Aktualne zagadnienia dotyczące handlu

Warsztaty EDA nad wszczęciem prac dot. ram przyszłej współpracy mleczarskiej EU-UK:

Dyskutowane zagadnienia

• Unia celna – czy popychać w kierunku zerowych taryf celnych? => Sektor mleczarski UK jest wewnętrznie powiązaną częścią łańcucha mleczarskiego UE. Dla naszego sektora i dla wszystkich powiązanych podmiotów żywotnym jest, aby pozwolić sektorowi mleczarskiemu na kontynuację prac na bazie wolnego handlu po obu stronach dla mleka i przetworów mlecznych UE i UK.

 

 • Zagadnienia techniczne dla FTAs (TRQs) (FTAs– Porozumienia o Wolnym Handlu – Taryfy celne i kwoty w imporcie)
 • Bariery pozataryfowe (SPS/TBT) (SPS/TBT – Sanitarne i Fitosanitarne/Bariery Techniczne)
 • Islandia i Irlandia
 • Zasady dotyczące miejsca pochodzenia
 •  

 

 • Gis (Gls – śledzenie drogi towarów)
 • Ułatwienia celne
 • Wzajemne uznawanie inspekcji jakości handlowych żywności
 • Polityka rolna
 • Rozwiązywanie spraw spornych

 

 

Brazylia –Rejestracja produktu, wymagania dot. nazewnictwa, zatwierdzanie zakładów

Zanim będzie możliwy eksport produktów pochodzenia zwierzęcego do Brazylii (np. mięsa, przetworów mlecznych i rybnych), zakłady muszą aplikować o rejestrację każdego oznakowania w odpowiednim departamencie Ministerstwa Rolnictwa, Gospodarki Rolnej i Hodowli Brazylii (MAPA), zgodnie wytycznymi podanymi w Liście Okólnym DIPOA/SDA (DIPOA – Departament Inspekcji Art. Pochodzenia Zwierzęcego) No. 42/2010 (dostępnym także na platformie internetowej „Sislegis”). Przy rejestracji na poziomie produktu, proces pozyskania zgody bardzo często zależy od osoby, która ocenia notyfikację.

➥ Postępując za opublikowaną InstruçãoNormativano 1 a 11 stycznia 2017, MAPA/DIPOA poinformowało o utworzeniu nowego systemu elektronicznego online i o otwarciu na nowe zgłoszenia. Zgłoszenia zakładów zagranicznych wcześniej przedłożone w formie papierowej będą nadal procedowane. Oczekuje się, że MAPA użyje tego narzędzia dla usprawnienia importu poprzez przyspieszenie rejestracji nazewnictwa (zgoda na elektroniczną rejestrację zamiast papierowej). Jednakże wdrożenie tego pozostaje niejasne i będzie potrzeba jego ścisłego przestrzegania.

➥Uwaga: MAPA opóźniło zgody na nazewnictwo i produkty (które były zgłaszane na papierze i często powtórnie zgłaszane powodując podwójne błędy), i tym samym opóźniało przepływ w handlu produktów pochodzenia zwierzęcego. MAPA ogłosiła nowe usprawnienia odnośnie do elektronicznej rejestracji nazewnictwa, co powinno przyspieszyć udzielanie zgody na nazewnictwo.

➥Za wcześnie jest wnioskować, że system elektroniczny usprawni proces. Powinno być zauważone, że system będzie nowym systemem także dla Inspekcji i może się pojawić wiele spraw.

➥Mnóstwo ograniczeń związanych z zatwierdzaniem zakładów/brak postępu w zatwierdzaniu zakładów.

➥Nadal jest zbyt trudne otrzymanie zatwierdzenia zakładu, a czas oczekiwania na decyzję Urzędów odnośnie do zgody/odmowy jest nadal zbyt długi.

➥Dzięki wysiłkom Komisji, Brazylia zagwarantowała jednorazową możliwość dla wszystkich Krajów Członkowskich dotychczas eksportujących niezależnie od prelistingu, dodania zakładów do ich list zakładów dopuszczonych do eksportu do Brazylii, bez audytów inspekcji brazylijskich. Mamy nadzieję, że nowa procedura dodawania nowych zakładów do już istniejących list poprawi tę część procesu.

