UE obniża limity dodatków do żywności. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 października

27.10.2023

9 października 2023 roku ukazało się Rozporządzenie Komisji Europejskie (UE) 2023/2108, które wprowadza zmiany w stosowaniu dodatków do żywności, w szczególności azotynów (E 249–250) i azotanów (E 251–252). KE ustaliła nowe limity ich stosowania.

Komisja Europejska ustaliła nowe obniżone limity azotynów i azotanów jako dodatków do żywności.

  • Komisarz odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, wezwała przemysł spożywczy do szybkiego wdrożenia tych zasad.
  • Opublikowano listę kategorii oraz produktów, które obejmie nowe prawo, ustanawiając okresy stosowania ich stosowania na różnych maksymalnych dozwolonych poziomach.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2023 r.
  • Podmioty działające na rynku spożywczym będą teraz miały dwa lata na dostosowanie się do nowych limitów.

Nowe limity azotynów i azotanów w produktach spożywczych

Komisja Europejska ustaliła nowe obniżone limity azotynów i azotanów jako dodatków do żywności. Celem tych limitów jest zapewnienie, aby żywność w UE była jak najbardziej bezpieczna dla konsumentów oraz ochrona przed substancjami rakotwórczymi w ramach działań Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Bardziej rygorystyczne poziomy mają na celu ochronę przed bakteriami chorobotwórczymi, takimi jak Listeria, Salmonella i Clostridium botulinum, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia na nitrozoaminy, z których niektóre są rakotwórcze.

Na podstawie wcześniejszej oceny naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) limity zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie UE.

Azotyny i azotany w żywności. Nowe przepisy KE

Nowe, bardziej rygorystyczne limity uwzględniają różnorodność produktów i warunków ich wytwarzania w całej UE. Dają one jasny sygnał branży i mniejszym producentom, że nadszedł czas, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stwarza obecność azotynów i azotanów w żywności w całej UE i w całym łańcuchu żywnościowym. Podmioty działające na rynku spożywczym będą teraz miały dwa lata na dostosowanie się do nowych limitów.

"Ustalając nowe limity zawartości azotynów i azotanów w żywności, robimy kolejny krok w tym kierunku i realizujemy kolejne ważne działanie w ramach europejskiego planu walki z rakiem. Wzywam teraz przemysł spożywczy do szybkiego wdrożenia tych zasad opartych na podstawach naukowych i, w miarę możliwości, do ich dalszego ograniczenia w celu ochrony zdrowia obywateli".

Mniej azotynów i azotanów. Lista produktów, które obejmie nowe unijne prawo

Niniejsze rozporządzenie zmniejsza ilości azotynów i azotanów określone w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 dla następujących kategorii żywności, ustanawiając okresy stosowania ich stosowania na różnych maksymalnych dozwolonych poziomach:

01.7.2. Dojrzały ser

01.7.4. Ser serwatkowy

01.7.6. Produkty serowe (z wyłączeniem produktów zaliczanych do kategorii deserów)

01.8. Analogi produktów mlecznych, w tym zabielacze do napojów

08.2. Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004

08.3.1. Mięso niepoddawane obróbce cieplnej

08.3.2. Produkty mięsne poddane obróbce cieplnej

08.3.4.1. Tradycyjne produkty peklowane metodą zanurzeniową (produkty mięsne peklowane przez zanurzenie w roztworze peklującym zawierającym azotyny i/lub azotany, sól i inne składniki)

08.3.4.2. tradycyjne produkty peklowane na sucho (proces peklowania na sucho polega na nałożeniu na powierzchnię mięsa na sucho mieszaniny peklującej zawierającej azotyny i/lub azotany, sól i inne składniki, po czym następuje okres stabilizacji/dojrzewania)

08.3.4.3 Inne tradycyjne i tradycyjnie peklowane produkty (w tym procesy peklowania w zanurzeniu i na sucho stosowane w połączeniu lub gdy azotyn i/lub azotan są zawarte w produkcie złożonym lub gdy roztwór peklujący jest wstrzykiwany do produktu przed gotowaniem)

09.2. Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki
Ponadto maksymalne limity obecności ołowiu, rtęci i arsenu w azotynach (E 249 i E 250) oraz azotanach (E 251 i E 252) określone w specyfikacjach określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/ 2012 również są obniżone.

Artykuł 3 niniejszego rozporządzenia przewiduje okresy przejściowe dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze na dostosowanie się do rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2023 r.

(27.10.2023 za portalspozywczy.pl)