Ministerstwo Sprawiedliwości: franczyzobiorcy będą chronieni przed dominacją wielkich korporacji

23.06.2022

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi zmianami dla rynku franczyzy, ponieważ próby samoregulacji pracy branży się nie powiodły. Dzięki nowym przepisom franczyzobiorcy będą chronieni przed dominacją wielkich korporacji, a zasady funkcjonowania branży staną się przejrzyste dla wszystkich. Projekt ustawy przygotowuje zespół ekspercki złożony z legislatorów, prawników i ekspertów z zakresu prawa gospodarczego, powołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

  • Przygotowujemy ustawowe ramy odpowiedzialności franczyzobiorców i franczyzodawców. Obie strony umowy będą swobodnie działać - jednak silniejszy podmiot nie może wykorzystywać mniejszego. Franczyza to nie pańszczyzna, lecz szansa rozwoju - powiedział Marcin Sławecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, który podczas Kongresu 590 wziął udział w debacie pt. "Franczyza: zmiany dla przyszłości rynku".
  • Mali i średni przedsiębiorcy są wielką siłą polskiej gospodarki. Często inwestują we własny biznes wszystkie oszczędności. Umowa franczyzy nie może być dla nich ultimatum bez możliwości negocjowania postanowień. Dlatego rynek franczyzy wymaga pewnych gwarantowanych przez prawo standardów - mówił Marcin Sławecki, który nadzoruje w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad projektem ustawy regulującej rynek franczyzy.

Założenia ustawy poznamy w lipcu. Na każdym etapie prac projekt będzie konsultowany ze środowiskiem przedsiębiorców. - Nie zamierzamy "przeregulować" rynku. Chodzi o stworzenie pewnych ram działania biznesu franczyzowego. Konieczne jest współdziałanie obu stron na uczciwych warunkach - powiedział Marcin Sławecki.

Ochrona interesów obu stron

W Polsce działa ponad 1300 sieci franczyzowych i 80 tys. franczyzobiorców. Franczyzobiorcy to zwykle drobni przedsiębiorcy. A franczyzodawcy - podmioty silniejsze, mające wiedzę, doświadczenie, sieć dystrybucji - czasem wykorzystują swoją pozycję i proponują umowy, które są niekorzystne dla franczyzobiorców. Nie godzą się też na negocjacje ich warunków.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszało się wiele osób, które czują się pokrzywdzone takimi umowami. Niestety, nie powiodły się próby stworzenia wspólnego dla całej branży franczyzowej Kodeksu Dobrych Praktyk, opracowanego z inicjatywy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Skoro samoregulacja się nie udała, podjęto prace legislacyjne, by ustawa zagwarantowała małym przedsiębiorcom - bez szkody dla nich - możliwość korzystania z wiedzy i zasobów dużych sieci.

Nowe przepisy będą korzystne także dla franczyzodawców - mają chronić interesy obu stron. To bowiem franczyzodawcy i franczyzobiorcy wspólnie pracują na sukces. W projekcie ustawy znajdzie się też definicja franczyzy, której dotąd brakowało w polskim systemie prawnym.

Konieczna równowaga

Budowaniu uczciwych relacji biznesowych musi służyć mądre, jasne i równe dla wszystkich prawo. Takie, które chroni małych przed dominacją wielkich, a przynosi wymierne korzyści obu stronom biznesu.

Franczyza musi opierać się na takiej równowadze. Nie może polegać na tym, że duże sieci franczyzowe wyłącznie partycypują w zyskach, a jeśli franczyzobiorcy poniosą biznesową porażkę - silniejsi partnerzy bezwzględnie egzekwują od nich wygórowane należności.

Debata na temat rynku franczyzy to jedna z wielu dyskusji, które odbyły się podczas siódmej edycji Kongresu 590. Jego nazwa pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez polskie przedsiębiorstwa. Celem tej imprezy jest uwolnienie potencjału polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług. Kongres stwarza też przestrzeni do kooperacji dla polskich przedsiębiorców, naukowców i decydentów politycznych. Odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

(23.06.2022 za dlahandlu.pl)