 

 

Chiny – sery z mikroflorą fermentującą

W dniu 10 sierpnia CIQ Shanghai (CIQ Shanghai – Chińska Inspekcja decydująca o pozwoleniach na dostęp towarów na rynek chiński) w Chinach wystosowała wewnętrzna notę, wyrażającą zaniepokojenie odnośnie do przerw importu żywności, w szczególności serów, zawierających żywą mikroflorę fermentującą, nie wymienionych na „Liście produktów autoryzowanych w żywności” (np. Penicillium Candidum, GeotrichumCandidumetc., które są standardem przy produkcji serów). Data stosowania tej noty to 10 sierpnia 2017 roku.

➥Rozumiemy, że u źródeł tej akcji CIQ mogło być: Duża liczba zastrzeżeń otrzymywanych w ostatnich miesiącach przez CIQ ze strony „Professional extortion for fraud fighting” (Professional extortion for fraud fighting – w dosłownym tłumaczeniu – profesjonalne naciski dla walki z oszustwem), kwestionujące CIQ, za dopuszczenie importu produktów takich jak Camembert i Brie, przy produkcji których używane są kultury takie jak GeotrichumCandidum, Penicillium Candidum, nie wymienione na „Liście autoryzowanych środków fermentujących żywności”.

Fakt, że niektórzy z „Professional extortioner for fraud fighting” złożyli skargę przeciw ICC Shanghai w tym temacie do sądu.

➥Słyszeliśmy, że CIQ Shanghai powinien wkrótce wysłać list konsultacyjny do NHFPC (wcześniejszego Chińskiego Ministerstwa Zdrowia) prosząc o wyjaśnienie/interpretację na piśmie w „odnośniku” do tej listy środków fermentujących autoryzowanych w Chinach, które stwierdzi, że „Środki fermentujące tradycyjnie używane w produkcji żywności mogą być nadal używane”.

Jednakże trzeba zauważyć, że podczas różnych wymian poglądów, które CAFC miało z NHFPC na tym polu w ostatnich latach, zawsze wskazywano werbalnie na to, że „żywność tradycyjna” powinna być rozumiana jako „Chińska tradycyjna żywność”.

➥Trzeba także zauważyć, że CIQ Beijing przyjęła takie samo stanowisko jak CIQ Shanghai. Z powodu tego zakłócenia dostaliśmy informacje, że pewne ilości serów UE, które dotarły do tych portów, zostały zniszczone.

➥EDA pracuje z Komisją dla podjęcia dialogu z Chińskimi Inspekcjami w tym temacie.

www.euromilk.org/eda Źródło:Komisja, FoodDrinkEurope, różne artykuły prasowe

 

 

Wcześniej w tym roku, USA rozpoczęły konsultacje dotyczące możliwych retorsyjnych środków przeciw UE wobec tego w jaki sposób są zarządzane kwoty wołowiny wolnej od hormonów. Ostatnio były to odmowy dostępu na rynek US dla produktów takich jak sery. EDA odpowiedziało na te konsultacje.

Po stronie Komisji jest to próba rozwiązania problemów na poziomie technicznym z USTR (USTR – United States Trade Representative – Handlowa agencja rządowa US ). Z uwagi na opóźnienia w nominacji nowego Zarządu USTR, dossier uległo opóźnieniu. Jednakże publikacja listy z retorsjami jest oczekiwana w każdym momencie od teraz. Roquefort był pierwotnie na liście. Inne sery są dodane do drugiej listy. Jak tylko będzie opublikowana lista retorsyjna, UE będzie poszukiwać konsultacji z USTR.

Źródła: Komisja, Food Drink Europe, różne artykuły prasowe

 

 

Kanada – Klasa 7

• Kanadyjskie urzędy wprowadziły nową klasę cen mleka, klasę 7 zawierającą składniki mleczne takie jak koncentraty białka mleka, izolaty białka mlecznego, kazeina, proszki mleczne itp.

• Założenia tej strategii cenowej nastawionej na krajowe składniki mleczne, zaburzają konkurencję na rynku kanadyjskimi i światowym.

• Natomiast to stanowi problem subsydiowania krzyżowego, ograniczającego możliwości eksportowe UE do Kanady oraz możliwy dumping cenowy produktów kanadyjskich na rynku światowym.

