Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 7 września 2017 # 13

 

 

 

 

 

Doroczna Konwencja EDA 2017 28-30 września 2017, Sztokholm, Szwecja

http://www.eda2017.eu/

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka, ASSIFONTE i LRF Dairy Sweden, zapraszają do wzięcia udziału w Dorocznej Konwencji EDA/ASSIFONTE 2017, odbywającej się w Sztokholmie (Szwecja), pod tytułem „Europejskie Mleczarstwo: Lokalne Korzenie & Globalny Biznes”. Europejska Platforma Mleczarska, główne wydarzenie Dorocznej Konwencji, będzie możliwością zagłębienia się w dyskusję wysokiego szczebla na temat naszego przemysłu mleczarskiego, w piątek 29 września. Jesteśmy wdzięczni, że Komisarz UE ds. Handlu, Cecilia Malmström, przyjęła nasze zaproszenie do wygłoszenia kluczowego wystąpienia i do dyskusji z liderami europejskiego mleczarstwa nad przyszłymi perspektywami europejskiego mleczarstwa na poziomie światowym.

Program : http://www.eda2017.eu/agenda.html

Rejestracja:https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTI

D=9926&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=47374&EDIT=off&REGLINEP

AGENO=1

Prezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=a3kVHDC-F9o

 

BREXIT: EDA – Dairy UK wspólne wewnętrzne warsztaty

Wczoraj EDA zorganizowała swoje pierwsze warsztaty na temat Brexitu, w celu przedyskutowania wspólnego stanowiska EDA – Dairy UK dotyczącego „Przyszłości Ram Współpracy Mleczarskiej UE-UK Dairy”. Członkowie zgadzają się, że mleczarski sektor UK jest wewnętrznie powiązaną częścią łańcucha mleczarskiego UE. Dla sektora mleczarskiego i wszystkich podmiotów z nim powiązanych żywotnym zagadnieniem jest umożliwienie kontynuacji pracy na bazie wolnego dostępu do rynku dla mleka i produktów mlecznych z obu stron UK i UE. Dyskusje będą kontynuowane podczas wewnętrznych spotkań na Dorocznej Konwencji EDA w Sztokholmie oraz podczas drugich warsztatów, które zostaną zorganizowane w nadchodzących miesiącach.

 

COMAGRI (Komentarz KSM: COMAGRI – Komitet Rolny Parlamentu Europejskiego) dyskutuje mandat negocjacyjny dla FTAs (Komentarz KSM: FTAs – Porozumienia o Wolnym Handlu) UE-Nowa Zelandia oraz UE-Australia

Na swoim pierwszym spotkaniu po letnich wakacjach, COMAGRI dyskutował swoje wstępne opinie dotyczące mandatu negocjacyjnego dla FTAs UE-Nowa Zelandia i UE-Australia, napisane odpowiednio przez Jima Nicholsona (UK, ECR) oraz Erica Andrieu (FR, S&D).

Główne przesłanie tych opinii jest takie, że Komisja powinna „zabezpieczyć poziom działania, traktując jako wrażliwe te produkty, dla których bezpośrednia konkurencja wywarłaby na producentów rolnych UE nadmierne i niezrównoważone naciski, na przykład poprzez wprowadzenie okresów przejściowych lub odpowiednie kwoty, albo poprzez nie zawieranie żadnych uzgodnień w najbardziej czułych sektorach”.

EDA przed spotkaniem przekazało MEPs (Komentarz KSM: MEPs – członkowie Parlamentu Europejskiego), aktualny biuletyn EDA Dairy Trade Focus dotyczący Nowej Zelandii, stwierdzający, że przemysł mleczarski UE poszukuje poziomu działania z naszymi głównymi konkurentami i wnosi, aby instytucje UE nakierowane były na negocjacje handlowe z krajami, które mają realny rynkowy potencjał (dostępu), jak Chiny i inne rynki w Południowo-Wschodniej Azji. MEPs z COMAGRI musieli do dnia 1 września dostarczyć swoje poprawki do projektu opinii – patrz nasz Dairy Trade Focus on New Zealand

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_ Focus_New_Zealand_Sept_2017.pdf

 

Funkcjonowanie łańcucha dostaw: konsultacje DG AGRI

Podążając za rekomendacjami Grupy Roboczej Rynki Rolne (raport z listopada 2016), DG AGRI (Komentarz KSM: DG AGRI – Dyrekcja Generalna Rolnictwo) skupiła się na funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Latem opublikowała swój projekt „rozpoczęcie szacowania wpływu” otwarty dla komentarzy przez ponad 4 tygodnie. EDA wykorzystała możliwość podzielenia się swoimi poglądami odnośnie do transparentności rynku, nierzetelnych praktyk handlowych i współpracy z producentami – opinie EDA znajdują się tutaj:

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6733_en

Ponadto, DG AGRI obecnie rozpoczęło otwarte konsultacje na temat „poprawy łańcucha dostaw żywności”, w ramach których EDA rozszerzy swoje opinie i argumenty, które wcześniej przedstawiła odnośnie do rozpoczęcia szacowania wpływu – konsultacje DG AGRI są otwarte do 17 listopada https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_en

Komitet ENVI (Komentarz KSM: ENVI – Komitet Parlamentu Europejskiego: Środowisko, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności) poparł nowe zasady dotyczące żywności odchudzającej (całkowite zastąpienie diety)

Produkty całkowitego zastąpienia diety dla kontroli masy ciała (TDR) są używane jako żywność odchudzająca dla osób dorosłych otyłych i z nadwagą oraz do zastąpienia całej diety w kontekście diet restrykcyjnych energetycznie. Na początku czerwca Komisja Europejska zaprezentowała dla analizy przez Parlament Europejski, delegowane rozporządzenie dotyczące TDR, sugerując wyższą minimalną zawartość białka 75 g/dziennie.

