Analityk: W drugiej połowie roku ceny mleka w skupie mogą nadal spadać

11.09.2023

Zdaniem Mariusza Dziwulskiego z PKO BP, w przypadku utrzymywania się niekorzystnej relacji notowań produktów mleczarskich do cen surowca, spadki cen mleka mogą się pogłębiać.

Jak informuje Mariusz Dziwulski, pierwsza połowa 2023 przyniosła znaczące pogorszenie sytuacji finansowej w przetwórstwie mleka. Z danych PONT wynika, że branża przetwórstwa mleka i produkcji serów (PKD 10.51) odnotowała stratę, do czego przyczyniła się wyjątkowo niekorzystna sytuacja w drugim kwartale. Przychody mleczarń zmalały o 4,5% r/r przy wzroście kosztów o 1,4% r/r. Warto jednak zaznaczyć, że płynność branży pogorszyła się tylko nieznacznie i była na akceptowalnym poziomie.

Notowania produktów mleczarskich wywołują presję na ceny surowca

Zdaniem analityka, przyczyną spadków przychodów były gorsze notowania cen przetworów mleczarskich w ujęciu rocznym. Jest to odzwierciedlenie sytuacji na rynkach światowych, związanej z jednej strony z rosnącą produkcją mleka na najważniejszych rynkach, a z drugiej strony z malejącym popytem, m.in. niską dynamiką importu chińskiego. Dodatkowo spadek siły nabywczej konsumentów mógł przekładać się na zmniejszone zakupy niektórych produktów przez gospodarstwa domowe w pierwszej połowie roku. Istotny jest też czynnik sytuacji na rynku olejów roślinnych, które oddziałują na ceny masła.

- Mimo, że ceny skupu mleka w Polsce od stycznia systematycznie spadają, to wciąż w tempie niższym niż ceny przetworów – uważa Dziwulski.

Według GUS w lipcu, przeciętna krajowa cena skupu mleka była niższa o 19% r/r (dla porównania przeciętnie w 1h23 roczna dynamika cen była dodatnia (+7% r/r)) a ceny takich produktów jak masło czy mleko w proszku w analogicznym okresie obniżyły się o ponad 30% r/r.

Możliwe dalsze spadki cen mleka

Zdaniem Dziwulskiego, niekorzystne relacje cen przetworów do cen skupu mleka nie wykluczają scenariusza dalszych obniżek cen oferowanym dostawcom w drugiej połowie roku. Sierpień przyniósł dalsze pogłębienie spadków cen w mleczarstwie. Światowy indeks cen produktów mleczarskich FAO zmalał o 22% w relacji rocznej.

(11.09.2023 za farmer.pl)