Jedna z pierwszych w Polsce transakcji faktoringowych związana z celami ESG. BNP Paribas Faktoring x Lafarge Polska

BNP Paribas Faktoring po raz pierwszy zawarł umowę faktoringu ze wskaźnikami ESG. Warunki faktoringu należności Lafarge Polska (Grupa Holcim) są uzależnione od spełnienia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Lafarge rozpoczął działalność w Polsce w 1995 roku, tworząc Lafarge Cement S.A., który obecnie jest wiodącym producentem cementu z około 20% udziałem w polskim rynku, jak również kruszyw, betonu, prefabrykacji oraz chemii budowlanej. Zdolności produkcyjne spółki wynoszą ponad 5 mln ton cementu rocznie. Lafarge Polska jest częścią globalnej grupy Holcim – lidera innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Lafarge Cement S.A. jest głównym podmiotem operacyjnym grupy w Polsce, centrum finansowania i liderem cash poolingu oraz jednym z największych producentów cementu w naszym kraju, generującym w 2022 roku przychody na poziomie 2,2 mld zł.

– Na każdym kroku podkreślamy swoje oczekiwania w zakresie ochrony klimatu i ESG poprzez duże transakcje SLL/SLB realizowane przez naszą centralę. Jednocześnie promujemy zrównoważone rozwiązania finansowe wśród swoich członków. Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie zero emisyjną cementownią. Będzie wyposażona w instalację wychwytującą 100% emisji CO2 z produkcji klinkieru. Ciekły dwutlenek węgla będzie transportowany do terminalu multimodalnego w Gdańsku, a następnie na Morze Północne i zatłaczany do wyczerpanych złóż ropy i gazu. To kolejna, po modernizacji Cementowni Małogoszcz, ogromna inwestycja Lafarge w Polsce, wyposażona w nowoczesne technologie, które pozwalają skutecznie eliminować emisję CO2 z procesu produkcji cementu. Finalnie wpływa to na dekarbonizację sektora budowlanegopowiedziała Weronika Sobik, kierownik ds. finansowania w Lafarge Cement S.A.

– Jest to pierwsza transakcja faktoringowa z celami ESG w Grupie BNP Paribas w Polsce. Cieszymy się, że możemy w ten sposób wspierać strategię zrównoważonego rozwoju Lafarge Polska. Skorzystaliśmy z globalnego i lokalnego doświadczenia BNP Paribas w strukturyzacji kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, przenosząc je na rozwiązania faktoringowe. Chcemy wspierać klientów w poprawie zarządzania aspektami ESG w szerokim zakresie produktów finansowych, a nasz partner zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju traktuje jako strategiczne. Czujemy satysfakcję, że wspólnie ustalając ambitne cele, możemy wspierać dekarbonizację naszych klientów dodał Jakub Zubowicz, dyrektor sprzedaży ds. klientów strategicznych w BNP Paribas Faktoring.

Współpraca z BNP Paribas Faktoring wspiera strategię zrównoważonego rozwoju Lafarge Polska. Ponadto, innowacyjna transakcja jest efektem wspólnych działań, realizowanych z zespołem zrównoważonego finansowania BNP Paribas Bank Polska. Założenia są zgodne z celami klimatycznymi grupy Lafarge Holcim, zatwierdzonymi przez Science Based Targets Initiative. Grupa Holcim była pierwszym globalnym producentem cementu, który wyznaczył cele klimatyczne zgodne ze scenariuszem 1,5°C. Cementownia Lafarge Kujawy będzie w stanie produkować zeroemisyjny cement w 2027 roku, dzięki projektowi wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wspieranemu przez Unię Europejską.

(Informacja BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.)