KOWR: blisko 20% wzrost wartości eksportu żywności

22.06.2022

W okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła w stosunku do tego samego okresu 2021 r. o 19,5% do 14 mld euro. Głównie wywożono mięso drobiowe, papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze - poinformował KOWR.

Eksport rolno-spożywczy

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że ok. 3/4 wpływów z polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych pochodzi ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynek unijny polskie firmy dostarczyły produkty o wartości 10,4 mld euro, co oznaczało 25,5% wzrost w odniesieniu do okresu styczeń-kwiecień ub.r.

Do krajów UE trafiało głównie: mięso drobiowe, papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze, karma dla zwierząt, wyroby czekoladowe oraz wołowina.

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,5 mld euro, co oznacza 5% wzrost w odniesieniu do sytuacji sprzed roku.

Gdzie największy eksport?

Największymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych poza UE, były: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,1 mld euro, wzrost o 32%), Ukraina (243 mln euro, spadek o 5%) oraz Stany Zjednoczone (240 mln euro, wzrost o 29%).

Znacznie mniejszą wartość wykazywał eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. eksport do tych krajów ukształtował się na poziomie 539 mln euro, tj. o 10% niższym niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem wyniósł w kresie I-IV br. 13,2% wobec 13% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jak ocenił zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński, polscy eksporterzy żywności dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym. Świadczą o tym rosnące przychody z eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 r. Pozytywną przesłanką rozwoju polskiego eksportu jest także postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, co ma szczególnie duże znaczenie w okresie trudnych uwarunkowań w handlu międzynarodowym - skomentował Wroński.

Wzrost przychodów z eksportu

Jego zdaniem wzrost przychodów z eksportu produktów rolno-spożywczych wynikał w znacznym stopniu z wysokich cen na rynku międzynarodowym, spowodowanych m.in. globalnymi czynnikami inflacyjnymi, oraz z korzystnego dla eksporterów kursu złotego względem euro, co z uwagi na dominujący udział krajów UE w polskim eksporcie miało duży wpływ na wyniki handlowe.

Wroński zaznaczył, że nastąpił także wzrost przychodów z eksportu poza UE. "Dobre wyniki handlowe były wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim była to rosnąca aktywność krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych oraz utrzymujący się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych" - podkreślił wiceszef KOWR.

„Należy podkreślić, że stosunkowo niewielki udział krajów WNP w przychodach z eksportu żywności, który w okresie pierwszych czterech miesięcy br. wyniósł 4%, ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki eksportu rolno-spożywczego ogółem" - powiedział Wroński.

(22.06.2022 za portalspozywczy.pl/PAP)