Komunikat prasowy z 4 lipca 2017

W świetle specyficznej jakości mleka, Rada Wspólnot Europejskich wdrożyła 2 czerwca 1987 roku specyficzną ochronę nazw mleczarskich w rozporządzeniu (EEC) nr 1898/87 dot. ochrony oznaczeń używanych w marketingu mleka i przetworów mlecznych (Pełen tekst: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31987R1898&from=EN).

To rozporządzenie najpierw ustanowiło jasną „unijną” definicję „mleka”, jak również warunki uczciwej konkurencji pomiędzy mlekiem a produktami konkurencyjnymi w odniesieniu do przeznaczenia, nazewnictwa i reklamy. Rozporządzenie posłużyło także do promowania mleka i przetworów mlecznych w UE. Dzisiaj ochrona nazw mleczarskich pozostaje w najwyższym stopniu ważna, jako że przetwory mleczne stają wobec nieuczciwej konkurencji ze strony produktów na bazie roślinnej, używających nazw zarezerwowanych prawnie dla mleczarstwa, jak również wizerunków odnoszących się do mleczarstwa, próbujących podczas marketingu produktów na bazie roślinnej różne „kreatywne” sposoby obejścia legalnie objętych nazw mleczarskich.

W dniu 14 czerwca 2017 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sposób klarowny powtórnie orzekł, że produkty czysto na bazie roślinnej nigdy nie mogą, ani jako pojedynczy produkt, ani w kombinacji, używać takich nazw jak „mleko”, „śmietana”, „masło”, „ser”, czy „jogurt” , które są zastrzeżone przez prawo UE dla produktów zwierzęcych.

Mleko i sobowtóry na bazie roślinnej są dwoma różnymi produktami, różnego pochodzenia, o różnych składach i wartościach odżywczych. Z uwagi na to, że konsument powinien mieć możliwość rozróżnienia pomiędzy przetworami mlecznymi a alternatywnymi produktami na bazie roślinnej, ochrona ta jest więcej niż kiedykolwiek potrzebna.

Ostatnio opublikowana mapa drogowa (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en) Komisji odnośnie oceny marketingu stanowi doskonałą możliwość wzmocnienia tej ochrony.

Alexander Anton, sekretarz generalny EDA skomentował to orzeczenie: – Unikalna i naturalna mieszanina mikro i makroskładników odżywczych mleka i przetworów mlecznych nie może być zrównywana przez jakiekolwiek produkty na bazie roślinnej. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Stanu chroni europejskich konsumentów: nazwy takie jak „mleko”, „masło”, „serwatka”, „ser” czy „jogurt” nie mogą być używane przez roślinne produkty-zamienniki. Nawet w odniesieniu do różnic w opakowaniu, produkty na bazie roślinnej nie mogą niewłaściwie używać naszych nazw dla marketingu swoich produktów.

My, jako Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa (EDA) i wszyscy nasi członkowie pozytywnie witamy to klarowne orzeczenie Trybunału i jesteśmy zadowoleni mogąc obchodzić 30-tą rocznicę ważnej części ochrony konsumentów oraz polityki jakościowej Unii Europejskiej.

• patrz także ostatni artykuł opublikowany w International Dairy Magazine : LINK http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/IDM_-_Why_a_soy_drink_cannot_be_called_milk_-_July_2017.pdf

• patrz także nasze EDA oświadczenie „Co to jest mleko – lub historia Chronionych Nazw Mleczarskich”: LINK http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/IDM_-_Why_a_soy_drink_cannot_be_called_milk_-_July_2017.pdf.