Co po wyborach? Gantner: merytoryczne argumenty, a nie "widzimisię" urzędnika

23.10.2023

Głos organizacji samorządu gospodarczego powinien być bezwzględnie brany pod uwagę, zarówno na poziomie prac w resortach, decyzjach Rady Ministrów, jak i procedowania w Parlamencie – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

15 października 2023 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38% głosów, KO – 30,70%, Trzecia Droga – 14,40%, Nowa Lewica – 8,61%, Konfederacja – 7,16%

  • Przedsiębiorcy liczą na duże zmiany, między innymi na konstruktywny dialog rządu z biznesem.
  • Pytamy przedstawicieli branży spożywczej i handlowej, jakie mają oczekiwania wobec nowego rządu.

Gantner: oczekujemy rzetelnych konsultacji publicznych

– Od nowego rządu oraz od nowej większości parlamentarnej oczekujemy przede wszystkim przywrócenia znaczenia rzetelnych konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji w procesie stanowienia prawa – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Podkreśla, że głos organizacji samorządu gospodarczego powinien być bezwzględnie brany pod uwagę zarówno na poziomie prac w resortach, decyzjach Rady Ministrów jak i procedowania w Parlamencie. Na poziomie ministerstw uwagi przedsiębiorców powinny być wnikliwie analizowane, a ich ewentualne nieuwzględnienie poparte merytorycznymi argumentami, a nie "widzimisię" urzędnika czy ministra.

Analizy skutków regulacji obowiązkowe przy każdym projekcie

– Analizy skutków regulacji powinny być obowiązkowe przy każdym projekcie nie tylko ustaw, ale również rozporządzeń, które mają wpływ na kondycję finansową zarówno rolnictwa jak i przetwórstwa. Ocena powinna być wykonana nie tylko pod kątem wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa, ale na wszystkie przedsiębiorstwa z branży, której dotyczą – tłumaczy.

– Ponadto analizy nie mogą być też fasadowe, czyli, tak jak ostatnio, często zawierające się do jednego zdania, że regulacja nie ma wpływu. Procedowanie projektów ustaw i rozporządzeń bez oceny skutków regulacji powinno być wstrzymywane. Ważnym elementem jest również odpowiedni czas, który powinien być zapewniony na konsultacje i rozpatrzenie uwag oraz uwzględnianie w tym procesie wszystkich zainteresowanych organizacji – podkreśla.

Sektor przetwórstwa żywności oczekuje zmian systemowych

– W zakresie gospodarki żywnościowej sektor przetwórstwa żywności oczekuje przyznania mu należnej wagi i stworzenia dedykowanych dla tej gałęzi gospodarki struktur administracyjnych, które będą wspierać jego działanie i dalszy rozwój. Gospodarka żywnościowa to łańcuch zależności pomiędzy rolnictwem, przetwórstwem i handlem. Efektywność tej gospodarki zależy od sprawnego działania całego łańcucha, a nie tylko wybranych elementów – mówi Andrzej Gantner.

– Oczekujemy, że właśnie w ten sposób na gospodarkę żywnościową spojrzy przyszły minister rolnictwa i że będzie on w końcu ministrem gospodarki żywnościowej. Dzięki temu możliwe będzie również aktywne recenzowanie przez ministerstwo aktów prawnych i działań mających wpływ na funkcjonowanie przetwórstwa żywności, a będących w gestii innych resortów – tłumaczy.

– To tylko ułamek zmian, który jest oczekiwany od nowego rządu. Jednak są to zmiany systemowe, bez których trudno sobie wyobrazić realną poprawę jakości otoczenia prawnego producentów i przetwórców żywności – podsumowuje Andrzej Gantner.

(23.10.2023 za portalspozywczy.pl)