Maliszewska: Liberalizację handlu z Ukrainą musi poprzedzać analiza wpływu na producentów z UE

24.10.2023

Podczas spotkania z Przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Agnieszka Maliszewska, Dyrektor PIM poruszała tematy związane ds. z rynkiem mleka oraz handlu z Ukrainą.

W dniu 23.10.2023 Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka oraz Pierwsza Wiceprezydent COGECA uczestniczyła w spotkaniu z Przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Ministrem Luis Planas Puchades, które miało miejsce w siedzibie Rady w Luksemburgu. W spotkaniu uczestniczyli również Christiane Lambert, Prezydent Copa, Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca oraz Patrick Pagani, starszy doradca ds. polityki.

Podczas spotkania Agnieszka Maliszewska poruszyła kwestie takie jak sytuacja rynkowa, w szczególności po inwazji na Ukrainę oraz kwestie związane z sytuacją na polskim rynku mleczarskim.

Za producentami mleka trudny sezon

W okresie letnim unijni rolnicy zostali silnie dotknięci ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza w odniesieniu do upraw, z bardzo słabymi zbiorami w wielu regionach, zwłaszcza w Europie południowej i północnej, podczas gdy koszty nakładów pozostają niezwykle wysokie, a ceny nawozów zaczynają ponownie rosnąć – powiedziała podczas przemówienia Agnieszka Maliszewska.

Potrzebne skuteczne rozwiązania w handlu z Ukrainą

Podczas spotkania poruszono również tematy związane z sytuacją w Ukrainie. W wystąpieniu Dyrektor PIM apelowała o stworzenie bardziej efektywnych szlaków tranzytowych i ustalenia maksymalnych progów importowych dla miejsc docelowych w UE.

Wzywamy Komisję do przeanalizowania wpływu na producentów z UE przed jakimkolwiek przyszłym rozszerzeniem liberalizacji handlu z Ukrainą. Przy obecnych przepisach i w celu uniknięcia pogorszenia sytuacji w krajach sąsiednich, a teraz na całym rynku UE, należy znaleźć rozwiązanie, które nadal pozwoli na kontynuację eksportu w tempie i ilościach, które mogą być zarządzane i wchłaniane przez rynek europejski, bez wywierania jeszcze większej presji na naszych producentów – powiedziała Agnieszka Maliszewska.

Zdaniem Maliszewskiej z góry powinny zostać określone rynki docelowe dla wszystkich wysyłek ukraińskich towarów rolnych podlegających liberalizacji handlu przed wjazdem do państw członkowskich UE. Powinien zostać wprowadzony system zapewniający, że dotrą one do tego miejsca przeznaczenia i nie trafią gdzie indziej, tj. system depozytowy.

Biorąc pod uwagę szybki i stały wzrost eksportu, należy wprowadzić próg importu prowadzący do automatycznego i natychmiastowego uruchomienia środków ochronnych. Te środki ochronne powinny być stosowane w odniesieniu do każdego towaru rolnego podlegającego liberalizacji handlu, gdy tylko przywóz odbywający się w ciągu kwartału przekroczy kwartalną średnią przywozu dla kombinacji lat 2021 i 2022. Stanowiłoby to już ogromny wysiłek dla unijnych rolników – powiedziała Pierwsza Wiceprezydent COGECA.

(24.10.2023 za farmer.pl)