Sytuacja na rynku mleka i przetworów mlecznych

Prezentacja Komisji:

Skup mleka w UE-27 i dynamika zmian r/r:

 • W kwietniu 2021 r. skup mleka w UE-27 ukształtował się na poziomie +1,0% r/r (+133 tys. ton); w 18 p.cz. skup był wyższy r/r. Ilościowo największe wzrosty dotyczyły IE (+61 tys. ton; +6,1% r/r), IT (+39 tys. ton; +3,5% r/r), PL (+20 tys. ton; +1,9% r/r) oraz FR (+15 tys. ton; +0,7% r/r). W DE skup nadal jest niższy niż rok temu (-0,7%). Dane uwzględniają szacunki dla SE.
 • W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. skup mleka w UE-27 ukształtował się na poziomie -0,7% r/r, a po uwzględnieniu roku przestępnego delikatnie wzrósł (+0,1% r/r.) W 14 p.cz. skup mleka był wyższy r/r. Największe wzrosty r/r dotyczyły CY (+17,1%), IE (+9,2%), HU (+6,0%) i LV (+5,5%), a najgłębsze spadki odnotowały FI (-2,8%) and FR (-1,6%). W DE skup mleka był niższy o -1,4%.

Światowa produkcja mleka:

 • W kwietniu 2021 r., w relacji rocznej, produkcja mleka na świecie wzrosła o +1,9% (+25,7 mln ton). Znaczący wzrost produkcji dotyczył przede wszystkim NZ (+11,7% r/r).
 • Dynamika światowej produkcji mleka w kwietniu 2021 r. względem kwietnia 2020 r.:

Australia (marzec)

-2,5%

Nowa Zelandia

+11,7%

USA

+1,8%

UK

+3,1%

UE

+0,7%

 • Dynamika r/r światowej produkcji mleka w okresie styczeń-kwiecień 2021 r.:

 

Australia (do marca)

+1,6%

Nowa Zelandia

+5,4%

USA

+1,6%

UK

+1,0%

UE

-0,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skup mleka i produkcja przetworów mlecznych w UE-27 w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. i dynamika zmian r/r:

Wzrosła jedynie produkcja serów oraz mleka pitnego. Produkcja pozostałych przetworów mlecznych obniżyła się, głównie PMP, OMP i masła.

Skup mleka

Sery

OMP

Masło

PMP

 

Mleko pitne

Mleko fermentowane

-0,7%

+3,0%

-6,4%

-2,0%

-10,7%

+0,4%

-2,2%

 

 

 

 

 

Cena skupu mleka w UE-27 w kwietniu 2021 r.:

 • W dalszym ciągu cena mleka nie podąża za sezonowymi obniżkami. W kwietniu 2021 r. średnia cena skupu mleka w UE-27 ukształtowała się na poziomie 35,4 euro/100 kg. Względem marca 2021 r. wzrosła o +0,8%, a w relacji rocznej była wyższa o +6,0%. Notowana cena jest o +9,5% wyższa względem średniej 5-letniej.

Według prognoz, cena skupu mleka w maju 2021 r. wyniesie 35,6 euro/100 kg (+0,4% m/m).

 • Jedynie w 5 p.cz. - RO, SK, PT, FI i CY - cena skupu mleka w kwietniu 2021 r. była niższa niż przed rokiem.
 • 16 p.cz. przekazało powiadomienia o cenie skupu mleka ekologicznego – najniższe ceny dotyczyły LV, LT i SK, a najwyższe - IT, DE i BG. Ceny skupu mleka ekologicznego i pozostałego były na takim samym poziomie na LV i LT, podczas gdy w IT, DE, BG oraz ES ceny mleka ekologicznego są wyraźnie wyższe. Ceny mleka ekologicznego w FI i LU są poufne, niemniej w FI są również bardzo wysokie.
 • W kwietniu 2021 r. udział skupu mleka ekologicznego w skupie mleka ogółem ukształtował się na poziomie 4,4%, na podstawie otrzymanych z 20 p.cz. Największy udział dotyczył: AT (19,6%), SE (7,5%) i DK (13,4%), a najniższy PL (0,3%), PT (0,3%) oraz EE (0,6%). W 6 p.cz. udział mleka był niższy niż 1%.

