Raport Pekao: Mleczarstwo stanowi 16 proc. całego sektora spożywczego

30.10.2023

Przemysł mleczarski to drugi, po mięsnym, największy segment w polskiej branży spożywczej. Charakteryzuje się dominującą rolą krajowego kapitału, co mocno go wyróżnia na tle rodzimej gospodarki – czytamy w Raporcie Banku Pekao pt. Branża mleczarska. Przedsiębiorstwa wobec krótko i długookresowych wyzwań.

Globalny rynek mleka zwiększył podaż surowca

Jak czytamy w Raporcie Banku Pekao, w ujęciu globalnym w 2 półroczu 2022r. produkcja mleka w regionach o najwyższym znaczeniu dla światowej podaży produktów mlecznych zaczęła rosnąć i ten trend był kontynuowany w 2023 r. W pierwszym półroczu 2023r. wolumen produkcji był wyższy o 0,7% r/r. Tym samym wzrost dostępności surowca zmniejszył napięcia podażowe na globalnym rynku.

Jednocześnie na rynku światowym w przypadku części przetworów nastąpiło osłabienie popytu. Efektem oddziaływania ww. czynników był spadek ich światowych notowań.

W latach 2020-22 unijna produkcja mleka surowego była stabilna. Barierą dla jej wzrostu było pogorszenie opłacalności chowu krów mlecznych. Jednak już w ubiegłym roku sytuacja w tym zakresie uległa zmianie. Dostawy surowca do zakładów przetwórczych zaczęły rosnąć w 2H22 a dodatnie dynamiki są również notowane w br. (w okresie sty-lip’23 łączny skup mleka w Unii był wyższy o 0,8% r/r).

Polska wyróżnia się na tle krajów Wspólnoty wolumenowym wzrostem dostaw mleka.

Polski rynek mleka odbiega od zachodniego

Pod wpływem osłabienia notowań na świecie i w Europie na rynku polskim również odnotowano spadki cen. Najbardziej potaniało masło i OMP1. W sierpniu 2023r. ich średnie ceny były niższe odpowiednio o 40% i 35% r/r. W mniejszym stopniu spadły ceny serów - Gouda w sie’23 kosztował przeciętnie o 14% mniej r/r. Najmniejsze spadki odnotowano w przypadku mleka pitnego (-5%) i śmietany (3%). Osłabienie notowań produktów mlecznych wymusiło obniżenie cen skupu surowca.