Hochland Polska rezygnuje z najmniej dochodowych produktów

18.08.2023

Pierwsza połowa roku pokazała, że sytuacja rynkowa nadal jest niestabilna i branża spożywcza stoi przed dużymi wyzwaniami związanymi ze wzrostem kosztów, wysoką inflacją, wzrostem cen produktów spożywczych i spowolnieniem konsumpcji - mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland Polska: wahania cen kluczowego surowca

Przedstawiciel Hochland Polska przyznaje, że rynek jest nieprzewidywalny, szczególnie, że branża mleczarska boryka się ostatnio z dużymi wahaniami na rynku cen mleka. A jest to kluczowy surowiec w tej działalności.

W pierwszej połowie roku skoncentrowaliśmy się na optymalizacji – zarówno po stronie operacyjnej: wydajności i kosztów zakładów produkcyjnych, jak i asortymentowej, optymalizując listę produktów i eliminując te o najmniejszej wartości dodanej. Jednym z naszych priorytetów są działania oparte na przyspieszeniu innowacji, digitalizacji i doskonaleniu się poprzez efektywne generowanie i wykorzystywanie danych, dlatego też podjęliśmy szereg inicjatyw w tym obszarze - mówi Jacek Wyrzykiewicz

Hochland realizuje cele zrównoważonego rozwoju

Firma podkreśla, że w ostatnim czasie także realizowała cele związane ze Zrównoważonym Rozwojem, który stanowi on integralną część wszystkich obszarów działalności. Szczególnie, że będąc firmą odpowiedzialną społecznie chcemy stać się częścią gospodarki niskoemisyjnej.

Jesteśmy dumni z wdrożonych już oraz obecnie realizowanych inwestycji proekologicznych, w tym wspierających rozwój energii odnawialnej, a także z kampanii edukacyjnych dla pracowników i działań na rzecz lokalnych społeczności - mówi Jacek Wyrzykiewicz

Ostatnio Hochland opublikował raport za 2022 roku dotyczący Zrównoważonego Rozwoju.

(18.08.2023 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)