Grupa Polmlek w "Złotej setce Polskiego Rolnictwa"

Grupa Polmlek znalazła się na czwartym miejscu rankingu ogłoszonego przez magazyn Wprost „Złota setka Polskiego Rolnictwa”. Tym samym wyprzedziła dotychczasowego lidera, Grupę Mlekovita i uplasowała się na najwyższym miejscu wśród producentów nabiału.

Ranking powstaje na podstawie obiektywnych danych zebranych z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wszystkie przedsiębiorstwa publikują swoje wyniki finansowe. Sukces Grupy Polmlek wynika z konsekwentnie realizowanej strategii polegającej na akwizycjach i restrukturyzacji przejętych podmiotów zgodnie z know-how wypracowanym podczas niemal trzydziestoletniej działalności. W ubiegłym roku Grupa Polmlek wygenerowała rekordowy przychód w wysokości blisko 10 mld złotych. Dobre wyniki finansowe umożliwiają firmie kontynuowanie rozpoczętych inwestycji oraz planowanie nowych, które zwiększą możliwości produkcyjne, pozwolą na wprowadzanie innowacji produktowych i zapewnią samowystarczalność energetyczną oraz zminimalizowanie wpływu na środowisko.

(Informacja Grupy Polmlek)