EDA - Dairy Flash 20 października 2017 # 15

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/ 2014-2019/hogan/announcements/address-15thhttps://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan/announcements/address-15th-polish-dairy-cooperatives-forum-19th-october-2017-serock-poland_enpolish-dairy-cooperatives-forum-19th-october-2017-serock-poland_en) oraz dyrektora DG AGRI Jerzego Plewy, w konferencji wziął udział minister rolnictwa Litwy Bronius Markauskas, minister rolnictwa Polski Krzysztof Jurgiel oraz zastępca ministra ds. towarów rolnych Czech Jiří Šír.

 
 

Komisarz UE Phil Hogan, Minister Rolnictwa Polski Krzysztof Jurgiel i Przewodniczący EDA M.Nalet

W panelu poruszającym zagadnienia europejskiego przemysłu mleczarskiego oraz światowej konkurencji, przewodniczący EDA Michel Nalet stwierdził, że „nasze mleczarskie sukcesy bazują na Europejskim Jednolitym Rynku oraz na Politykach Handlowych UE – jest to podstawą w UE. Patrzymy w przyszłość w kierunku idei, które komisarz UE Phil Hogan zaprezentuje w najbliższych dwóch tygodniach, mając na myśli budowanie nowej ramy dla produkcji rolnej i żywności.

 
 

Komisarz UE Phil Hogan z organizatorką Polskiego Forum Mleczarskiego 2017 Agnieszką Maliszewską

Polskie Forum Spółdzielczości Mleczarskiej 2017 było perfekcyjnie dobrane w czasie dla dyskusji tych zagadnień na poziomie UE”.

W sesji poświęconej Brexitowi, sekretarz generalny EDA Aleksander Anton nakreślił wpływ Brexitu na mleczarstwo oraz „Przyszłe Ramy Współpracy Mleczarskiej UK-UE” – projekt opracowany wspólnie przez EDA i naszego brytyjskiego członka Dairy UK.

 

 

 

 

 

 

Zastępca ministra ds. towarów rolnych Czech (po prawej) oraz Przewodniczący EDA Michel Nalet (po lewej) na Polskim Forum Mleczarstwa 2017

 

EDA_Dairy @EDA_Dairy Oct 17 https://twitter.com/EDA_Dairy/status/920339617794154496

 

Mleko jest dobre dla ciebie – przewodniczący EDA @mnalet oraz wiceprzewodniczący Claude Steinmetz #Luxlait oraz Léon Delvaux z gabinetu @JunckerEU

Na naszym spotkaniu z gabinetem przewodniczącego Komisji UE Jean-Claude Junckersa, EDA skoncentrowało się na podstawie naszego mleczarskiego sukcesu: Jednolitym Rynku UE, przyszłości CAP i polityki handlowej UE. – Byliśmy pod wrażeniem wysokiego zainteresowania gabinetu naszymi głównymi tematami mleczarskimi i sektorem. Oprócz wymiany zdań odnośnie naszej ekonomicznej, środowiskowej i społecznej wartości dodanej w strategii „tworzenia miejsc pracy, rozwoju i inwestycjach”, poruszyliśmy także szeroką gamę zagadnień, takich jak znakowanie, znaczenie wartości odżywczych mleka i przetworów mlecznych, oraz różnych negocjacji handlowych – podsumował przewodniczący EDA Michel Nalet.

 

Nowe przywództwo w CDG MILK

Grupowy Dialog Obywatelski Mleko (CDG Milk) DG AGRI dokonał wyboru nowego kierownictwa z przewodniczącym EDA Michelem Nalet jako nowym przewodniczącym: – To jest czas gdy oczekujemy od komisarza UE Phila Hogana przekazu odnośnie przyszłej polityki żywnościowej i produkcji rolnej, w którym ujrzymy nowe wspólne ramy strategii wobec naszego sektora oraz okres, w którym polityka handlowa UE osiągnie nowy rozmach. Mam zaszczyt przewodniczenia CDG MILK, europejskiej platformie łańcucha mleczarskiego w tym krytycznym dla europejskiej laktosfery momencie. Wraz z moimi zastępcami Anne i Karstenem, z pewnością stworzymy wyjątkowo konstruktywny zespół.

Nowymi wiceprzewodniczącymi są: Anne Randles, były dyrektor naczelny Eucolait, obecnie szefowa departamentu Ornua Cooperative i przewodnicząca przedstawicielstwa Ornua Insurance i niemiecki producent mleka Karsten Schmal, prowadzący gospodarstwo mleczne ze 175 krowami w Hesji oraz członek zarządu German Farmers Association (DBV).

