Czternasta emerytura z KRUS. Kiedy i ile?

06.09.2023

W wrześniu emeryci i renciści mogą oczekiwać zwiększenia wpłat na swoich kontach bankowych. Poza standardowym świadczeniem emerytalnym, zostaną również obdarowani dodatkowym, corocznym świadczeniem pieniężnym, znane jako "czternasta emerytura". Pierwsze wypłaty czternastej emerytury dla najstarszych obywateli już stały się faktem.

Kto otrzyma "czternastkę"?

Emeryci i renciści pobierający świadczenia z KRUS we wrześniu otrzymają świadczenia powiększone o „czternastą emeryturę”. Otrzymają je osoby, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

  • emerytury rolniczej,
  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • okresowej emerytury rolniczej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Ile wynosi dodatkowa emerytura?

Wysokość dodatkowej emerytury zależy od wysokości miesięcznych świadczeń. Jeśli nie przekraczają 2900 zł, „czternastka” wyniesie 2650 zł. Gdy przekraczają 2900 zł, zostanie wyliczona w ten sposób: od 2650 zł odejmuje się różnicę pomiędzy otrzymanym świadczeniem a 2900 zł. Z „czternastki” wykluczone są osoby, które z KRUS otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe w wysokości 5500 zł i wyższe.

Ustalając wysokości pobieranych świadczeń, KRUS bierze pod uwagę kwoty brutto. Dotyczy to także świadczeń, w których zawieszono wypłatę części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Dla przykładu: jeśli emerytura rolnicza wynosi 1800 zł brutto, we wrześniu zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie 2650 zł brutto, a gdy 3010 zł brutto – 2590 zł brutto.

Ile „czternastek" do renty rodzinnej?

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna „czternastka”. Jeśli więc renta rodzinna jest niższa od 2900 zł brutto i otrzymuje ją wdowa i dwoje pełnoletnich dzieci, dodatkowe świadczenie wyniesie 2650 zł, tj. po 883 zł dla każdego.

Kto wypłaca „czternastą emeryturę". KRUS czy ZUS?

Osobie, której KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, „czternastą emeryturę” wypłaci Kasa. Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, „czternastą emeryturę” wypłaci ZUS. Do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia przyjmie on sumę emerytury z ZUS i KRUS.

Z „czternastej emerytury” potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

(06.09.2023 za tygodnik-rolniczy.pl)