Biuletyn informacyjny Dairy Flash #16

Światowy Szczyt Mleczarski 2017

Edycja 2017 roku Światowego Szczytu Mleczarskiego IDF zgromadziła w zeszłym tygodniu w Belfaście światową społeczność mleczarską. Mając na uwadze główne założenie „Zmieniaj świat z mleczarstwem”, program obejmował marketing, wartości odżywcze i zdrowie, politykę, ekonomię, naukę, technologię i tematykę środowiskową oraz konferencje na wysokim poziomie na tematy przyszłej Polityki Światowej, forum Liderów Mleczarstwa, Raport Światowej Sytuacji Mleczarstwa oraz omówienie Ram Zrównoważonego Mleczarstwa.

 

 

 

Od lewej do prawej: dyrektor Dairy Council for Northern Ireland Dr Mike Johnston, komisarz EU Phil Hogan, przewodnicząca IDF Judith Bryans, członek PE Michael Gove, sekretarz stanu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Rolnych oraz dyrektor Glanbia Cheese Paul Vernon

 

Spośród różnych dyskusji wysokiego szczebla, Szczyt zaoferował ważną debatę o przyszłości rolnictwa i roli w nim mleczarstwa, z udziałem takich osób jak: komisarz EU Phil Hogan, Rt Hon Michael Gove członek PE, sekretarz stanu ds. Środowiska, Żywności i spraw Rolnych, Dr Ren Wang, asystent dyrektora generalnego, Departament ds. Rolnictwa i Ochrony Konsumenta w Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Thomas Lee Bauer, dyrektor, World Bank Group, International Finance Corporation.

 

EDA_Dairy @EDA_Dairy Oct 30 https://twitter.com/EDA_Dairy

 

#idfwds2017 prezydium CDG Milk of #EU_AGRI spotyka się w Belfascie: Anne Randles #ornua Karsten Schmal @Bauern_Verband I @mnalet https://twitter.com/EDA_Dairy/status/925009006090997761

 

Kilka godzin po tym jak komisarz UE Phi Hogan zarysował na Światowym Szczycie Mleczarstwa swoje poglądy dla bardziej rynkowo orientowanych mechanizmów interwencji począwszy od 2018 roku, spotkało się nowe Prezydium DG AGRI CDG Milk.

– Sądzę, że wszyscy zgadzamy się, że naprawdę potrzebujemy interwencyjnego mechanizmu w nowym kształcie. Jako Prezydium CDG Milk jesteśmy gotowi włączyć się tak szybko, jak tylko będzie możliwe, gdy dojdzie do omawiania szczegółów tych zmian – podsumował Michel Nalet, przewodniczący EDA & Prezydent CDG Milk.

Konwencja MIV 2017 w Augsburgu

105-ta Doroczna Konwencja MIV odbyła się w dniach 26 i 27 października w przeddzień Światowego Szczytu Mleczarskiego IDF i dała istotny wkład dla różnych ekspertów i polityków z dziedziny mleczarstwa.

W debacie na temat konkurencji, Andreas Mundt, przewodniczący German Federal Cartel Office wyraził jak istotnym było rozważanie spraw rynkowych w ramach relacji kontraktowych pomiędzy dystrybutorami-przetwórcami-producentami oraz naświetlił jak istotne jest przyznanie tym relacjom dalszych możliwości swobodnego rozwoju. Inna dyskusja na temat Brexitu była prowadzona przez członka PE Markusa Ferbera (EPP, Germany), podczas gdy Ivonne Kuhlmann (Open Country Dairy) pokazała punkt widzenia rynku mleczarskiego Nowej Zelandii, zaznaczając, że umowa o wolnym handlu UE-NZ nie była tak wysoko w agendzie jak umowa z Chinami, oraz że US i Australia pozostają głównymi możliwościami rynkowymi dla NZ.

