserwowany m.in. w UE i USA, które znajdują się obecnie w sezonowym szczycie produkcji mleka, jak również w Nowej Zelandii i Australii. Jedynie w Argentynie utrzymuje się silny wzrost produkcji mleka w ujęciu rocznym” – dodają.

Głównymi czynnikami ograniczającymi produkcję mleka wśród kluczowych światowych eksporterów produktów mlecznych są niesprzyjające warunki agrometeorologiczne, a także narastająca presja kosztowa, która wpływa negatywnie na opłacalność produkcji mleka, jak wskazują eksperci z banku.

Utrzymuje się silny popyt na produkty mleczne

Utrzymuje się silny światowy popyt na produkty mleczne, czemu sprzyja zwiększony popyt ze strony kanału HoReCa związany z poprawą sytuacji epidemicznej na świecie. Odmiennie sytuacja wygląda w Chinach, gdzie ze względu na wzrost zakażeń i wprowadzone z tego powodu restrykcje administracyjne popyt na produkty mleczne wyraźnie się obniżył, jak wskazują ekonomiści.

Rosnące ceny produktów mlecznych będą miały ograniczony negatywny wpływ na popyt.

„Warto jednak zauważyć, że sytuacja epidemiczna w Chinach stopniowo poprawia się, co naszym zdaniem będzie w najbliższych miesiącach sprzyjać zwiększonym zakupom ze strony Chin. Podtrzymujemy naszą ocenę, że rosnące ceny produktów mlecznych będą miały ograniczony negatywny wpływ na popyt. Wynika to z tego, że w warunkach obserwowanego obecnie silnego wzrostu cen żywności we wszystkich głównych kategoriach produktowych, konsumenci mają ograniczone możliwości zastąpienia produktów mlecznych tańszymi substytutami” – informują analitycy z Credit Agricole.

Punkt zwrotny w światowym cyklu mlecznym najwcześniej w 2023 r.

Uważamy, że w najbliższych kwartałach sytuacja popytowo-podażowa na światowym rynku mleka pozostanie napięta, co będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu cen.

„Uważamy, że w najbliższych kwartałach sytuacja popytowo-podażowa na światowym rynku mleka pozostanie napięta, co będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu cen produktów mlecznych i cen skupu mleka. Uważamy, że punkt zwrotny w cyklu nastąpi najwcześniej w I kw. 2023 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród kluczowych eksporterów produktów mlecznych oraz kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach – podkreślają ekonomiści.

Wzrost prognozowanej ceny skupu mleka

W porównaniu do poprzedniej, wiosennej, prognozy, cena skupu mleka w Polsce szacowana na koniec 2022 r. wzrosła o 60 zł/hl, zaś cena szacowana na koniec 2023 r. wzrosła o 30 zł/hl.

„Prognozujemy, że na koniec 2022 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 260 zł/hl, a na koniec 2023 r. ok. 210 zł/hl. Lokalnie czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen skupu będzie również obserwowana w ostatnim czasie zaostrzająca się rywalizacja o surowiec pomiędzy mleczarniami.” – dodają analitycy.

Rynek mleka 2022.2 - sytuacja i prognozy, źródło: agromapa Credit Agricole

(14.06.2022 za farmer.pl)