Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 10 lipca 2017 # 11

Doroczna Konwencja EDA 2017

Doroczna Konwencja EDA 2017 będzie miała miejsce w Sztokholmie (Szwecja) od 28 do 30 września 2017, pod hasłem ‘Mleczarstwo Europejskie: Biznes globalny & Lokalne

Korzenie’, z potwierdzonym udziałem kluczowego mówcy Komisarz UE ds. Handlu

Cecilią Malmström

Zarejestruj się na stronie:

https://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=9926&CLEAR= yes&REGLINEID=47374&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1

 

EU-Japonia podpisują polityczną umowę

W ostatni czwartek, UE i Japonia podpisały polityczną umowę w sprawie porozumienia partnerstwa ekonomicznego (Porozumienie o Wolnym Handlu) oraz strategiczne polityczne porozumienie o partnerstwie, oba dokumenty pokazujące ich zaangażowanie w kierunku wolnego handlu. My witamy z zadowoleniem to ogłoszenie, które było możliwe dzięki ciężkiej pracy Komisarza UE Phila Hogana i Komisarz UE Cecylii Malmström, dobrze dopracowujących techniczne detale w ubiegłym tygodniu w Japonii. Patrz nasze prasowe doniesienia na stronie: http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t he_media_/EDA_Press_Release_EU-Japan_FTA_170706.pdf

Wiceprzewodniczący EDA Attilio Zanetti stwierdził, że: możliwości rynkowe dla wysokiej jakości europejskich serów i przetworów mleczarskich w Japonii są więcej niż znaczące. Istnieje tu wielki potencjał przy aktualnej średniej rocznej konsumpcji sera powyżej dwóch kilogramów na osobę i wzrastającej wiedzy i apetycie na światowej klasy sery europejskie jak Grana padano. Jesteśmy wdzięczni za duże zaangażowanie Komisarza UE Phila Hogana i Komisarz UE Cecylii Malmström za otwarcie nowych możliwości dla nas i Japonii oraz poza.

Tekst porozumienia będzie udostępniony tutaj: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684

 

 

Dzień Handlu EDA w ostatnia środę: Lise Andreasen Hoyer Przewodnicząca Grupy Roboczej EDA ds. Handlu – Danish Dairy Board i John Clarke (DG Rolnictwo – dyrektor, Dyrektoriat ds. Międzynarodowych.)

 

Brexit i ramy przyszłej współpracy mleczarstwa EU-UK

Wymiana poglądów EDA z Grupą Roboczą 50 Komisji UE ds. Brexitu.

Zarząd EDA miał możliwość wymiany poglądów z członkiem grupy głównego negocjatora ds. Brexitu Machaela Barniersa i do zaprezentowania projektu EDA ‘Ramy przyszłej współpracy mleczarstwa UE-UK ‘. Przewodniczący EDA Michel Nalet podsumował: Już po raz trzeci spotkaliśmy się z grupą Komisji UE ds. Brexitu i naprawdę czujemy, że nasze mleczarskie obawy są odpowiednio umiejscowione w agendzie. Dotyczy to przede wszystkim kontynuacji biznesu jak również specyficznej sytuacji Irlandii, nad którą bardzo ściśle pracuje nasz irlandzki członek IDIA i nasz członek UK z Dairy UK. Aktualnie naszą ambicją jest opracowanie projektu propozycji EDA dla ‘Ram przyszłej współpracy mleczarstwa UE-UK’, w pełni respektującej nasze poglądy odnośnie podejścia „jednego mleczarstwa’. Poza innymi aspektami, przemysł mleczarski UK i laktosfera UE27 są częścią zintegrowanego łańcucha.

30 lat chronionych nazw mleczarskich….

