Na razie 2 mld przygotowane do wypłaty z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich. Co z ekoschematami

13.10.2023

Już w poniedziałek ARiMR rozpocznie wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. Na razie Agencja przygotowała 2 mld zł do ich wypłaty. Czy uwzględniono w tym należności za ekoschematy?

Wypłata zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich rozpocznie się 16 października i potrwa do końca listopada. Natomiast od 1 grudnia będą wypłacane pozostałe kwoty płatności za 2023 rok. W tegorocznej kampanii o dopłaty ubiega się ponad 1,24 mln rolników, a przeznaczona na to wsparcie pula środków wynosi blisko 17 mld zł.

Trwa naliczanie zaliczek

ARiMR informuje w piątkowe popołudnie, że trwa naliczanie zaliczek.

- Na razie, do 13 października 2023 r., płatności w ramach dopłat bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego naliczono dla ponad 462 tys. rolników na kwotę 1,774 mld zł. Z kolei zaliczki w ramach płatności ONW są przygotowane do wypłaty dla 287 tys. rolników na kwotę 302,2 mln zł. Dla pozostałych rolników proces naliczania płatności zaliczkowych jest w toku. Wypłaty będą sukcesywnie realizowane od 16 października i zakończą się 30 listopada. Od 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych - wynika z komunikatu Agencji.

Czy ARiMR nalicza też należności wynikające z ekoschematów?

Niestety, z komunikatu Agencji to nie wynika, i - na zdrowy rozum - w zasadzie wynikać nie powinno. Chodzi o to, że wciąż (do piątku, do godziny 16.30) nie opublikowano jakie konkretnie będą stawki dopłat w ramach ekoschematów, a przecież jest to - od tego roku - istotny element całości dopłat wypłacanych rolnikom. Tak więc nadal wysokość dopłat z tytułu ekoschematów pozostaje zagadką.

W bieżącej WPR, tej na lata 2023-2027, 25% funduszy na dopłaty bezpośrednie musi być przeznaczone właśnie na ekoschematy.

Pieniądze trafią na konta bankowe zgłoszone do ewidencji producentów

Warto przypomnieć, że środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.

Rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W roku 2023 zaliczki będą wypłacane na poczet płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego w wysokości 70% oraz na poczet płatności ONW w wysokości 85% Zaliczki otrzymają rolnicy spełniający warunki kwalifikowalności, także ci wytypowani do kontroli na miejscu.

(13.10.2023 za farmer.pl)