• Z naszej strony, widzimy, że te środki zostały wdrożone już po zakończeniu negocjacji CETA. To zmienia relacje w handlu przetworami mlecznymi pomiędzy Kanadą a UE. W ramach CETA, Komisja odniosła sukces odnośnie TRQ (TRQ – taryfy celne i kwoty importowe) dla serów oraz wolnego dostępu dla MPCs (MPCs – koncentraty białka mlecznego), laktozy i kazeiny. Z drugiej strony Kanada otrzymała wolny dostęp do rynku dla wszystkich przetworów mlecznych. Jak widzimy po wdrożeniu CETA, konsumpcja masła w Kanadzie wzrosła; produkują więcej białka, które „wpychają” na rynek światowy i potencjalnie na rynek europejski.

• EDA, razem z innymi międzynarodowymi organizacjami z UE, Australii, Ameryki Łacińskiej, Meksyku, Nowej Zelandii i USA już dwukrotnie podzieliła się swoimi zastrzeżeniami odnośnie do tej strategii cenowej z ich przedstawicielami handlowymi.

Źródła: Komisja, Food Drink Europe, różne artykuły prasowe www.euromilk.org/eda

 

 

Kanada CETA

Kanadyjskie instytucje urzędowe otworzyły okres alokacji dla nowych TRQ dla serów i serów przemysłowych

Taryfa celna dla serów CETA

 • Ilości dostępu: 749 299 kg (podzielonych proporcjonalnie dla okresu 21 września do 31 grudnia, 2017).
 • Taryfa celna dla serów przemysłowych (Sery przemysłowe – industrial cheese – w przypadku CETA odnosi się to do importowanych serów używanych jako składniki do dalszego przerobu, nie przeznaczonych do detalu) CETA.
 • Ilości dostępu: 79 085 (podzielonych proporcjonalnie dla okresu 21 września do 31 grudnia, 2017). Ostateczny termin dla aplikacji: 8 września 2017 roku.
 • Roczny przydział TRQ dla serów w ramach CETA wydłuża się do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie. Wyjątkowo w pierwszym roku CETA, pierwszy przydział roczny dla TRQ serów CETA będzie zawarty od 21 września 2017 do 31 grudnia 2017 włącznie. Proszę zauważyć, że w pierwszym roku CETA, TRQ serów w ramach CETA zostaną otwarte dla importu od 2 października 2017.

Procent TRQ, który jest dostępny na dany rok jest rozlokowany w następujący sposób:

 • 50% TRQ jest rozdzielona pomiędzy następujące grupy producentów:
 • 30% dla grupy małych i średnich producentów serów o 20% dla puli dużych producentów
 • 50% TRQ alokowanych do dystrybutorów i sprzedaży detalicznej o 30% dla puli małych i średniej wielkości przedsiębiorstw dystrybutorów i sprzedawców detalicznych o 20% alokowana dla puli dużych dystrybutorów i sprzedawców detalicznych

Źródła: Komisja, Food Drink Europe, różne artykuły prasowe www.euromilk.org/eda

 

 

Japonia

Unia Europejska i Japonia w dniu 6 czerwca osiągnęły zasadnicze porozumienie w zakresie głównych elementów Umowy o Partnerstwie Ekonomicznym Japonia – UE.

 

W niektórych rozdziałach techniczne detale nadal potrzebują doszlifowania; w takich sprawach jak dostęp do rynku i taryfy celne. Ale to co dotąd słyszeliśmy jest następujące:

Dla serów i przetworów mlecznych osiągnięto znaczne polepszenie dostępu do rynku dla eksportu kluczowych produktów do Japonii o Porozumienie będzie prowadziło do pełnej liberalizacji taryf dla serów twardych (np. parmezan, fontina, gouda, cheddar….). Taryfy do 28,9% będą wyeliminowane (dotychczasowe taryfy na sery, np. gouda, cheddar, wynoszą 28,9%) w ciągu 15 lat. Kwoty taryfowe będą gwarantować znaczący dostęp dla innych serów jak sery świeże i topione, włączając mozzarellę, sery z niebieską pleśnią i sery miękkie, takie jak camembert, brie i feta. Kwoty taryfowe pokryją w pełni aktualny poziom eksportu UE i będą rosły w czasie, zgodnie ze wzrostem konsumpcji sera w Japonii.

Dla innych przetworów mlecznych jak serwatka, koncentrat mineralny serwatki, odżywki dla dzieci, permeat serwatki, porozumienie udziela wolnej od cła kwoty taryfowej (TRQ); dla przetworów serwatki o specyficznej zawartości białka taryfy będą redukowane o 70%.

Dla odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) na pasze, taryfy będą zredukowane o 95%. Ponadto spora kwota dla SMP, masła oraz mleka zagęszczonego da nam preferencyjny dostęp niezależnie od istniejącej kwoty w ramach WTO.