 

Nowy dyrektor generalny Meggle Reinhold Schlensok oraz prezydent MIV Peter Stahl (Hochland) na konwencji MIV 2017 w Augsburgu

 

Konferencja „15 lat Prawa żywnościowego UE” z udziałem komisarza UE Vytenisa Andriukaitisa

EDA jest zaszczycona, że nasz wiceprzewodniczący, Attilio Zanetti przyjął zaproszenie do wygłoszenia dorocznego przemówienia na temat „Zasady bezpieczeństwa żywności UE na bazie konkurencyjności na rynku wewnętrznym oraz w handlu zagranicznym” na konferencji wysokiego szczebla „15 lat Prawa Żywnościowego UE”, które odbędzie się w dniu 27 listopada w Brukseli (https://ec.europa.eu/info/events/15-years-anniversary-general-foodlaw-2017-nov-27_en)

 

Od 2002 roku, gdy opublikowano Prawo Żywnościowe UE (rozporządzenie UE 178/2002), odpowiedzialny w tym czasie komisarz UE (David Byrne) powiedział: „dziś jest dzień wielkiego sukcesu”. Atillo Zanetti będzie się koncentrował na sukcesie historii Prawa Żywnościowego UE oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a także na punkcie początkowym rozporządzenia 178/2002: lepsze funkcjonowanie jednolitego rynku żywności.

 

Znakowanie wartością odżywczą: Coś jest poważnie złego z systemem, w którym coca cola jest wyżej w rankingu niż półtłuste mleko – Alexander Anton https://twitter.com/dairyanton/status/925053312801665025

 

 

 

Brukselski okrągły stół prawników żywności

Brukselski okrągły stół prawników żywności odbył się w siedzibie EDA dla wymiany poglądów na różne główne tematy związane z żywnością będące w agendzie Brukseli oraz dla głębokiej dyskusji z dr Georgiem Schroeiberem z DG SANTE na temat rozporządzenia UE 625/2017 dot. oficjalnych kontroli, które weszło w życie w kwietniu 2017 roku i będzie w pełni stosowane od 2019 roku.

Komisja UE kładzie nowy nacisk na zagadnienie fałszowania żywności ustanawiając Administracyjny System Wsparcia i Współpracy (AAC), unijne narzędzie IT dla dzielenia się informacjami pomiędzy krajami członkowskimi UE odnośnie do nieprzestrzegania prawa żywnościowego. Ten nowy system uzupełni System Szybkiego Ostrzegania (RAFFS) w odniesieniu do alertów bezpieczeństwa żywności.

– Pozwoli to wszystkim krajom członkowskim, jak również Szwajcarii, Lichtensteinowi i Islandii na raportowanie fałszowania żywności, jak naruszenia zasad ochrony nazewnictwa, w całej Europie i w ten sposób pozwoli wzmocnić ochronę konsumentów na jednolitym rynku. Teraz, gdziekolwiek znajdziemy produkty na bazie roślinnej, które są sprzedawane pod nazwami chronionymi jak mleko, ser czy jogurt, możemy prosić krajowe inspekcje aby ostrzegały poprzez ten system wszystkie inspekcje w całej Europie – mówi sekretarz generalny EDA Alexander Anton

 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton oraz Jens Karsten, konsultant prawny

 

MEP (MEP– członek PE) gospodarzem debaty dot. efektów zdrowotnych żywności

W dniu 11 października 2017 MEP Angélique Delahaye (EPP, France) była gospodarzem debaty o ostatnich osiągnięciach z zakresu żywienia i zdrowia. Spotkanie zorganizowało European Milk Forum (➤ link http://www.milknutritiousbynature.eu/home/) i było nakierowane na „Efekty matrycowe żywności: nadszedł czas do powtórnego przemyślenia jak oceniamy efekty zdrowotnościowe żywności?”

