Biuletyn nr 5 z 23 Marca 2017

Konferencja EDA 2017 Polityka Mleczarska

Mleczarstwo Miejsca pracy, Rozwój I Inwestycje na Wspólnym Rynku

Konferencja EDA 2017 pt. Polityka Mleczarska zgromadziła w Brukseli około 200 reprezentantów europejskiego przemysłu mleczarskiego. W 60 rocznicę Traktatu Rzymskiego podpisanego 25 marca 1957, ta edycja Konferencji EDA Polityka Mleczarska włączyła w centrum debaty Europejski Jednolity Rynek i podkreślała jak i w jakim stopniu mleczarstwo współuczestniczy w kluczowych misjach Komisji UE: Miejsca Pracy, Rozwój i Inwestycje.

Przewodniczący EDA Michel Nalet otworzył Konferencję mówiąc: – Z okazji 60 lat od Traktatu Rzymskiego włóżmy w centrum debaty zagadnienie Jednolitego Rynku.

Ta pierwsza sesja ukazała perspektywę wysokiego szczebla odnośnie do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj w kontekście Jednolitego Rynku oraz złożoność różnych rodzajów łańcucha dostaw żywności, a także sposoby usprawniania jego funkcjonowania w Europie, dla uzyskania korzyści dla obywateli oraz sektora żywności.

 

Raport International Dairy Magazine (IDM)

Druk IDM – wyłączna wersja ich raportu na temat Konferencji EDA „Mleczarstwo –

Miejsca Pracy, Rozwój i Inwestycje na Wspólnym Rynku” jest dostępna na naszej stronie internetowej

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR _and_EDA_in_the_media_/IDM_-_EDA_Dairy_Policy_Conference_2017.pdf

Wim Kloosterboer (Przewodniczący Komitetu EDA Handel&Ekonomia, FrieslandCampina) był moderatorem pierwszej sesji: „Pozwólmy uwolnić potencjał

Jednolitego Rynku”.

Gilles Morel (Przewodniczący Mars Chocolate Europe & Eurasia, Przewodniczący FoodDrinkEurope) przypomniał jak „jednolity rynek pomógł nam stać się przetwórczym sektorem nr 1”.

 

Druga sesja była nakierowana na wpływ różnych narodowych implementacji CAP i przyszłe dalsze renacjonalizacje CAP, które wpływają na konkurencyjność przemysłu mleczarskiego w ramach Jednolitego Rynku.

W dyskusji podnoszono przyszłość Jednolitego Rynku, w czasie gdy Brexit jest rozważany jako wielkie wyzwanie.

Kasper Thormod Nielsen (Arla Foods): „Farmerzy z 7 różnych krajów UE, zakłady w 8 Krajach Członkowskich UE – Arla jest wbudowana w Jednolity Rynek, jesteśmy JEDNYM łańcuchem dostaw”.

Członek PE Dan Dalton (ECR, UK): „Bariery pozataryfowe są głównym wyzwaniem

Jednolitego Rynku, wspierane przez odczucia antyunijne”.