Podążając za Propozycjami Rezolucji zebranymi przez parlamentarzystki PE Julie Girling (UK, ECR) oraz Annie Schriejer-Pierik (NL, EPP), Komitet ENVI przeprowadził debatę i głosowanie czy odrzucić nowe zasady zaproponowane dla TDR.

Przed głosowaniem ENVI, pani Sabine Jülicher (Dyrektor ds. żywności i bezpieczeństwa pasz, innowacji w DG SANTE) wytłumaczyła, że nowe wymagania składu żywieniowego dla TDR odzwierciedlają ostatnie dowody naukowe zgodnie z zaleceniami EFSA. Stwierdziła ona, że w celu zaadresowania producentom TDR pewnych technologicznych wątpliwości, Komisja konsultowała się ze Wspólnym Centrum Naukowym (JCR), doradzając, że spełnienie kryteriów zalecanych przez EFSA jest technologicznie możliwe, w pewnych ramach czasowych. Rozporządzenie Komisji daje możliwość 5-letniego okresu przejściowego dla przemysłu w celu dostosowania swoich produktów TDR do nowo proponowanych zasad. Pani Julicher wspomniała także, że dodatkowe koszty, szacowane jako umiarkowane, nie są powiązane z kosztami białka lecz z kosztami produkcji, marketingu i dystrybucji.

Komitet ENVI odrzucił Propozycję Rezolucji, dając jasne wsparcie dla nowych zasad dotyczących TDR. Nowe rozporządzenie (EU) 2017/1522 zostało opublikowane wczoraj w Dzienniku Urzędowym UE. EDA i EWPA popierała nowe zasady TDR i z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania w ENVI.

 

Główne studia pokazują, że niskotłuszczowe diety są złe dla zdrowia

Ostatnie badania na 135 tys. dorosłych w 18 krajach na pięciu kontynentach, opublikowane przez The Lancet pokazały, że ludzie stosujący niskotłuszczowe diety żyją dużo krócej niż ci, którzy korzystają ze zróżnicowanych diet z udziałem kwasów nasyconych zawartych w żywności takiej jak masło, ser czy mięso. Badania pokazały, że przewodniki żywieniowe nakierowane były przez dekady na redukcję tłuszczu ogółem do 30% dziennego kalorycznego spożycia, a kwasów nasyconych poniżej 10% dziennego kalorycznego spożycia. To bazuje na koncepcji, że obniżenie spożycia tłuszczów nasyconych redukuje ryzyko chorób układu krążenia, nie biorąc pod uwagę jak nasycony tłuszcz jest zastąpiony w diecie.

Praca naukowa, zaprezentowana na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie w końcu sierpnia, podkreśliła, że niskie spożycie tłuszczu nasyconego zwiększyło szanse na wczesną śmierć o 13%, podczas gdy konsumpcja wysokich poziomów wszystkich tłuszczów obniża ryzyko wczesnych zgonów aż o 23%. Studia podsumowały, że wysoki poziom konsumpcji węglowodanów był związany z wyższym stopniem ryzyka śmiertelności, podczas gdy tłuszcz całkowity i indywidualne typy tłuszczu były skorelowane z niższą śmiertelnością. Utrzymanie prawidłowej równowagi pomiędzy tłuszczami i węglowodanami było „złotym środkiem”, który był najlepszy dla zdrowia – co oznacza, że zgodnie z ostatnimi badaniami naukowymi około 35% kalorii powinno pochodzić z tłuszczów.

Linki:

Dehghan M., Mente A., Zhang X., et al., Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. The Lancet, 29 August 2017, DOI.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

EDA_Dairy @EDA_Dairy https://twitter.com/EDA_Dairy

5 Września https://twitter.com/hashtag/Dairy?src=hash

Zobacz nasze ostatnie#Dairy #Nutrition Factsheets ➤ http://eda.euromilk.org/ factsheets/nutrition.html #health, high-quality #protein, Q&A on #lactose intolerence...

http://eda.euromilk.org/fact-sheets/nutrition.html

 

Irlandzkie Stowarzyszenie Przemysłu Mleczarskiego (IDIA) będzie zmieniać swoją tożsamość i posługiwać się nazwą Dairy Industry Ireland

 

 

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczarski?

„Mój ulubiony produkt mleczarski to ser cheddar Dubliner lub Wexford na kawałku chleba. Jedna z prostych przyjemności życia!”

 

 

Conor Mulvihill Dyrektor, Dairy Industry Ireland

 

Nadchodzące wydarzenia mleczarskie

Wrzesień

Październik