"Inteligentne Rolnictwo" - finał konkursu dla młodzieży

21.06.2022

Podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu „Inteligentne Rolnictwo” uczniowie szkół rolniczych prowadzonych przez MRiRW otrzymali nagrody z rąk wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Wręczenie nagród

Autorzy pięciu zwycięskich projektów w konkursie „Inteligentne Rolnictwo” otrzymali nagrody z rąk szefa resortu rolnictwa.

– Technologie cyfrowe w szkołach rolniczych stają się coraz bardziej popularne, a wiedza w tym zakresie coraz większa. Rolnik to bardzo ważny zawód. Żeby być dobrym rolnikiem, trzeba mieć nie tylko szeroką wiedzę dotyczącą rolnictwa, ale również z innych dziedzin, np. sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja w rolnictwie pomoże wydajniej uprawiać ziemię, zoptymalizować wykorzystanie zasobów i podnieść jakość spożywanych produktów rolnych. Jeśli odpowiednio zastosujemy sztuczną inteligencję, mamy szansę wzmocnić pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, a także rozwinąć gospodarkę i rynek pracy, tworząc tym samym korzyści dla społeczeństwa. Cieszy mnie, że program szkoleniowy Intel jest i będzie realizowany w resortowych szkołach rolniczych, gdzie znajdują się uczniowie myślący nieszablonowo, którzy widzą potrzeby zmian i już dziś szukają sposobów ich wprowadzania. Niebawem w jednej ze szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie uruchomiona szkolna pracownia przeznaczona do wdrażania sztucznej inteligencji w zastosowaniach rolniczych – powiedział podczas gali wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szkolenia

Gala wręczenia nagród w konkursie „Inteligentne Rolnictwo” to zwieńczenie pierwszego etapu szkoleń z zakresu stosowania sztucznej inteligencji opartych na programie Intel® AI for Future Workforce. Szkolenia te są od 2021 r. przeprowadzane we wszystkich szkołach rolniczych w Polsce.

Ze względu na duże zainteresowania szkoleniami w kwietniu 2022 r. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz firmy Intel podpisali porozumienie, na mocy którego Intel będzie kontynuować organizację najwyższej jakości programów szkoleniowych ze stosowania sztucznej inteligencji w rolnictwie.

Polska jest pionierem sektorowego podejścia do edukacji i szkoleń prowadzonych w oparciu o program Intel® AI for Future Workforce. Szkolenia przeprowadzone w Polsce, po dostosowaniu do specyfiki zagadnień rolniczych, staną się podstawą dla podobnych programów wdrażanych na całym świecie.

(21.06.2022 za MRiRW)