Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 11 maja 2017

Uroczystość miała miejsce w budynku Schumana w sercu Europy i była jeszcze raz wielką okazją dla EDA do świętowania 60 rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego i pokazania niedoścignionych Europejskich rodzajów serów oraz ich jakości.

 

 

 

Obserwuj na twitterze https://twitter.com/EDA_Dairy/status/860857168123265024

 

Misja wysokiego szczebla Komisarza EU Phil Hogana do Kanady

Na początku maja wiceprzewodniczący EDA Attilio Zanetti i dyrektor Polskiej Izby Mleka, Agnieszka Maliszewska, towarzyszyli Komisarzowi Philowi Hoganowi w jego misji wysokiego szczebla w Kanadzie. Podczas przygotowań do tej misji wydaliśmy we współpracy z jego gabinetem oraz służbami Komisji nasz nowy materiał informacyjny Dairy Trade Focus on Canada

(http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_Canada_April_2017.pdf)

– Ta misja wysokiego szczebla do Kanady była bardzo owocnym doświadczeniem i została perfekcyjnie wykorzystana dla wymiany poglądów z naszymi kanadyjskimi przyjaciółmi w zakresie niektórych zagadnień technicznych odnośnie do porozumienia CETA oraz dla promocji naszych wysokiej jakości europejskich serów w Kanadzie. Osobiste zaangażowanie Komisarza Hogana i jego zespołu stanowi realną wartość dla Europy i europejskiego rolnictwa – skonstatował wiceprzewodniczący Attilio Zanetti.

Delegacja pod kierownictwem Komisarza UE Phila Hogana uczestniczyła także w oficjalnym otwarciu wystawy SIAL w Toronto aby zaprezentować zdrowe i wysokiej jakości europejskie produkty. W celu pozyskania więcej informacji, proszę zapoznać się z wywiadem prasowym Polskiej Izby Mleka.

(http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/High_Level_Missi on_to_Canada.pdf)

Fot.: Wiceprzewodniczący EDA Attilio Zanetti (w dolnym lewym rogu) podczas misji wysokiego szczebla Komisarza UE Phila Hogana do Kanady © Zdjęcie z twittera @PhilHoganEU

 

Doroczna Konferencja Amerykańskiego Instytutu Produktów Mleczarskich (ADPI)

Doroczna konferencja ADPI odbyła się w Chicago w końcu kwietnia i zgromadziła ponad 1000 delegatów z USA oraz wszystkich innych kontynentów. Różnorodny i wartościowy program zawierał „Przegląd Rynku Mleka 2017 i poza” (włączając roczne „zmienne pogodowe”, które wywierają znaczący wpływ na produkcję mleka i koszty), specyficzny „przegląd dotyczący laktozy”, krótki przegląd norm ADPI oraz inne prezentacje dot. rynku składników mlecznych, trendów transformacji i spraw legislacyjnych. Został także zorganizowany „Panel Liderów Mleczarstwa” dla przedyskutowania „Wyzwań i możliwości stojących przed przemysłem mleczarskim”, podczas gdy inny panel nakierowany był na „Zrównoważony rozwój w mleczarstwie: Czego nasi klienci oczekują od nas?”

Konferencja wyraźnie pokazała, że mleczarstwo jest sferą globalną, a przemysł na całym świecie stoi przed pewnymi wyzwaniami i możliwościami. Jest to dodatkowy bodziec do wspólnej pracy dla EWPA (European Whey Processors Association) and ADPI nad takimi zagadnieniami jak normy, promocja, komunikacja i badania naukowe.

 

Brexit: spotkania wysokiego szczebla w Dublinie

Nasz członek Zarządu EDA z Irlandii Conor Mulvihill w ramach organizacji Food Drink Ireland spotkał się w końcu kwietnia z Irlandzkim premierem Endą Kenny, aby przedyskutować wewnętrzne powiązania pomiędzy irlandzkim a brytyjskim mleczarstwem i przemysłem spożywczym, jak również znaczenie porozumienia dot. powszechnego wolnego handlu pomiędzy EU27 i UK. Dzień potem irlandzka premier Enda Kenny przeprowadziła ważną dyskusję z irlandzkim ministrem rolnictwa Michaelem Creedem, irlandzkim ministrem przemysłu Mary Mitchell O’Connor, wiceprzewodniczącym parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness oraz z członkami Zarządu FoodDrinkEurope.

