Gigant mleczarski chce dopłacać rolnikom za inicjatywy klimatyczne

31.08.2023

Spółdzielnia mleczarska Arla, jeden z największych graczy na rynku mleczarskim, zapowiedziała, że rolnicy którzy podejmą najwięcej działań na rzecz klimatu otrzymają wyższą cenę za wyprodukowane mleko.

Arla będzie wypłacała rolnikom miesięczną premię motywacyjną, która będzie nagradzać ich za działania na rzecz klimatu i inne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju w ich gospodarstwach.

W zeszłym roku spółdzielnia, której właścicielem jest ponad 8900 rolników z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Luksemburga i Holandii, wprowadziła nowy model zachęty na rzecz zrównoważonego rozwoju.

System motywacyjny dla producentów mleka

Model uwzględnia środki stosowane w gospodarstwach, które mogą wywrzeć największy wpływ na środowisko i klimat, w tym efektywność paszy i białka, gospodarowanie obornikiem, energię odnawialną i użytkowanie gruntów, przyznając za te praktyki adekwatne punkty.

- Program motywacyjny na rzecz zrównoważonego rozwoju to duży krok w kierunku połączenia gospodarki z poprawą klimatu i przyrody w gospodarstwach rolnych. Unikalny system punktowy firmy Arla umożliwia nam nagradzanie naszych właścicieli i tym samym przyczynianie się do ich dużych inwestycji w zrównoważony rozwój – powiedział Peder Tuborgh dyrektor generalny Arli.

Spółdzielnia oszacowała, że do końca 2030 r. mogłaby wypłacić rolnikom, którzy zobowiążą się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, około 2,2 miliarda euro.

Według danych spółdzielni w zeszłym roku rolnicy Arli w siedmiu krajach zmniejszyli emisję równoważnika dwutlenku węgla z mleka o ponad 2% Arla postawiła sobie za cel redukcję emisji dwutlenku węgla o 30% do końca 2030 roku.

(31.08.2023 za farmer.pl)