Komunikat prasowy z 7 lipca 2017

Wraz z dzisiejszą Konferencją Komisji „CAP: Wypowiedz się”, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka wita z zadowoleniem otwartość Komisji i zaangażowanie komisarza Phila Hogana dla szerokiej dyskusji nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej (CAP).

Jako że kontynuowane są dyskusje w Komisji, Parlamencie i Radzie Europejskiej nad pakietem Omnibus, EDA wita z zadowoleniem różne inicjatywy, które mają na celu uproszczenie CAP oraz obszerną debatę o przyszłości tej polityki.

– Publiczne konsultacje nad uproszczeniem i modernizacją CAP prowadzone przez Komisję UE były istotne dla tego procesu i dla zebrania nowych idei, które będą upraszczały CAP – mówi Alexander Anton, sekretarz generalny EDA. – Ta konferencja jest następnym krokiem w kierunku uproszczenia CAP, który będzie wspierał strategię Komisji dotyczącą miejsc pracy i innowacji, zwłaszcza w sektorze rolnym Europy.

CAP jest istotnym elementem sektora rolnego o olbrzymim znaczeniu dla sektora mleczarskiego. Niedługo po tym, jak ostania reforma została wdrożona, już są wezwania do całkowitej przebudowy CAP. Wprowadzanie nowych mechanizmów zasługuje na głęboką dyskusję.

– My zawsze byliśmy silnymi adwokatami stabilności polityki i jej spójności, co jest celem tego transparentnego procesu uruchomionego przez Komisję – dodaje Alexander Anton. – Nasze rekomendacje dla przyszłej CAP są przeznaczone dla adresowania potrzeb wszystkich trzech filarów: ekonomicznego, socjalnego i środowiskowego. Poszukujemy ewolucji aktualnej CAP, która stanowiłaby poprawę dostarczającą klarowności, przewidywalności i stabilności.

Ponadto, oprócz starania się o zapewnienie, że sektor mleczarski UE może utrzymać i poprawić swoją konkurencyjność oraz realizować możliwości dla wzrostu, rekomendacje EDA adresują także potrzeby dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz ogólne cele Komisji UE: miejsca pracy, wzrost i konkurencyjność.

– Jedynie dobrze sfinansowana CAP może osiągnąć te cele – podsumowuje Alexander Anton. – Dyskusje dotyczące wieloletniej ramy finansowej będą kluczowa częścią tych dyskusji o CAP.

Informacje bazowe:

pdf