Panel naukowy renomowanych naukowców jak prof. Jean-Michel Lecerf (Institut Pasteur Lille, France) oraz prof. Arne Astrup (University of Copenhagen, Denmark) podzielił się rezultatami ostatnich prac naukowych nad efektami całych produktów żywnościowych – tak zwanej „matrycy żywności” (określenie w oryginale „food matrix” nie ma polskiego odpowiednika – wg definicji USDA food matrix: odżywcze i nieodżywcze składniki żywności i ich relacje molekularne np. ich wzajemne chemiczne powiazania). Uczestnicy panelu podkreślili, że produkt żywnościowy jest czymś więcej niż sumą jego składników odżywczych oraz że np. przetwory mleczne jak mleko, ser, czy jogurt wykazują pozytywne oddziaływanie na zdrowie, które nie mogą być wyjaśnione wyłącznie poprzez oddziaływanie poszczególnych składników odżywczych, ale dzieje się to również poprzez interakcje pomiędzy tymi składnikami w ramach poszczególnej matrycy mlecznego produktu.

Naukowcy wezwali twórców polityki do adoptowania polityki żywieniowej i zdrowotnej do ostatnich osiągnięć naukowych i nakierowania przewodników żywieniowych na oddziaływanie całych produktów żywieniowych, zamiast na pojedyncze składniki odżywcze.

 

Mleczarstwo w górskich regionach Południowego Tyrolu

– W naszych pięknych obszarach Tyrolu Południowego, potrzebujemy mleczarstwa dla utrzymania krajobrazu i naszego środowiska w kształcie jakim chcemy. Nasi farmerzy mają olbrzymie trudności przy realizacji tego celu. W ostatnich dziesięciu latach ciężko pracowaliśmy dla utrzymania liczby farm mlecznych w regionach górskich. Aby utrzymać działalność mleczarską, po prostu potrzebujemy krytycznej masy/liczby farm mlecznych i produkcji mleka. Wobec średniej wielkości farmy mlecznej około 3 ha, dopłaty CAP, w większości do hektara, nie są wystarczającym narzędziem dla wspierania tych farm, tak więc musimy szukać zarówno na poziomie regionalnym, jak i razem z Komisją Europejską, jak znaleźć odpowiednie narzędzia dla wspierania naszych farmerów – wyjaśnił Arnold Schuler, minister rolnictwa Południowego Tyrolu.

 

Arnold Schuler, minister rolnictwa Południowego Tyrolu

– Przy małej skali struktury farm, przy średniej wielkości farmy 3 ha, spółdzielczość jest naturalnym sposobem zarządzania łańcuchem mlecznym. W MILA czynimy to z sukcesem: z jednej strony budujemy naszą marką na naszym rodzimym rynku w oparciu o nasze górskie farmy i ich farmerów, a z drugiej znaleźliśmy niszowy rynek w handlu międzynarodowym: jesteśmy dostawcą numer 1 dla Japonii i Południowej Korei potwierdza Hansjörg Alber ze Spółdzielni Mleczarskiej MILA w Bolzano, Południowy Tyrol.

 

EDA na Grupie Doradczej DG SANTE rewizji nazewnictwa w ramach programu REFIT

(REFIT– REGULATORY FITNESS AND PERFORMANCE PROGRAMME – program w celu upraszczania prawodawstwa UE mający dać rezultaty dla obywateli i biznesu w sposób efektywny i niskokosztowy, przy uwzględnieniu wszystkich celów tego prawodawstwa).

W dniu 27 października EDA uczestniczyło w spotkaniu Grupy Doradczej DG SANTE ds. rozporządzeń dotyczących nazewnictwa w ramach programu REFIT. Jednym z celów aktualnego ćwiczenia REFIT-u jest oszacowanie, czy koncepcja Profili Żywieniowych – (która nigdy nie została wdrożona od czasu przyjęcia Rozporządzenia o Nazewnictwie w 2006 roku) jest wciąż ważna w kontekście aktualnych ram prac legislacyjnych. Konsultacje REFIT były prowadzone przez zewnętrznych konsultantów, którzy dokonali przeglądu różnych udziałowców, od różnych urzędów krajów członkowskich, grup konsumenckich, NGOs (NGOs – organizacje pozarządowe) aż do odpowiednich sektorów przemysłu. Główne wnioski z raportu konsultantów zostały zaprezentowane na spotkaniu Grupy Doradczej, gdzie podkreślono, że pogląd EDA odnośnie do negatywnego finansowego wpływu Profili Żywieniowych na sektor mleczarski został dostrzeżony jako jeden z najważniejszych jakie otrzymano podczas konsultacji.

