Komunikat prasowy z 6 lipca 2017

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (EDA) składa gratulacje negocjatorom wobec pracy dokonanej od początku negocjacji w 2013 roku. EDA dostrzega wysiłki Komisji UE we wspieraniu naszego dynamicznego sektora. Konkluzje z tej bilateralnej umowy będą korzystne dla obu ekonomii.

– Konkluzje z FTA UE-Japonia są dobrym sygnałem dla Europy, dla Japonii i dla światowego handlu – mówi sekretarz generalny EDA Alexander Anton. – Zwłaszcza odkąd wdrożenie Partnerstwa Trans-Pacyficznego zostało jak na razie zatrzymane, jest to dobry moment do zawarcia FTA EU-Japonia.

Podpisanie tego politycznego porozumienia jest jasnym stwierdzeniem ilustrującym strategię Komisji w kierunku strategii szerszego handlu oraz jej woli zaangażowania się w negocjacje handlowe z krajami trzecimi. Sektor mleczarstwa jest jednym z sektorów europejskiej ekonomii, w którym w ostatnich miesiącach i latach przeprowadzone zostały najgłębsze reformy strukturalne oraz reformy polityki. Osiągnął on olbrzymi postęp w warunkach globalnej konkurencyjności wobec większości naszych konkurentów na całym świecie, dzięki całościowej strategii handlowej Komisji EU dla otwierania większej liczby rynków dla przetworów mlecznych.

– Teraz sprawy tkwią, jak zwykle, w szczegółach – dodaje Alexander Anton. – Ponieważ pełne szczegóły porozumienia będą opublikowane, a techniczne szczegóły podane, zobaczymy czy warunki FTA pozwolą na realny dostęp do rynku mleczarstwu UE. Właściwe wdrożenie porozumienia będzie kluczowe.

Alexander Anton stwierdził, że: – Zaangażowanie w ostatnim tygodniu obojga, zarówno komisarz Cecilii Malmström, jak i komisarza Phila Hogana w finalizacji szczegółów dla tego politycznego porozumienia jest wysoko doceniane przez sektor mleczarski UE. Witamy z zadowoleniem nowe możliwości, jakie to FTA UE-Japonia da naszemu przemysłowi.