CETA – apel o uczciwe zarządzanie licencjami importowymi

 

Przewodniczący ICCC Pat Palliccione oraz jego koledzy: James McIlroy i Joe Dal Ferro wraz z sekretarzem generalnym EDA Alexandrem Antonem

 

Porozumienie o wolnym handlu pomiędzy UE i Kanadą tymczasowo stosowane od końca września jest olbrzymim sukcesem kanadyjskich i europejskich partnerów handlowych i silnym pozytywnym sygnałem dla światowego otoczenia handlowego. EDA z dużym zadowoleniem odbiera to porozumienie pozwalające na dodatkowe TRQ (Komentarz KSM: TRQ – tariff-rate quota – handlowy instrument ochrony rynku wewnętrznego przed importem będący kombinacją ilości (kwot) i taryf celnych) dla europejskich serów kierowanych do sprzedaży na kanadyjskim rynku. Na targach handlowych ANUGA w Kolonii, Pat Pelliccione, przewodniczący International Cheese Council of Canada (ICCC) oraz jego koledzy na konferencji wysokiego szczebla wskazali na niedopuszczalną metodę wybraną przez kanadyjskie Inspekcje dla zarządzania tymi TRQs. – Posiadanie licencji importowych, co do zasady zarządzanych przez kanadyjskich producentów serów, w oczywisty sposób nie idzie w kierunku ogólnego ducha porozumienia o wolnym handlu – skomentował wiceprzewodniczący EDA Attilio Zanetti.

Zielone światło krajów członkowskich dla rozporządzenia Omnibus

Podczas poniedziałkowego spotkania Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa, umowa dotycząca rozporządzenia Omnibus, osiągnięta 12 października pomiędzy Estońską prezydencją Rady i Parlamentem Europejskim, została zatwierdzona przez kraje członkowskie. Tekst ten oznacza wniesienie serii technicznych poprawek do czterech rozporządzeń CAP: płatności bezpośrednich, rozwoju rolnictwa, wspólnej organizacji rynku i rozporządzenia horyzontalnego (patrz komunikat prasowy Rady http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16-agriculturehttp://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16-agriculture-omnibus-confirmed/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Deal+on+the+agricultural+aspects+of+the+Omnibus+regulation+confirmedomnibus-confirmed/?utm_source=dsmshttp://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16-agriculture-omnibus-confirmed/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Deal+on+the+agricultural+aspects+of+the+Omnibus+regulation+confirmedauto&utm_medium=email&utm_campaign=Deal+on+the+agricultural+aspects+of+the+Omnibu s+regulation+confirmed).

Podczas dyskusji w ramach trialogu, podnosiliśmy nasze obawy odnośnie do niektórych propozycji i zachęcaliśmy do uproszczenia. W miarę przebiegu trwających w tym roku konsultacji oraz z uwagi na fakt, że komunikat komisarza UE Phila Hogana nie został dotąd opublikowany, uważamy iż sytuacja nie dojrzała jeszcze do procedowania „średnio okresowej” reformy CAP. Z uwagi na to, iż odpowiednie publiczne konsultacje nadal trwają, kwestionujemy w tym kontekście nie tylko terminy podejmowania decyzji dotyczących istotnych umów.

 

Ochrona nazewnictwa mleczarskiego: Laktosfera EU jest zjednoczona!

Thierry Roquefeuil, przewodniczący grupy roboczej ds. mleka i przetworów mlecznych COPA COGECA, zaprosił sekretarza generalnego EDA Alexandra Antona w celu wymiany poglądów na główne tematy mleczarskie Brukselskiej agendy, włączając handel, wahania cen i nazewnictwo. – Jednym z wielu pozytywnych punktów spotkania było postrzeganie, że ochrona mleczarskiego nazewnictwa, jak masło, ser, serwatka czy jogurt, jest jasnym wspólnym stanowiskiem Europejskiej laktosfery – podsumował Alexander Anton.

Sprawdź nasze doniesienia prasowe! Sektor mleczarski odpiera propozycje ENL (Komentarz KSM: ENL (Evolved Nutrition Labelling Initiative) – sześć wielonarodowych firm sektora żywności podejmujących inicjatywę nazewnictwa traffic lights) nazewnictwa traffic light

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t he_media_/EDA_Press_Release_FOP_labelling_171018.pdf

 

Projekty europejskich przemysłowych wytycznych dot. serów zaprezentowano na komitecie zarządzającym Komisji Europejskiej

Na wczorajszym Komitecie Zarządzającym of DG Sante, zostały zaprezentowane dwa projekty przemysłowych przewodników dotyczących serów w ich niemal finalnej wersji: przewodnik EDAEucolait dot. sera jako surowca oraz przewodnik Assifonte higieny w dobrej praktyce produkcyjnej serów topionych. Na początku lata kraje członkowskie wniosły 110 uwag, które były kierowane fla przez przemysłowych ekspertów. Komisja zaprezentowała zrewidowane wersje krajom członkowskim, które je popierały. Finalny projekt będzie rozesłany w następnym tygodniu do krajów członkowskich w celu ostatecznej aprobaty na ich następnym spotkaniu.