Mlekpol z tytułem Ekoinwestor 2023 w Przemyśle Spożywczym

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol otrzymała tytuł Ekoinwestora 2023 w Przemyśle Spożywczym za budowę biogazowni przy zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali Polskiego Kongresu Serowarskiego.

Biogazownia w Grajewie jest pierwszym tego typu obiektem w zakładach przetwórczych Mlekpolu. Inwestycja obejmowała budowę reaktora fermentacji beztlenowej, a także układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 1,2 MW oraz mocy cieplnej 1,3 MW. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, uruchomiona została suszarnia osadu.

Efekty ekologiczne inwestycji obejmują produkcję biogazu oraz produkcję zielonej energii elektrycznej i zielonej energii cieplnej z osadów i odpadów powstających w zakładowej oczyszczalni oraz w procesach przetwórczych mleka. Kosztowna utylizacja została zastąpiona produkcją wartościowego nawozu. Zmniejszyła się ponadto emisja do atmosfery dwutlenku węgla.

Dynamiczny rozwój branży mleczarskiej wymaga dostosowywania istniejących oczyszczalni przyzakładowych do zwiększonego poziomu przetwórstwa mleka i ilości powstających w jego rezultacie odpadów. Stąd nasza decyzja o budowie biogazowni, która jest elementem jednego z filarów strategii energetycznej Mlekpolu – to znaczy produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Podobne inwestycje planowane są też w kolejnych zakładach przetwórczych – tłumaczy Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol, który w imieniu Spółdzielni odebrał nagrodę Ekoinwestora 2023.

Uroczyste przyznanie tytułów odbyło się 10 października 2023 r. podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo BikoTech, a patronami honorowymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tej inicjatywy jest m.in. podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego oraz promowanie technologii ograniczających negatywne oddziaływanie przemysłu na środowisko.

(Informacja SM MLEKPOL)