Ile przejęć branży mleczarskiej już za nami?

21.08.2023

Pogarszająca się sytuacja w sektorze mleczarskim skutkuje rosnącą liczbą przejęć. Oto krótkie podsumowanie konsolidacji mleczarstwa od początku roku 2023.

Drugie podejście do przejęcia Jogo

Pierwszym przejęciem w tym roku połączenie Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jogo z Mlekpolem, które zostało zrealizowane w marcu br. Poproszony wówczas o komentarz nowy prezes spółdzielni z Grajewa, podkreślał, że Mlekpol nie planuje zaprzestania produkcji wyrobów mleczarskich pod marką Jogo, przeciwnie – docenia jej popularność i dołoży starań, by wypromować ją także poza regionem łódzkim. Dodaje, że fuzja z SM Jogo wiąże się z szeregiem prac związanych z włączeniem w struktury Mlekpolu każdego obszaru działalności Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Przede wszystkim chcemy w jak największym stopniu wykorzystać obecny potencjał ludzki i technologiczny jej zakładów przetwórczych, tak aby rozwinąć powadzoną tam produkcję. Bardzo ważne działania to również te związane z optymalizacją kosztów produkcji oraz dystrybucji wyrobów - mówił Tadeusz Mroczkowski.

Problemy OSM Czarnków

Także wiosną społeczność mleczarską zelektryzowała informacja o problemach OSM Czarnków. Przez wysokie koszty gazu i energii elektrycznej Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie znalazła w bardzo trudnej sytuacji. Co szczególnie zastanawiające, OSM Czarnków to była dobra i duża firma, która dziennie skupowała i przerabiała około 200 tysięcy litrów mleka. Po serii zawirowań z odwoływaniem i przywracaniem zarządu, ostatecznie w maju w OSM Czarnków podjęto uchwałę o połączeniu z Mlekovitą.

Zdaniem prezesa Mlekovity, połączenie z Grupą Mlekovita pozwoli na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego obu włączanych podmiotów.

– Obecna trudna sytuacja na rynku mleczarskim oraz systematycznie dokonująca się koncentracja produkcji i przetwórstwa sprawiają, że sektor mleczarski potrzebuje transformacji bardziej niż kiedykolwiek. Jednym z niezbędnych w dzisiejszych czasach kroków jest konsekwentna i przemyślana konsolidacja. Ta przeprowadzana właśnie w Wielkopolsce pozwala na dalsze niezakłócone funkcjonowanie zakładów w Czarnkowie i Chodzieży, w tym zapewnienie odbioru surowca od producentów mleka – komentował przejęcie Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Polmlek dalej przejmuje

Jednak fuzją, która wywołała najwięcej emocji było przejęcie OSM Końskie przez Polmlek. To pierwsze przejęcie działającej spółdzielni mleczarskiej przez spółkę kapitałową. 27 marca, 2023 roku, podpisana została umowa dzierżawy zakładu na mocy, której Polmlek prowadził konecką mleczarnię utrzymując i rozwijając produkcję w zakładzie a finalnie dokona zakupu jej majątku. Jerzy Borucki obiecał, że Polmlek utrzyma dotychczasowe zatrudnienie oraz będzie skupował mleko od wszystkich współpracujących dotąd ze spółdzielnią rolników.

Jednym z kluczowych celów istnienia spółdzielni mleczarskich w Polsce jest zadbanie o sytuację ich uczestników oraz współpracujących z nimi rolników, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiedniego skupu produktów przez spółdzielnię - z publicznych wypowiedzi Polmleku wynika, że spółka zamierza kontynuować współpracę w dotychczasowym zakresie, co powinno pozwolić na realizację celów spółdzielni nawet po przejęciu jej majątku przez Polmlek. Z tej perspektywy, połączenie z silnym partnerem jakim jest Polmlek wydaje się mieć duży sens - uważa Łukasz Targoszyński, partner w Kancelarii Baker McKenzie.

Połączenie na wschodzie Polski

Równie ciekawym wydarzeniem okazało się podjęcie uchwały przez Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie o „współpracy mającej na celu połączenie OSM w Bychawie i SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim”. Tym samym zapowiedziano połączenie obu firm. Jest to o tyle interesujące, że wszystkie wcześniejsze tegoroczne konsolidacje były spowodowane poważnymi problemami przejmowanych firm. W tym przypadku jest inaczej. Warto przypomnieć, że obie mleczarnie współpracują już od dłuższego czasu w obszarze handlu i dystrybucji.

Potencjał w produktach marki Lublanka jest ogromny, mimo że produkcja na tą chwilę nie jest duża. Lokalna marka twarogu, maślanki, kefiru ma grono smakoszy, produkowana jest tradycyjnymi metodami, z bardzo dobrej jakości mleka. Trzeba jedynie rozwinąć jej grono odbiorców, dotrzeć do nowych konsumentów, którzy cenią produkty z małej, lokalnej mleczarni. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami Spomlek i OSM w Bychawie skorzystają na współpracy – komentował uchwalę Paweł Gaca, Prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Z kolei Ewa Bartnik, Prezes OSM w Bychawie, wyraziła znanie, że zarówno dostawcy mleka i pracownicy członkowie spółdzielni wiedzą, że zmiany, które zachodzą w funkcjonowaniu przedsiębiorstw produkcyjnych, nowe wyzwania globalne, rosnące koszty i ogromna konkurencja na rynku zarówno polskim, jak i światowym nie dają równych szans małym podmiotom, które muszą albo zwijać swoją działalność albo iść drogą konsolidacji.

Ta droga jest dobra, jeżeli łączą się dwie mleczarnie mające wspólny cel i wizję – mówiła Prezes OSM w Bychawie.

Mlekovita nie zwalnia tempa

Wreszcie najnowsze przejęcie - OSM Miechów dołączy do Mlekovity. W tej sprawie wpłynął wniosek oo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym wypadku powtarzany jest znany scenariusz - celem połączenia jest zapobieżenie ryzyku niewypłacalności i utracie miejsc pracy w OSM w Miechowie w związku z pogarszającymi się wskaźnikami ekonomicznymi oraz zmniejszaniem się skupu mleka.

Przejęcia w branży mleczarskiej - wnioski

Na fali przejęć najbardziej urosła Mlekovita, która wzbogaciła się aż o trzy zakłady. Równocześnie wyraźnie widać liderów rozwoju w mleczarstwie, mamy podział na firmy przejmujące i rosnące - Mlekovitę, Polmlek, Mlekpol, a także Spomlek i na pozostałe.

Przykład OSM Czarnkowa pokazuje, że nawet duża, dobra firma może nagle znaleźć się w trudnej sytuacji. Trafny wydaje się komentarz Pawła Gacy, który stwierdził, że w dzisiejszym świecie jest miejsce na różnorodność i mnogość firm produkcyjnych, natomiast to duże podmioty będą dyktować warunki handlowe. To oni będą mieli pierwszeństwo na półce i staną się pierwszym wyborem konsumentów.

Wiele również wskazuje, że po zakończeniu tego roku, będziemy mogli powyższe zestawienie rozbudować. Kolejne przejęcie jeszcze przed nami.

(21.08.2023 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)