 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton: – To spotkanie wysokiego szczebla w prestiżowym miejscu Farmleigh House, oficjalnym rządowym miejscu dla gości, podkreśliło pełne zaangażowanie irlandzkich autorytetów najwyższego szczebla dla żywności i przemysłu mleczarskiego. Zwłaszcza wystąpienie członka PE Mairead McGuinness było prawdziwie inspirujące. Irlandzki sektor mleczarski jest wielkim adwokatem europejskiej laktosfery, a irlandzkie autorytety umieszczają mleczarstwo i żywność w miejscu im należnym: na szczycie agendy.

 

 

EDA wytypowała członka Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt

Komisja UE podążyła za prośbą zarówno Rady UE jak i Europejskiego Parlamentu o ustanowienie poprawionego dialogu dotyczącego najważniejszych zagadnień dot.

dobrostanu zwierząt. Nowo utworzona „Platforma UE dot. Dobrostanu Zwierząt” będzie prowadzona pod przewodnictwem Xavier Prats Monné, Dyrektora Generalnego DG SANTE. Spotkanie otwierające jest przewidziane na 6 czerwca w Brukseli, a sekretarz generalny EDA Alexander Anton został wytypowany na członka tej platformy.

– Ta platforma odnosi się do wymiany wiedzy naukowej, dobrych praktyk i inicjatyw dot. dobrostanu zwierząt. Sektor mleczarski, producenci mleka oraz ich zakłady przetwórcze są liderami w tej dziedzinie w odniesieniu do produkcji zwierzęcej. Przemysł przetwórstwa mleka odgrywa prominentną rolę w odniesieniu do doradzania rolnikom w sprawach dobrostanu zwierząt. Nasz sekretarz generalny EDA wnosi swój głęboki profesjonalny wkład i doświadczenie z poprzedniej pracy w wiodącej firmie zajmującej się zdrowiem zwierząt i może liczyć na wsparcie naszych członków, którzy mieli swój wkład w przewodniki dot. dobrostanu zwierząt – pogratulował przewodniczący EDA Michel Nalet.

 

ASSIFONTE dokument dot. serów topionych

Nasz partner, organizacja ASSIFONTE, opublikował na swoich stronach internetowych dokument dotyczący serów topionych:

(http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/ASSIFONTE/Publications/ASSIFONTE_Information_on_Processed_cheese_-_May_2017.pdf).

ASSIFONTE jest głosem europejskiego przemysłu serów topionych, a dokument naświetla i promuje jakość tych funkcjonalnych i wszechstronnych przetworów mlecznych, które są istotne w rodzinnych i profesjonalnych kuchniach. Sery topione łączą liczne korzyści: długi okres przydatności do spożycia, walory smakowe i w obróbce kuchennej, a także dla różnorakich innych celów. To sprawia, że sery topione są dobrze znanymi i docenianymi przetworami mleczarskimi w całej Unii Europejskiej i poza nią.

 

Harmonogram wydarzeń maj

  • Pon. 15: Od strat do energii w ramach Circular Economy, EESC publiczne przesłuchanieBrussels (BE);
  • Wt. 16: Arla Innovation Center Grand Opening with HRH the Crown Princess Mary Aarhus (DK);
  • Wt. 16 – Śr. 17: Euroforum Dairy Poland Dąbrowa Górnicza (PL);
  • Niedz. 21 – Wt. 23: Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa i rybołówstwa Malta (MT);
  • Pon. 29: Dialog z Komisarzem UE ds. Handlu Cecilią Malmström dot. Polityki Handlowej EU Brussels (BE);
  • Wt. 30 – Śr. 31: 1st EFSA Forum Udzialowców Parma (IT);