Przemysłowy backup: 42% firm przenosi produkcję z Chin. Kierunek: Europa.

W ciągu ostatnich lat zmiany w globalnym środowisku biznesowym wymuszały na firmach nowe podejście do dostaw i produkcji. W 2022 roku problemy w łańcuchu dostaw stały się szczególnie palące, dotykając aż 95% firm, zgodnie z raportem McKinsey & Company. W odpowiedzi na te wyzwania, firmy intensyfikują dążenia do zmiany miejsca dostaw i produkcji na bardziej lokalne, przenosząc je bliżej swoich głównych rynków.

Lokalność dostaw i produkcji stały się kluczowym celem dla firm w reakcji na kłopoty w łańcuchu dostaw. Jak wynika z raportu McKinsey & Company, były one powszechne w 2022 roku, aż 95% ankietowanych firm zgłaszała problemy logistyczne. Dla dwóch trzecich te kłopoty były sygnałem do zbliżenia dostawców do swoich głównych rynków. Taka strategia ma być najlepszym panaceum na zakłócenia.

Odporność w cenie

Firmy starają się zwiększyć kontrolę nad procesami produkcyjnymi również poprzez nearshoring. Aż 42% firm przeniosło produkcję bliżej swoich kluczowych rynków, co jest trendem rosnącym o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto, zwiększenie liczby miejsc backupowej produkcji stało się priorytetem dla 44% badanych.

Regionalizacja łańcuchów dostaw to inny istotny trend, który w ciągu ostatniego roku nasilił się. To wyraźny sygnał, że firmy dążą do większej niezależności, zauważa Michał Górecko, prezes firmy BPSC. Jednak geografia to nie wszystko, jak zauważa ekspert. Inwestycje w technologię również mają zwiększyć odporność łańcuchów dostaw. – Aby produkcja była opłacalna i wydajna, szczególnie w Europie, gdzie koszty pracy są wyższe niż w Azji, potrzebne są inwestycje w narzędzia, które pozwolą optymalizować koszty produkcji. Dlatego widać niesłabnące zainteresowanie technologiami, które temu służą. Nie są to tylko roboty, ale przede wszystkim rozbudowane platformy analityczne i zarządcze – tłumaczy szef katowickiej spółki dostarczającej IT dla przemysłu. Wyniki ankiety pokazują, że 100% firm podjęło konkretne kroki i wdrożyło przynajmniej jedną technologię, aby wzmocnić swoją logistykę.

Jakie kierunki na mapie?

McKinsey & Company wskazuje na dynamiczne zmiany w obszarze łańcuchów dostaw. Firmy dążą do większej elastyczności, zwrotności oraz niezależności i reagują na wyzwania z przeszłości, starając się zabezpieczyć na przyszłość. A gdzie tę przyszłość widzą? Majowy raport EY jednoznacznie podkreśla, że gospodarki o niskich kosztach w Europie Wschodniej i Południowej stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Liczba inwestycji rozpoczętych w Portugalii w 2022 roku wzrosła o 24 proc, w Polsce o 23%, we Włoszech o 17%, a w Rumunii aż o 86% – Producenci nie mogą całkowicie zignorować Chin, jednak starają się zmniejszyć swoją zależność od tego kraju. Reshoring produkcji stanowi odpowiedź na wyzwania i ryzyka związane z globalnymi łańcuchami dostaw, dlatego ten trend staje się coraz bardziej wyraźny. Polska przyciąga uwagę, ponieważ nasz przemysł jest mocno zróżnicowany. Co działa na naszą korzyść – zauważa prezes BPSC.

(Informacja BPSC)