Ważny obowiązek dotyczący także rolników. Możliwe wysokie kary

20.06.2022

Tylko do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków i lokali muszą złożyć deklarację o wykorzystywanych urządzeniach grzewczych i rodzaju spalanych paliw. W przeciwnym wypadku zapłacą nawet 5 tys. zł kary.

Wbrew potocznej nazwie, spis kopciuchów obejmuje także instalacje do ogrzewania gazem, prądem lub pompą ciepła. Deklarację o zainstalowanych źródłach ciepła i rodzaju spalanych paliw (jeśli jest ich kilka, zgłasza się wszystkie) muszą złożyć właściciele/zarządcy wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Nie ma znaczenia, czy ktoś w budynkach aktualnie zamieszkuje lub korzysta z nich w innych celach. Obowiązek dotyczy także osób, które przebywają poza granicami Polski, ale są właścicielami budynków w kraju. Deklarację składają także właściciele domków letniskowych, a nawet altan na ogródkach działkowych, jeśli tylko są w nich zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw.

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji to 14 dni od dnia uruchomienia.

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywną do 5 tys. zł. Jeśli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim wójt, burmistrz lub prezydent miasta “poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację i tzw. czynny żal.

Deklaracja A dotyczy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dla niemieszkalnych wypełnia się deklarację B.

(20.06.2022 za wrp.pl)