Wody podziemne, możliwości zmniejszenia rocznych opłat za usługi wodne

Nowe Prawo Wodne – jak mniej stracić na zmianach

 

 

EKSPERT RADZI


mgr inż. Jan Marjanowski

Jan Marjanowski – były pracownik Politechniki Gdańskiej, były wieloletni prezes zarządu CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsku i większościowy współwłaściciel spółki. W swoim dorobku naukowym jest autorem, współautorem 41 patentów i wzorów użytkowych oraz ponad 75 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowo-technicznych z dziedziny uzdatniania wody, korozji i zapobiegania tworzeniom się osadów z wody. Obecnie jest właścicielem firmy Przedsiębiorstwo MARCOR i prezesem zarządu MARCOR Sp. z o.o.


Czytaj więcej

Zakładowa oczyszczalnia ścieków koszt czy inwestycja?

W naszym kraju wiele zakładów mleczarskich posiada własne oczyszczalnie ścieków. Wiele z tych oczyszczalni powstało w latach 70. ubiegłego stulecia. Na ówczesne czasy, wybudowane oczyszczalnie ścieków stanowiły nowoczesne rozwiązania. Jednakże ciągły rozwój przemysłu mleczarskiego, zmiany profilów produkcji, rozbudowa i modernizacja linii technologicznych wpłynęły na generowanie znacznie większych ilości ścieków o wyższych stężeniach zanieczyszczeń. Zmiany te sprawiły, że pracujące oczyszczalnie, zbudowane według technologii obecnie uznanych za stare, przestały spełniać współczesne wymagania z zakresu ochrony środowiska. Nie tylko są za małe w stosunku do przerabianej ilości mleka, lecz także koszty ich utrzymania i funkcjonowania zaczynają mieć znaczny udział w ogólnych kosztach przetworzenia mleka, zatem stają się dość dużym obciążeniem dla naszych zakładów.

Czytaj więcej

Piroliza, zgazowywanie czyli…?

W ostatnim okresie powstało sporo publikacji na temat zagospodarowywania odpadów. Publikacje te odnosiły się do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do nowej ustawy o odpadach oraz do nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Te trzy znowelizowane ustawy wprowadziły w nasze życie codzienne, jak i życie gospodarcze, radykalnie nowe rozwiązania. Dodatkowo rozwiązania te w znacznym stopniu wpływają na działalność gospodarczą naszych zakładów mleczarskich.

 

Czytaj więcej

Kryteria wyboru odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków mleczarskich

Zmieniające się w ostatnich latach w Polsce prawo dotyczące ochrony środowiska w coraz większym stopniu obejmuje zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków. Restrykcyjne egzekwowanie nieprzestrzegania wymaganych przepisów poprzez odpowiednie organy sprawiło, iż zakłady mleczarskie zostały postawione przed dość trudnym zagadnieniem modernizacji swoich oczyszczalni. Dodatkowo prawo nakazuje mleczarniom, które przez wiele lat nie zajmowały się tym problemem, nie tylko oczyścić swoje ścieki, ale także wprowadzić nowy system gospodarowania osadami ściekowymi.

Czytaj więcej