PACCOR nagrodzony srebrem medal ECOVADIS

PACCOR, jeden z wiodących światowych graczy w branży opakowań z tworzyw sztucznych, ogłosił, że: otrzymał srebrną ocenę EcoVadis za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W PACCOR DBAMY o lepsze jutro już dziś. W oparciu o ich główne cztery kluczowe punkty: cyrkularność, Sojusze, zasoby i pracownicy, a także wskaźniki niefinansowe, strategia CARE opisuje, w jaki sposób PACCOR pracuje nad tym każdego dnia. PACCOR wyznaczył jasne i ambitne cele na 2023 r. i są otwarte udostępnianie raportu zrównoważonego rozwoju.

EcoVadis to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi do oceny zrównoważonego rozwoju, oceniające firmy o skutkach społecznych, etycznych i środowiskowych. Zastosowana metodologia oparta jest na międzynarodowych

standardy zrównoważonego rozwoju (takie jak UNGC, ISO, GRI itp.) i ocenia wysiłki w czterech głównych filarach: Środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia.

W 2020 roku PACCOR ustalił, że istnieje potrzeba stworzenia ustrukturyzowanej mapy drogowej zrównoważonego rozwoju i przyspieszyć własne wysiłki. Aby to wzmocnić, zobowiązali się do zdobycia srebrnego medalu za EcoVadis do 2023 r. Dziś firma PACCOR jest bardzo dumna, że ​​udało jej się osiągnąć ten kamień milowy w ciągu jednego roku wcześniej, w połączeniu z największym wzrostem wyniku w historii firmy PACCOR. Zostało to poparte znaczącym poprawa we wszystkich czterech filarach, co pokazuje, że zrównoważony rozwój jest podstawą całej ich działalności.

„To wielka zachęta dla całej rodziny PACCOR, ponieważ wyraźnie pokazuje, że ciężka praca wykonana w ostatni rok ma znaczenie i porusza igłę dla całej organizacji” – mówi Andreas Schuette, CEO at PACCOR. „Ten wynik tylko wzmacnia nastawienie firmy PACCOR na lepszą przyszłość. Dbamy o lepiej jutro i będziemy kontynuować nasze starania, aby w przyszłym roku osiągać jeszcze lepsze wyniki” – podsumowuje Andreas Schüette.

(Informacja prasowa PACCOR)