Ambasadorki Zdrowia - wyjątkowy konkurs dla KGW i stowarzyszeń wiejskich

30.10.2023

Zachęcamy Panie w wieku od 45 do 74 lat z Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń wiejskich do udziału w wyjątkowym konkursie. Warunkiem zgłoszenia jest chęć wykonania bezpłatnej mammografii przez minimum 50 kobiet z danej organizacji. Organizacje o największej liczbie przebadanych kobiet otrzymają atrakcyjne nagrody. Konkurs organizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Ministerstwem Zdrowia.

Celem akcji jest zachęcenie kobiet do badań mammograficznych oraz podjęcie działań na rzecz profilaktyki raka piersi.

Jak wziąć udział?

Koła Gospodyń Wiejskich lub stowarzyszenie wiejskie, aby wziąć udział w konkursie, musi zebrać nie mniej niż 50 kobiet, które chętnie zrobią bezpłatną mammografię. Panie w wieku 50-69 lat mogą się zgłosić jeszcze tylko dziś, 31 października 2023 r. Jednak od 1 listopada 2023 r. dalej mogą zgłaszać się do udziału w akcji Panie w wieku 45-74 lata.

Następnie organizacja może skorzystać z harmonogramu postoju mammobusów lub zaprosić mammobus do swojej miejscowości.

Szczegóły nt. konkursy, a także informacje, jak skorzystać z mammografii oraz kiedy i gdzie można wykonać bezpłatnie badania w placówce i w mammobusie, znajdują się na stronie: www.ambasadorkazdrowia.gov.pl.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/ambasadorki-zdrowia---kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe.

Co można zyskać?

Udział w akcji umożliwia Kołom Gospodyń Wiejskim skorzystanie z prelekcji na temat profilaktyki zdrowotnej zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Ministerstwo Zdrowia.

Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, z których kart zgłoszeniowych zostanie przebadanych najwięcej kobiet, otrzymają atrakcyjne nagrody.

(30.10.2023 za MRiRW)