Większe mleczarnie mają mniejsze koszty i większą siłę przetargową

18.09.2023

Większe zakłady, dzięki osiąganym efektom skali, na ogół mają niższe koszty produkcji niż mniejsze zakłady – mówi Jakub Olipra, Starszy Ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska.

Siła negocjacyjna większych firm jest mocniejsza

Jednocześnie ze względu na skalę swojej działalności mają silniejszą pozycję w negocjacjach z sieciami handlowymi

Podkreśla, że branża mleczarska charakteryzuje się relatywnie niskimi marżami, stąd skala działalności jest bardzo istotna. Z tego powodu nie jest zaskoczeniem, że w warunkach silnego spadku cen produktów mlecznych, przy utrzymujących się wysokich kosztach produkcji, większe zakłady radzą sobie wyraźnie lepiej niż te mniejsze.

Sprzyja to konsolidacji sektora, której przyspieszenie obecnie obserwujemy

- mówi Jakub Olipra.

(18.09.2023 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)