Oświadczenie

Nawiązując do informacji rozpowszechnianych przez przedstawicieli OPZZ „Konfederacja Pracy” w mediach społecznościowych oraz prasie, a także podczas zorganizowanej w dniu 9 października manifestacji przed wrocławską siedzibą firmy, pragniemy przedstawić stanowisko sieci Kaufland, aby dać pełen obraz sytuacji. Chcemy jednocześnie podkreślić, że nie zgadzamy się z narracją narzuconą przez Organizację Związkową.

Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Kaufland nie pozostaje w sporze zbiorowym z OPZZ „Konfederacja Pracy”. Postulaty związkowców nie odpowiadają konwencji sporu zbiorowego. Poinformowaliśmy o tym fakcie zarówno Stronę Związkową, jak i PIP.

Główna kontrola PIP, jaka miała miejsce w Kaufland, nie potwierdziła zarzutów publikowanych przez OPZZ „Konfederację Pracy” dotyczących rzekomej dyskryminacji kobiet powracających z urlopów związanych z macierzyństwem.

Pragniemy podkreślić, że nieustannie dbamy o zadowolenie pracowników, którym gwarantujemy konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia i rozwoju. Jako firma stawiamy również na dialog i wzajemne porozumienie. Wobec tego zapoznaliśmy się z postulatami wystosowanymi przez Stronę Związkową i udzieliliśmy na nie oficjalnej odpowiedzi. Mimo że propozycje są niemożliwe do realizacji z uwagi na realia rynkowe lub są prawnie niedopuszczalne, przedstawiliśmy Stronie cztery propozycje terminów spotkań. Na pierwsze dwie otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź z opóźnieniem dwutygodniowym, uniemożliwiającym organizację spotkania, a na dwie dodatkowe – dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Pozostajemy otwarci na współpracę, a także konstruktywny dialog.

(Informacja KAUFLAND)