Uniwersalny model czy rozwiązanie "szyte na miarę"? Cyfrowe wybory branży spożywczej

24.10.2023

Firmy z sektora spożywczego mają różnorodne potrzeby i wymagania, a dodatkowo muszą przestrzegać norm związanych z bezpieczeństwem i żywnością. Jak zatem znaleźć partnera informatycznego, który dobierze i zaimplementuje optymalny system cyfrowy i będzie go dostosowywał do zmieniających się wymagań rynku?

Jak wygląda projektowanie systemów cyfrowych dla firm spożywczych?

Digitalizacja wdrażana w firmach spożywczych pozwala precyzyjnie zaplanować cały proces produkcyjny. System nie tylko nadzoruje wytwarzanie, ale dzięki analizie otrzymywanych informacji jest w stanie przewidzieć wszelkie odstępstwa od normy i ułatwia pracownikom szybką reakcję na sytuacje kryzysowe, takie jak awaria maszyny. Za zaprojektowanie i właściwe zaimplementowanie rozwiązań technologicznych, które wspierają firmy spożywcze, odpowiadają producenci oprogramowania.

Naszym klientom proponujemy specjalizowane rozwiązania, opracowane w oparciu o doświadczenia z pracy z wieloma firmami z konkretnej branży. W przypadku sektora spożywczego to ponad 1000 przedsiębiorstw. Poszczególne funkcjonalności powstają z myślą o konkretnych specjalnościach – w końcu inne oczekiwania i potrzeby mają klienci z branży mleczarskiej, a inne przedstawiciele branży mięsnej. Pozwala nam to skoncentrować się na kluczowych czynnikach oraz jasno określonych ścieżkach przyspieszających uruchomienie systemu, a tym samym osiąganie rezultatów przez firmy. W tym kontekście możemy więc mówić o pewnej uniwersalności systemów – tłumaczy Mariusz Siwek, channel director z Infor Polska. To globalne przedsiębiorstwo programistyczne tworzące kompletne pakiety branżowe w chmurze.

Proces produkcyjny to nie wszystko. Które obszary działalności przedsiębiorstwa wspiera dygitalizacja?

Choć firmy z branży spożywczej mają inne potrzeby, wymagania i cele biznesowe, pewne elementy działalności są wspólne. Dlatego każda z oferowanych aplikacji posiada standardową bazę, która jest szeroko konfigurowalna. Zawsze jednak pojawiają się obszary, które wymagają kastomizacji, czyli zastosowania dedykowanych rozwiązań integrowanych następnie z systemem. Warto podkreślić, że digitalizacja w przedsiębiorstwa reprezentujących sektor spożywczy dotyczy nie tylko procesu produkcyjnego. Dzięki systemom ERP można zrezygnować z szeregu różnych narzędzi i zastąpić go jednym globalnym systemem obejmującym wszystkie obszary firmy takie jak kadry, księgowość, produkcja, magazynowanie i dystrybucja.

Trzeba dodać, że branża spożywcza jest specyficzna, bo jest zobowiązana do przestrzegania szeregu norm związanych z bezpieczeństwem i żywnością. Jedną z podstawowych reguł jest system HACCP czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Chodzi o to, by identyfikować i oszacować skalę bezpieczeństwa żywności. Oprócz tego w przedsiębiorstwach z tego sektora wykorzystywane są systemy wagowe, które pozwalają miarodajnie oszacować poziom posiadanego surowca, często występującego formie ważonej (np. sypkiej lub płynnej). Dzięki tym modelom firmy posiadają wiedzę na temat ilości materiału i mogą bardzo precyzyjnie zaplanować produkcję. Kolejne udogodnienie wspiera pracę laboratorium. Wszystkie normy, których spełnienie jest w danej branży wymagane, są implementowane do systemu, który dzięki temu pilnuje, by wadliwy artykuł nie opuścił fabryki – wyjaśnia Marceli Mila z katowickiej firmy BPSC, czyli Biura Projektowania Systemów Cyfrowych oferującego rozwiązania IT wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Firmy zajmujące się tworzeniem nowoczesnych systemów cyfrowych dla przedsiębiorstw z branży spożywczej zgodnie podkreślają, że żyją ze swoimi kontrahentami w biznesowej symbiozie i wzajemnie inspirują się do rozwoju. Jeśli potrzeby rynku będą rosnąć, narzędzia informatyczne będą starały się im sprostać tworząc nowe, przydatne funkcjonalności. W tym kontekście pełna informatyzacja jest nieunikniona.

(24.10.2023 za portalspozywczy.pl)