– …przekłada się na 30 lat ochrony konsumenta i na najwyższe standardy jakościowe – stwierdził secretarz generalny EDA Alexander Anton. Od 2 lipca 1987 r. nazwy mleczarskie jak ‘mleko’,

‘masło’, czy ‘serwatka’ są chronione w Unii Europejskiej. Jest to istotna część ochrony europejskiego konsumenta w Unii Europejskiej, co zostało podkreślone w ostatnim orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE (patrz relacje prasowe EDA -

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t he_media_/EDA_Press_Release_30_years_of_dairy_terms__protection_170704.pdf ).

Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji patrz także artykuł EDA ‘Dlaczego napój sojowy nie może być nazwany mlekiem’, opublikowany w IDM (➤ link http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t he_media_/IDM_-_Why_a_soy_drink_cannot_be_called_milk_-_July_2017.pdf .

 

 

Alexander Anton w wywiadzie TV dotyczącym mleczarstwa, w zeszłym tygodniu

Komisja EU prezentuje wyniki swoich konsultacji CAP i warsztatów

Podczas konferencji w ubiegły piątek, która cieszyła się dużą frekwencją, Komisarz UE Phil Hogan, jego pracownicy i zewnętrzna grupa konsultingowa Ecorys, zaprezentowali rezultaty konsultacji dot. uproszczenia i modernizacji CAP. Z pośród 332 916 odpowiedzi, wiele się powtarzało lub pochodziło z publicznych kampanii. Ecorys oszacował, że ilość unikalnych odpowiedzi wyniosła 58 520. Ta konferencja dała możliwość Komisji Europejskiej lepszego poznania stanowisk udziałowców, które będą stanowić ich wkład w podsumowanie i materiały komunikacyjne, które mają być opublikowane pod koniec tego roku. Pełne prezentacje i procedowanie można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-yoursay_en. My podzieliliśmy się naszym stanowiskiem (materiał prasowy EDA http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t he_media_/EDA_Press_Release_EU-Japan_FTA_170706.pdf), pozytywnie odbierając otwartość Komisji i zaangażowanie Komisarza UE Phila Hogana dla pozyskania szerokiej dyskusji nad przyszłością CAP.

 

EDA Dairy Focus dotyczący Estonii

 

EDA_Dairy @EDA_Dairy Jul 6

Oficjalna prezentacja #Dairy Focus on #Estonia bit.ly/2umtig3 z udziałem przewodniczącego i sekretarza generalnego EDA @EU2017EE

 

Estoński sektor mleka w liczbach rysunki od lewej: farmy mleczne, populacja Estonii ilość krów mlecznych, średnie stado krów mlecznych roczna produkcja mleka w tonach średni wydatek roczny od krowy, ilość zakładów przetwórczych mleka eksport mleczarski, 1/3 całkowitego eksportu żywności, samowystarczalność w mleko główne produkty, mleko spożywcze, sery, napoje na bazie mleka ukwaszonego, serwatka

Sprawdź nasz EDA Dairy Focus na temat Estońskiej Prezydencji na naszej stronie internetowej!

 

Grupa Robocza ds. Zwierząt publikuje swoją drugą Białą Księgę

Grupa Robocza ds. Zwierząt, która promuje zrównoważony konkurencyjny sektor hodowli zwierząt gospodarskich w Europie, opublikowała swoją drugą Białą Księgę (link: http://www.animaltaskforce.eu/Portals/0/2nd%20White%20Paper/ATF-

2nd%20whitepaper_final.pdf). Dokument dostarcza aktualnego przeglądu na następnym stopniu w rozwoju naukowym, opracowanego dla Programu Prac, wraz z kluczowymi obszarami i priorytetowymi tematami, stawiającymi sektor hodowli na pozycji kluczowego gracza w zrównoważonej europejskiej bio-ekonomii.

Wasz ulubiony Produkt Mleczny?

To nie jest łatwe. Duży klinek kruchego sera Wensleydale z Północnego Yorkshire – „kraju zielonych pól” z kuflem piwa Thomaston’s Bitter warzonego w sąsiedniej dolinie.

John CLARKE Komisja UE, DG Rolnictwo – Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych.