Coraz mniej studentów zainteresowanych studiami mleczarskimi

26.10.2023

Zainteresowanie studiami na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka wśród młodych ludzi jest obecnie na niskim poziomie – mówi dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM. z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Problem jest szeroki

Zwraca uwagę, iż na wszystkich kierunkach, wszystkich Uczelni związanych z technologią żywności w Polsce jest tendencja obniżająca się.

- Trudno wskazać przyczynę. Czy to wynika ze stosunkowo niskich zarobków, trudnej pracy często zmianowej, czy pracy w małych ośrodkach miejskich, a może braku ciągłości związanej z tradycją czy wreszcie mało szkół średnich kształcących w tym zakresie – nie wiemy - mówi prof. Jarosław Kowalik

Rynek potrzebuje specjalistów technologii żywności

Podkreśla, iż z drugiej strony zapotrzebowanie na rynku na technologów mleczarstwa jest olbrzymie, już podczas wizyt w zakładach, podczas zajęć terenowych prezesi, kierownicy sygnalizują problem i chcieliby zatrudnić pracowników po studniach na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.

Aby zachęcić studentów do podejmowania kształcenia na kierunkach związanych z mleczarstwem, czy szerzej, z żywnością, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proponuje szereg nowości nowości w kształceniu.

Przede wszystkim zmiana programowa ustalona ze studentami, pracodawcami, hybrydowe nauczanie na 2 stopniu, nowe przedmioty (odejście od seminariów) związanych z analityką, zrównoważonym rozwojem itp. - wymienia prof. Kowalik.

UWM stara się dostosować do potrzeb rynku

Równocześnie UWM współpracuje z przemysłem mleczarskim w kształceniu studentów. Jest to kilkadziesiąt firm związanych z przetwórstwem mleka i są to zakłady zarówno spółdzielcze jak i z kapitałem prywatnym, polskim i zagranicznym.

UWM ma podpisane umowy o współpracy dydaktycznej ale i naukowej w tym zakresie.

Realizujemy również wspólne projekty badawczo-dydaktyczne. Oprócz zakładów - UWM, Wydział Nauki o Żywności, Katedra mleczarstwa i Zarządzania Jakością współpracuje z firmami związanymi z dostarczaniem wielu rozwiązań dla przemysłu - rozwiązania higieniczne, dodatki, szczepionki, instalacje procesowe itd. - mówi Jarosław Kowalik.

(26.10.2023 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)