Marcin Wroński, KOWR: mamy szansę wejść do grupy największych eksporterów

18.10.2023

Wzrost wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie ośmiu miesięcy 2023 r. był stymulowany wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym - mówi Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Od początku 2023 roku przychody z polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem.

  • Podobnie jak w latach poprzednich, eksport żywności był wspierany instytucjonalnie.
  • W perspektywie kolejnej dekady nasz kraj ma dużą szansę wejść do grupy dziesięciu największych eksporterów.

Rośnie wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę

- W okresie styczeń-sierpień 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 34,1 mld EUR (157 mld zł) i była o ponad 11% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022 - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

- Wzrost wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie ośmiu miesięcy 2023 r. był stymulowany nadal wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym, pomimo tendencji do spadku, oraz popytem na konkurencyjne cenowo i jakościowe produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy - tłumaczy.

Doskonalenie jakości eksportowanych surowców

Zdaniem Marcina Wrońskiego do wzrostu eksportu w 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się między innymi działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

- Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które to odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. Na statystykę uzyskiwanych wyników handlowych miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie - mówi.

- Nie bez znaczenia dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych niektórych krajów Afryki i Azji, co skutkowało redukcją zawieranych kontraktów. Podobnie jak w latach poprzednich, eksport żywności był wspierany instytucjonalnie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wspierają działania eksporterów poprzez organizowanie m.in. wystąpień targowych, spotkań biznesowych, misji handlowych, szkoleń, co uwiarygadnia polską żywność na rynkach zagranicznych oraz wpływa na poziom eksportu produktów rolno-spożywczych - wyjaśnia Marcin Wroński.

Dywersyfikacja eksportu

Marcin Wroński podkreśla, że Polska jest obecnie w drugiej dziesiątce największych globalnych eksporterów żywności.

- W perspektywie kolejnej dekady nasz kraj ma dużą szansę wejść do grupy dziesięciu największych eksporterów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że Polska posiada istotne przewagi konkurencyjne – dobre warunki wytwórcze, solidne firmy, utarte szlaki handlowe, wciąż jeszcze atrakcyjne koszty pracy oraz oferuje żywność wysokiej jakości. Sukces będzie możliwy, jeżeli obecna bardzo trudna sytuacja geopolityczna nie zaburzy trwale handlu międzynarodowego. Dlatego niezwykle istotne jest, aby krajowa branża rolno-spożywcza dalej dynamicznie się rozwijała i nadal dywersyfikowała eksport na rynki różnych odbiorców - zauważa.

Ekspert przypomina, że państwa unijne są głównym odbiorcą polskiego eksportu rolno-spożywczego.

- Są to jednak rynki w znacznym stopniu nasycone, o dużej konkurencji, dlatego istotne jest, aby polscy eksporterzy w większym stopniu kierowali swoją ofertę na rynki pozaunijne, o dużym potencjale rozwoju eksportu, znajdujące się w Azji (Chiny z Hongkongiem, Singapur, Korea Południowa, Japonia, Wietnam, Tajlandia), na Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Izrael), w Afryce (RPA, Egipt, Nigeria, Algieria, Maroko) i Ameryce Północnej (USA, Kanada). Warto zwrócić uwagę również na kraje Ameryki Południowej i Środkowej, takie jak Chile, Meksyk czy Brazylia - podsumowuje Marcin Wroński.

(18.10.2023 za portalspozywczy.pl)