Przetwórcy mleka czekają na nowego ministra rolnictwa

17.10.2023

Na dzień 17 października 2023 roku ostateczny podział mandatów nie ma żadnego wpływu na mleczarstwo, gdyż dopiero utworzenie rządu i mianowanie ministra rolnictwa będzie miało praktyczne znaczenie - mówi Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Kwestie rolnictwa pomijane w kampanii wyborczej

Można natomiast odnieść się do przeprowadzonej kampanii wyborczej, w której praktycznie nie zaistniały kwestie dotyczące wyzwań dla polskiego rolnictwa w kontekście np. zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywnościowego czy polityk i strategii unijnych z tym związanych.

Z uwagą starałem się szukać wypowiedzi kandydatów na posłów i senatorów na te tematy i poza ogólnikami nie znajdowałem takich, które w jasny i kompetentny sposób opisywałyby wizję polskiego rolnictwa, nie mówiąc o mleczarstwie. Było natomiast wiele pustych obietnic, a pytania o szczegóły rozwiązań spotykały się z zapewnieniem, że są one opracowywane. Wszystko rozbijało się o emocje, a nie merytoryczną wymianę argumentów - ocenia prezes Hydzik.

Spada znaczenie rolnictwa w debacie publicznej

Być może należy się przyzwyczaić do sytuacji, w której rolnicy stanowią coraz mniejszą grupę wyborców w związku z wyludnianiem się wsi i koncentracją gospodarstw. W związku z tym tematy rolnicze, jako trudne i specjalistyczne, nie będą miały miejsca w szerokiej debacie społecznej.

Nie wiem, czy spowoduje to większą profesjonalizację dyskusji o rolnictwie, ale na pewno większą rolę odgrywać będą debaty w komisjach sejmowych i senackich, z dala od mediów - mówi Marcin Hydzik

(17.10.2023 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)