Ukraina przygotowuje branżę mleka do regulacji UE

20.10.2023

Wprowadzenie norm europejskich do ustawodawstwa ukraińskiego w zakresie przemysłu mleczarskiego jest dobrą perspektywą na poszerzenie skutecznej praktyki eksportu do UE, a także sposobem na poprawę jakości produktów.

Podkreślił to Pierwszy Wiceminister Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy Taras Wysocki podczas otwarcia webinaru „Zmiany legislacyjne w sektorze mleczarskim”.

Według niego zadaniem państwa jest dostosowanie ustawodawstwa do europejskiego obszaru regulacyjnego, a także udzielanie wsparcia producentom rolnym. W szczególności finansowo - producenci mleka mogą otrzymać dotację w wysokości do 8 mln hrywien na przerób surowców. Ponadto prowadzone są szkolenia informacyjno-doradcze.

„Ukraina ma doświadczenie w skutecznym eksporcie produktów mlecznych do UE. Po dostosowaniu ukraińskiego ustawodawstwa do norm UE rynek ten będzie się rozwijał. Ogromne korzyści odniesie także ukraiński nabywca, który będzie korzystał z produktów bezpiecznych i wysokiej jakości” – powiedział Taras Wysocki.

Pierwszy wiceminister podkreślił także, że w 2023 r. znacząco ograniczono spadek produkcji mleka.

„W 2022 roku produkcja mleka spadła o prawie milion ton. Według prognozy na 2023 rok redukcja będzie na poziomie 300-400 tys. ton. Produkcja przemysłowa ma wzrosnąć o 100-150 tys. ton. To pozytywne sygnały, że pomimo dużych trudności branża mleczarska pewnie się rozwija” – podkreślił Taras Wysocki.

Na przykład. Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy prowadzi cykl seminariów internetowych na temat zmian w przepisach dotyczących żywności, paszy, zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także kształtowania zasad organizacji kontroli państwa nad przestrzeganiem ustawodawstwa w stanie wojennym Pierwszy webinar „Zmiany w prawie żywnościowym” dostępny jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Rolnictwa na Facebooku pod linkiem:  https://fb.watch/nLibGP0JVT/

Drugie webinarium „Zmiany legislacyjne w sektorze mleczarskim” –  https://fb.watch/nMAAbM-goQ/

25 października odbędzie się trzecie webinarium na temat:  „Zmiany legislacyjne w zakresie medycyny weterynaryjnej i pasz w branży drobiarskiej”.

Webinaria będą przydatne dla podmiotów działających na rynku żywności, inspektorów Państwowej Służby Produkcyjnej i Konsumenckiej, przedstawicieli stowarzyszeń i stowarzyszeń społecznych oraz innych zainteresowanych osób.

Szkolenia takie realizowane są przy wsparciu Projektu UE „Poprawa prawodawstwa, kontroli i świadomości w zakresie bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt na Ukrainie” (EU4SaferFood) oraz Szwajcarii w ramach szwajcarsko-ukraińskiego programu „Rozwój handel o wyższej wartości dodanej w sektorach organicznym i mlecznym Ukrainy”, realizowany przez Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego (FiBL, Szwajcaria) we współpracy z SAFOSO AG (Szwajcaria).

(20.10.2023 za ppr.pl)