Rząd dał 100 mln na badania. Tylko jak roślinne zamienniki mleka mają wspierać mleczarstwo?

13.10.2023

Resorty rolnictwa oraz edukacji poinformowały o wyasygnowaniu 100 mln zł na badania naukowe, które mają wspierać sektor mleczarski. Zupełnie inaczej jednak przedstawiły cele tych badań. MRiRW przemilczało fakt, że badania dotyczą też opracowania nowych receptur roślinnych zamienników mleka i ich popularyzacji. Czy to by się producentom mleka nie spodobało?

Na oficjalnych stronach internetowych ministerstw rolnictwa i edukacji 5 października br. zamieszczono podobne w treści informacje, w których oba resorty donoszą o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie pilotażu programu: „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”. W jego ramach uczelnie rolnicze i przyrodnicze otrzymają w ciągu 5 lat łącznie 100 mln zł na badania, których efekty służyć mają rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego. Resort edukacji obszernie jednak opisał cele tych badań, podczas gdy ministerstwo rolnictwa mocno okroiło te dane. Dlaczego?

Wsparcie dla sektora

Oba resorty zgodnie napisały, że "głównym celem programu jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych". W obu komunikatach ministrowie sławią też polskie mleczarstwo, które świetnie radzi sobie także na rynkach zagranicznych i zapewniają że rządowe wsparcie może skutkować podniesieniem jeszcze jego konkurencyjności.

I tu można było się spodziewać, iż resort rolnictwa - skoro fundusze iść mają na wspieranie mleczarstwa - szeroko opisze cele badań, jakie prowadzić mają uczelnie. Ale nie, MRiRW bardzo skrótowo podaje te informacje, za to szczegółowo opisuje je resort edukacji.

Trzy obszary badań

Z informacji na stronie MRiRW wynika, że rządowe fundusze zostaną wydatkowane na trzy obszary badawcze: "Obszar I: Panel nowatorskich badań do analizy surowca i wyrobu mleczarskiego w kierunku poprawy jego bezpieczeństwa, jakości, walorów prozdrowotnych; Obszar II: Innowacyjne rozwiązania wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich; Obszar III: Popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych."

Diabeł tkwi w szczegółach?

Jak dowiadujemy się z kolei ze strony MEN, badania w pierwszym obszarze "dostarczą również zakładom mleczarskim nową wiedzę w zakresie możliwości modyfikacji i udoskonalania receptur i technologii wytwarzania prozdrowotnych wyrobów mleczarskich i ich roślinnych zamienników, w tym również o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym".

Badania w drugim obszarze mają zaś prowadzić do wdrożenia systemów doczyszczania ścieków i odzyskiwanie wody ze ścieków mleczarskich, ale też dostarczyć zakładom mleczarskim wiedzy na temat faktycznego wpływu hodowli bydła mlecznego na postępujące zmiany klimatyczne - dowiadujemy się z komunikatu ministerstwa edukacji. "Natomiast opracowanie bezodpadowej technologii roślinnych zamienników produktów mlecznych, bazującej na lokalnych surowcach ekologicznych, może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu zakładów mleczarskich na ekosystemy" - czytamy dalej w tej informacji.

Ze strony MEN dowiadujemy się również, że badania w trzecim obszarze "pozwolą na opracowanie nowoczesnego modelu popularyzacji wiedzy żywieniowej dotyczącej produktów mleczarskich", ale również "ich roślinnych zamienników".

Dlaczego resort rolnictwa wolał nie podawać tych szczegółów? Czy nie są one istotne dla rolników dostarczających mleko do zakładów mleczarskich?

Miliony dla uczelni

Projekt „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego" ma być realizowany w latach 2023-2027. Weźmie w nim udział sześć uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, SGGW w Warszawie), oraz osiem spółdzielni i zakładów mleczarskich (OSM w Krasnymstawie, SM Spomlek, SM Mlekpol, SM Mlekovita, Grupa Polmlek, OSM w Łowiczu, OSM w Piątnicy, OSM w Siercu). "Każda uczelnia otrzyma dotację w kwocie 16 120 000 zł, a Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako lider projektu – 19 400 000 zł. Łącznie w ciągu 5 lat uczelnie na badania otrzymają w ramach projektu 100 mln zł." - podaje MRiRW.

(13.10.2023 za farmer.pl)