Rozwój małych gospodarstw - nabór wniosków o wsparcie do 10 listopada

06.11.2023

Przypominamy, że jeszcze do 10 listopada 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie na „Rozwój małych gospodarstw” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (ePUAP) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa (ARiMR).

Do tej pory w naborze, który rozpoczął się 28 września 2023 r., wnioski o wsparcie na kwotę 268 mln zł złożyło ponad 2,6 tys. rolników.

Warunki otrzymania wsparcia

Kryteria przyznawania wsparcia są następujące:

  • Dofinansowanie przeznaczone jest dla rolników, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.
  • Powierzchnia gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym musi wynosić poniżej 25 tys. euro.
  • Od ubiegających się o to wsparcie wymaga się wykazania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, który wynosi co najmniej 5 tys. zł.
  • Trzeba przedłożyć biznesplan z koncepcją zmian służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa.
  • W ramach tej interwencji wspierane są przedsięwzięcia służące prowadzeniu produkcji rolnej i przygotowaniu do sprzedaży wytwarzanych przez rolnika towarów. Co za tym idzie, dofinansowaniem mogą być objęte np. inwestycje w budynki, ich wyposażenie, ale także zakup nowych maszyn i sprzętu komputerowego.

Wielkość wsparcia

Standardowe wsparcie wynosi 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych – 120 tys. zł. Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w dwóch ratach. Najpierw otrzymuje się 80% kwoty, a później resztę, czyli 20% Co istotne, pomoc ta w okresie realizacji Planu Strategicznego może być przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat wsparcia na rozwój małych gospodarstw znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-malych-gospodarstw---nabor-wnioskow-od-28-wrzesnia-do-27-pazdziernika-2023-r.

(06.11.2023 za MRiRW)