Ceny podstawowych przetworów mlecznych w 22. tygodniu 2021 r. (30 maj-6 czerwiec):

 • W relacji tygodniowej delikatnie obniżyły się ceny OMP (-0,3%), PMP (-1,6%) i masła (-0,8%), niemniej sytuacja cenowa od początku roku jest bardzo dobra; jedynie cena Ementalera obniżyła się w stosunku do początku roku (-0,9%). Ceny są wyższe w relacji rocznej i powyżej średniej 5-letniej, z wyjątkiem masła, którego cena jest niższa względem średniej 5-letniej o -1,6%. Cena OMP jest wyższa o +38,1%, a serwatki o +35,5%.
 • W 22. tygodniu 2021 r. średnia cena masła ukształtowała się na poziomie 410 euro/100 kg (+29% r/r), OMP - 259 euro/100 kg (+21% r/r), PMP - 317 euro/100 kg (+18% r/r) i serwatki - 101 euro/100 kg (+35% r/r).

Handel UE-27 w kwietniu 2021vr. i w okresie styczeń-kwiecień 2021 r.:

 • W kwietniu 2021 r. UE-27 odnotowała wyższy niż przed rokiem eksport serów (+12%) oraz serwatki (+8%), niemniej niższe wyniki eksportowe w przypadku masła (-22%), OMP (-10%) oraz PMP (9%).
 • W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. UE-27 zmniejszyła w relacji rocznej eksport masła o -13% do 62,7 tys. ton i PMP o -2% do 96,1 tys. ton, natomiast zwiększyła eksport OMP o +1% do 272,4 tys. ton oraz serów o +7% do 314,8 tys. ton.
 • UE-27 zwiększyła eksport masła do Chin o +120% do 7,7 tys. ton, ale spadek eksportu do USA o -7% do 12 tys. ton. Główne kierunki eksportu masła: USA, Chiny, Arabia Saudyjska (-60% r/r; 3 tys. ton), Korea Płd. (2,6 tys. ton; +9%). W przypadku OMP, Chiny są głównym odbiorcą ze wzrostem eksportu o +18% r/r do 37,9 tys. ton, następnie Algieria ze spadkiem eksportu o -40% r/r do 31,8 tys. ton i Indonezja, gdzie eksport wzrósł znacząco, tj. o +84% r/r do 26,4 tys. ton. Bardzo dobre wyniki eksportowe dotyczyły również eksportu OMP na Filipiny, do Jemenu i Wietnamu. W przypadku serów główne kierunki eksportu to UK, Japonia i USA. Eksport serów do USA obniżył się o -5% do 36,2 tys. ton, ale wzrósł do Japonii o +9% do 38 tys. ton oraz Szwajcarii o +14% do 25,5 tys. ton. Eksport serów do Chin wzrósł aż o +119% r/r do 14,2 tys. ton, a eksport do UK wyniósł 85 tys. ton (-20%r/r; dane do marca). UE-27 zwiększyła eksport PMP do czołowych odbiorców – Omanu (+19% r/r do 19,6 tys. ton), Chin +30% r/r do 5,7 tys. ton i ZEA +18% do 3,7 tys. ton. Główne kierunki eksportu PMP: Oman, Nigeria (-2% r/r do 6,6 tys. ton), Chiny, Kuwejt oraz ZEA.

Handel UE-27 z UK w okresie styczeń-marzec 2021 r.:

 • UE zmniejszyła r/r do UK eksport masła (-52%), OMP (-62%,) serów (-20%) oraz PMP (-53%)
 • Eksport serów wyniósł 85 tys. ton, a jogurtów 64,3 tys. ton.
 • UE zaimportowała 200 tys. ton świeżych produktów z Irlandii Północnej.
 • Wartość importu Irlandii Płn. przetworów mlecznych wyniosła ponad 103 mln euro, a Belgii – drugiego z kolei importera – 29,7 mln euro.

Podsumowując Komisja poinformowała, że sytuacja na rynku mleka jest bardzo korzystna.