Dla laktozy, zerowe cła po 5-ciu latach (pełna liberalizacja).

 

 

Meksyk

 

Poprawa dostępu do rynku towarów, usług i inwestycji + dostarczenie modernizacji datuje się od 2000 roku.

Począwszy od czerwca 2016 roku – czwarta runda negocjacji miała miejsce w Mexico City pomiędzy 21 czerwca i 5 lipca 2017 roku.

Oczekuje się, że piąta runda negocjacji będzie miała miejsce w Brukseli pomiędzy 25 a 29 września 2017 roku przy kontynuacji prac międzysesyjnych prowadzonych w końcu lipca

 

UE jest ofensywnie zainteresowana w wieprzowinie, przetworach mlecznych i produktach przetworzonych – poszukując parytetu traktowania USA i Kanady na meksykańskim rynku.

 • SPC (SPS/ – Sanitarne i Fitosanitarne Bariery) – lepszy dostęp dla mięsa i owoców.
 • Gls (Gls – śledzenie drogi towarów) – ochrona dla produktu + wino (wyrobu spirytusowe już są chronione).
 • Meksyk chciałby, aby porozumienie było zawarte przed końcem 2017 roku i przed wyborami prezydenckimi w 2018 roku.

Źródła: Komisja, Food Drink Europe, różne artykuły prasowe, www.euromilk.org/eda

 

 

 

Mercosur

Proces:

 • 2010: podsumowanie negocjacji z 2004 roku, bez zaobserwowania istotnego postępu.
 • Listopad 2015: Rada ds. Handlu Zagranicznego na drodze rozwojowej.
 • Maj 2016 roku – wymiana poglądów odnośnie do nowych ofert wysokości taryf.
 • Październik 2016 roku – runda negocjacyjna.
 • Kolejna runda: marzec 2017.

Zakres spraw:

 • Wymagające negocjacje dla rolnictwa UE, gdyż kraje Mercosur są bardziej konkurencyjne cenowo w szerokim zakresie produktów, w szczególności w mięsie, cukrze i etanolu.
 • 18,8 mld € deficyt bez FTA (FTA – Porozumienie o Wolnym Handlu), zgodnie z danymi Komisji.
 • Ofensywne interesy Komisji UE: przetwory mleczne, produkty przetworzone, zagadnienia SPS, wskazania geograficznego miejsca pochodzenia.
 • Unia celna krajów Mercosur jest niekompletna (pewne odstępstwa od wspólnych zewnętrznych taryf celnych)
 • W kwietniu Komisja opublikowała propozycje UE dla porozumienia handlowego z Mercosur, włączając propozycje dotyczące rolnictwa (link http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155480.pdf). Brak jest informacji odnośnie Harmonogramów Dostępu Rynkowego.
 • Czwarta runda negocjacji powinna mieć miejsce w Brazylii pomiędzy 2 a 6 października 2017. W międzyczasie dwie strony kontynuują wzajemne prace „w trybie międzysesyjnym”.

Źródła: Komisja, Food Drink Europe, różne artykuły prasowe www.euromilk.org/eda

 

 

Indonezja-ASEAN

Możliwość powtórnego uruchomienia rozmów dla porozumienia o wolnym handlu EU-ASEAN.

Otwarte w 2007 roku negocjacje o wolnym handlu pomiędzy UE i krajami ASEAN (Brunei, Birma/Myanmar, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia Wietnam) zostały zerwane w 2009 roku z przyczyn politycznych.

 

Od tej pory UE zawarła oddzielne porozumienia o wolnym handlu z Singapurem (w 2012 roku) i Wietnamem (2015). W trakcie realizacji są także negocjacje nad podobnymi umowami z Malezją, Tajlandią i Filipinami (chociaż te z Malezją i Tajlandią są zatrzymane), a także toczą się rozmowy z Birmą dotyczące porozumienia o ochronie inwestycji.

  

Zgodnie z raportem opublikowanym przez Radę Biznesu UE-ASEAN, prawie dziewięć z dziesięciu (88%) firm europejskich operujących w Południowo-Wschodniej Azji uważa, że UE powinna konkludować bilateralne porozumienia o wolnym handlu z blokiem ASEAN (Brunei, Birma/Myanmar, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia Wietnam).

Źródła: Komisja, Food Drink Europe, różne artykuły prasowe, www.euromilk.org/eda

 

Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka