Fonterra dąży do ograniczenia emisji w gospodarstwach rolnych o 30 proc. do 2030 r.

10.11.2023

Nowozelandzka spółdzielnia mleczarska stwierdziła, że 86% jej emisji pochodzi z gospodarstw. Dlatego zapowiedziała, że zamierza z redukować tę emisję o 30% do 2030 r.

Nowy cel Fonterry zakłada zmniejszenie intensywności emisji o tonę mleka skorygowanego o zawartość tłuszczu i białka w porównaniu z wartością bazową z 2018 r. Spółdzielnia określiła nawet, w jaki sposób spodziewa się osiągnąć nowy cel:

  • 7% redukcja dzięki najlepszym praktykom rolniczym, takim jak jakość paszy i poprawa wydajności stada;
  • 7% redukcja dzięki nowym technologiom rozwijanym w ramach AgriZeroNZ; wspólne przedsięwzięcie agrobiznesu i rządu, mające na celu znalezienie rozwiązania problemu metanu,
  • 8% redukcja poprzez usuwanie dwutlenku węgla z istniejącej i nowej roślinności;
  • 8% z historycznych zmian użytkowania gruntów na cele mleczarstwa, takich jak wylesianie.

Spółdzielnia mleczarska z dużymi ambicjami

Dyrektor naczelny Fonterry, Miles Hurrell, powiedział, że na innych rynkach podejmuje się wiele działań mających na celu redukcję emisji, a spółdzielnia musi stale czynić postępy, aby nie pozostać w tyle.

- Nasze wspólne wysiłki na rzecz redukcji emisji – z gospodarstw, w całej naszej działalności oraz przez nasze zespoły badawczo-rozwojowe – pomogą firmie Fonterra przygotować się na przyszłość, wspierając nasze ambicje bycia długoterminową, zrównoważoną spółdzielnią dla przyszłych pokoleń – powiedział Hurrell.

Przewodniczący Fonterry, Peter McBride, powiedział zgromadzonym, że ogólny cel redukcji emisji w gospodarstwach będzie miał inny wpływ na każde gospodarstwo.

- Nie ma jednego rozwiązania pozwalającego na ograniczenie emisji w gospodarstwach rolnych. Będzie to wymagało połączenia wymiany najlepszych praktyk rolniczych i technologii w celu ograniczenia emisji – to zarówno nasza największa szansa, jak i największe wyzwanie – powiedział McBride.

Deklaracja Forterry w sprawie redukcji emisji następuje po prawie roku dyskusji pomiędzy firmą, a jej 9000 akcjonariuszy będących rolnikami.

(10.11.2023 za farmer.pl)