Bazując na raporcie konsultantów, Komisja rozpocznie prace nad Dokumentem Pracowników Komisji, który powinien być zakończony z końcem 2018 roku. Jest zrozumiałe, że jakiekolwiek decyzje w odniesieniu do losu Profili Żywieniowych będą podjęte raczej przez następną Komisję, niż przez obecną.

 

Europejskie podejście do zrównoważonego rozwoju na Konferencji Innowacje Mleczarskie

Szczyt Innowacje Mleczarskie zgromadził udziałowców z całego świata dla przedyskutowania innowacyjnych zmian odnoszonych do rynku, konsumentów, wymagań na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. W tym kontekście pozytywne podejście europejskiego przemysłu mleczarskiego wobec zrównoważonego rozwoju, które szeroko wspierało projekt śladu środowiskowego, prezentowane przez Hélène Simonin, dyrektor EDA ds. Żywności, Środowiska &Zdrowia, zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem.

Jeszcze raz warto podkreślić, że bardzo wysokie standardy dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska europejskiego sektora mleczarskiego stają się dostrzegalne

EDA zwraca się do producentów pasz o więcej zrównoważonych białek w karmieniu krów

Przyszłość zrównoważonej produkcji soi na cele paszowe była dyskutowana na wspólnym spotkaniu producentów pasz i olejów w Europie, wraz z producentami soi z Brazylii i Argentyny. Z tej okazji zostało podkreślone przez EDA znaczenie dalszych starań w kierunku zrównoważonych, produkowanych i stosowanych, źródeł białka dla sektora mlecznego. Łańcuch dostaw pasz już podjął kroki w dobrym kierunku i pracuje dalej dla zapewnienia odpowiednich źródeł białka dla zwierząt (przynajmniej dla mleczarstwa).

 

Twój ulubiony produkt mleczny?

 

Jestem ogromnym fanem produktów mlecznych z całego świata, ale absolutną koniecznością na śniadanie dla mnie jest świeży chleb z masłem Lurpack i ser Danbo. To daje mi najlepszą przyjemność jedzenia, energię i stanowi perfekcyjny start na cały dzień – Kirsten Holm Svendsen Dyrektor ds. Polityki Mleczrskiej – Danish Dairy Board Bruksela

 

 

 

– Świeżo upieczona pizza zawierająca mnóstwo smakołyków, składników odżywczych, smacznego SERA MOZZARELLA –  

Paul Vernon Dyrektor Generalny Glanbia Cheese

 

 

Szwajcarskie ministerstwo dyskutuje z udziałowcami projekt UE nad śladem środowiskowym

EDA zaprezentowała projekt Środowiskowego Śladu Produktu (PEF) na odbywającym się w Bernie dniu informacyjnym dla rządowych i przemysłowych ekspertów, w celu informowania o tej inicjatywie, dyskusji nad możliwymi sposobami jego stosowania oraz skutkami projektu UE dla różnych sektorów oraz dla przyjrzenia się, czy i które przemysłowe/oficjalne akcje mogą być podjęte na poziomie krajowym przez Szwajcarię. Szwajcarskie ministerstwo zaoferowało EDA zaprezentowanie koordynowanego projektu dot. mleczarstwa na początku seminarium. Będziemy postępować za przemyśleniami dotyczącymi schematu, zarówno w odniesieniu do poziomu UE, jak innych krajów, ale absorpcja i wchłanianie są już dostosowane do światowych celów mleczarskiego projektu.

Nadchodzące wydarzenia mleczarskie

Listopad

Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka