Wnioski za zwrot akcyzy za paliwo do końca sierpnia. Dopłaty na nowych zasadach

18.08.2023

1 sierpnia to data, od której rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze na nowych zasadach. Podpowiadamy, jakie są zasady dopłat i jakie dokumenty należy złożyć, aby je otrzymać.

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze można składać pomiędzy 1 a 31 sierpnia 2023 r. w urzędzie gminy, na terenie której zarejestrowane jest gospodarstwo.

To już drugi nabór w tym roku. Tym razem jednak obowiązują inne zasady niż przy naborach poprzednich.

Pierwsza zmiana dotyczy rozszerzenia grona rolników, którzy mogą wnioskować o zwrot. Druga ze zmian dotyczy samej stawki zwrotu.

Zwrot w wysokości 1,46 zł czy 2 zł?

Według nowych przepisów stawka zwrotu podatku akcyzowego za 1 litr oleju napędowego wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr ON dla małych i średnich gospodarstw na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r.;
 • 1,46 zł/1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych, na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r;
 • 1,20 zł/l ON dla wszystkich gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych posiadających w 2022 r. świnie, owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.08.2022 r. – 31.01.2022 roku.

Jakie są limity?

Oczywiście zwrot nie jest przyznawany do całości wykorzystanego w gospodarstwie paliwa. Aktualne limity wynoszą:

 • 110 l/ha użytków rolnych za paliwo zużyte od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r
 • 40 l na każdy DJP bydła za paliwo zużyte od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r
 • 40 l na każdy DJP koni, kóz i owiec za paliwo zużyte od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r
 • 4 l na każdy DJP świń za paliwo zużyte od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Obowiązujące obecnie współczynniki przeliczenia sztuk zwierząt hodowlanych na jednostki przeliczeniowe:

Bydło

 • Buhaje powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,36
 • Buhaje powyżej 1 roku do 18. miesiąca – 0,9
 • Buhaje powyżej 18. miesiąca – 1,4
 • Cielęta do 6. miesiąca – 0,15
 • Jałówki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,3
 • Jałówki powyżej 1 roku do 18. miesiąca – 0,8
 • Krowy powyżej 18. miesiąca – 1

Owce

 • Owce samice powyżej 1,5 roku – 0,1
 • Tryki powyżej 1,5 roku – 0,12
 • Jagnięta do 3,5 miesiąca – 0,05
 • Jarlaki tryczki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,08
 • Jarlaki maciorki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,1

Kozy

 • Kozy matki powyżej 1,5 roku – 0,15
 • Koźlęta do 3,5 miesiąca – 0,05
 • Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,08
 • Pozostałe kozy – samce powyżej 1,5 roku – 0,01
 • Konie ras dużychOgiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat – 1,2
 • Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat – 1
 • Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat – 0,8
 • Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,5
 • Źrebięta do 6. miesiąca – 0,3

Konie ras małych

 • Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat – 0,6
 • Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat – 0,5
 • Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat – 0,35
 • Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,2
 • Źrebięta do 6. miesiąca – 0,12

Niezbędne dokumenty

Należy pamiętać, że rolnicy, którzy uprawiają ziemię i jednocześnie hodują zwierzęta gospodarskie będą musieli złożyć dwa oddzielne wnioski. Jeden z nich to formularz dot. użytków rolnych i bydła, a drugi to wprowadzony w 2023 roku formularzu dotyczącym świń, owiec, kóz i koni. Dodatkowo rolnik ubiegający się o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego wykorzystanego w chowie zwierząt musi dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni.

W przypadku, gdy gospodarstwo należy do kilku osób zwrot przysługuje jednemu z właścicieli, pod warunkiem, że pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę, która należy dołączyć do wniosku. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest wspólnota małżeńska. W przypadku współmałżonka nie będą konieczne dodatkowe dokumenty.

Do wniosku o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na gruntach ornych i przy chowie bydła oraz przy produkcji świń, owiec, kóz lub koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Aby bezproblemowo uzyskać zwrot należy pamiętać, że przysługuje on na olej napedowy oznaczony następującymi kodami.

 • od CN 2710 19 43 do 2710 19 48,
 • od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,
 • oraz CN 3826 00.

Kiedy będą wypłacane pieniądze za paliwo rolnicze?

Urząd ma 30 dni od daty wpłynięcia wniosku na wydanie decyzji o przyznaniu zwrotu. Pieniądze mają trafić na konta rolników w okresie od 2 do 31 października 2023 roku.

(18.08.2023 za farmer.pl)