Ryzyko spadku produkcji mleka w UE. Copa-Cogeca: KE powinna się tym zająć

02.11.2023

W niektórych państwach członkowskich odnotowano spadek produkcji mleka o 2-3%, co jest niepokojące, jak podkreślono na posiedzeniu grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Brak wymiany pokoleniowej może przyczynić się do tego, że produkcja mleka w UE spadnie. Zdaniem Copa-Cogeca tym problemem powinna się zająć Komisja Europejska. Co na to KE?

W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie hybrydowe grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Podczas spotkania omawiane były głównie tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich.

Globalna sytuacja rynkowa

Jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, produkcja w Unii Europejskiej, w okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku była o 0,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r. W niektórych państwach członkowskich (np. Niemcy, Polska, Belgia) nastąpił wzrost produkcji, jednak są również kraje, gdzie produkcja odnotowuje spadki (m.in. Włochy, Francja). W analizowanym okresie ograniczono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera oraz serwatki w proszku.

Ceny skupu mleka

Ceny skupu mleka spadały od stycznia 2023 r., jednak obecnie tendencja spadkowa delikatnie wyhamowała. FBZPR podkreśla, że w sierpniu cena była o 14 proc. niższa niż w styczniu, ale nadal pozostaje wyższa od średniej 5-letniej. Produkcja ekologiczna stanowi 4 proc. europejskiej produkcji mleka. Cena mleka ekologicznego również utrzymuje się na niskim poziomie.

„Ceny unijnych produktów mlecznych nadal pozostają konkurencyjne w stosunku do cen innych eksporterów. Globalna produkcja mleka nie jest zbyt wysoka. W USA i Nowej Zelandii na produkcję duży wpływ mają zmiany klimatyczne. Popyt ze strony Chin się zmniejszył i nie wiadomo czy wróci do dawnego poziomu” – zaznacza FBZPR.

Jak wygląda sytuacja na rynku mleka w Polsce?

Jak informuje Federacja, w Polsce na koniec czerwca 2023 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 026 tys. sztuk i było o 2,2 proc. niższe niż w czerwcu 2022 r. oraz o 0,5 proc. niższe niż na koniec 2022 r. Skup mleka w sierpniu był o 2,7 proc. niższy niż w lipcu bieżącego roku, ale o 1,9 proc. wyższy niż w sierpniu 2022 r. W okresie ośmiu miesięcy skup wzrósł o 1,5 proc.

Średnia cena mleka w sierpniu wynosiła 41,2 EUR i była o 2,3 proc. niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 19,1 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Z czym muszą mierzyć się producenci mleka?

Eksperci uczestniczący w spotkaniu podkreślali także, że producenci mleka muszą mierzyć się z licznymi problemami, które mogą doprowadzić do masowej rezygnacji z chowu bydła.

– Ceny mleka spadają od stycznia, jednak obecnie tendencja spadkowa delikatnie wyhamowuje. Przewidujemy, że spadkowa faza cyklu utrzyma się do III kwartału 2024 r., a cena mleka będzie się utrzymywać w okolicy 40 EUR. Hodowcy borykają się z wysokimi kosztami produkcji, brakiem wymiany pokoleń oraz z brakiem pasz objętościowych, w niektórych regionach kraju. Obawiamy się, że to wszystko przyczyni się do tego, że hodowcy będą rezygnować z produkcji mleka. Problemy finansowe mają również mleczarnie – stwierdziła Dorota Grabarczyk z Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka.

Ryzyko spadku produkcji mleka w UE

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę, że sytuacja w całej Unii Europejskiej jest trudna. Marże dla producentów spadają mimo stabilizacji cen. Koszty produkcji nadal są bardzo wysokie.

„W niektórych państwach członkowskich odnotowano spadek produkcji o 2-3 proc., co jest niepokojące. Brak wymiany pokoleniowej może przyczynić się do tego, że produkcja mleka w Unii Europejskiej spadnie. Zdaniem Copa – Cogeca tym problemem powinna się zająć Komisja Europejska” – zaznacza FBZPR.

Co na to Komisja Europejska?

Zdaniem Komisji Europejskiej w pierwszych miesiącach bieżącego roku ceny mleka i produktów mlecznych spadały, obecnie ta tendencja wyhamowuje. KE od samego początku zakładała, że spadki cen to tylko korekta, ze względu na wysoki poziom cen w 2022 r. W przypadku najważniejszych produktów mlecznych ceny zaczynają rosnąć, co za 1-2 miesiące przełoży się na cenę mleka surowego. Na początku roku popyt w Unii Europejskiej spadał, ze względu na wysoką inflację, ale produkty mleczne są ważnym składnikiem diety konsumentów i popyt wraca do normalnego poziomu. Eksport jest na dobrym poziomie, niepewność budzi tylko popyt ze strony Chin. W perspektywie średnio- i długoterminowej popyt światowy będzie utrzymywał się na dobrym poziomie. Jednocześnie zdaniem KE spadek pogłowia krów mlecznych i liczby producentów, to tendencje które są odnotowywane od wielu lat.

(02.11.2023 za farmer.pl)