Liderzy Jakości Żywności

To pozarządowy program, promujący przedsiębiorstwa, które w swojej działalności kładą nacisk na markę i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Stanowi on wspólny projekt redakcji kwartalnika "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", Klastra SGGW Innowacji w Agrobiznesie oraz środowisk propagujących wysoką jakość i sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem żywności.

 

Program Liderzy jakości Żywności to możliwość przystąpienia do elitarnego klubu najnowocześniejszych firm, pracujących zgodnie z regułami międzynarodowych systemów jakości.

Dzięki programowi obecni i potencjalni klienci otrzymają informację, że współpraca z Państwem oznacza gwarancję najwyższej jakości.

Program Liderzy Jakości Żywności jest niezależny, otwarty, bezpłatny, wiarygodny, obiektywny

Niezależny

Liderzy Jakości Żywności to program pozarządowy, niekorzystający z funduszy publicznych.

Edukacyjny

Adresowany zarówno do konsumentów, jak i producentów żywności. Konsumenci kupujący produkty spożywcze ze znakiem "Liderzy Jakości Żywności" będą mieć gwarancję najwyższej jakości produktu. Producenci, którzy spełnią wysokie wymagania, skorzystają z szeroko zakrojonej akcji promocyjnej w kraju i za granicą.

Wiarygodny

Firmy, które uzyskały godło Lidera Jakości Żywności, są nominowane przez organizacje branżowe potwierdzające, że nie odstąpiły od deklarowanych standardów jakościowych.

Otwarty

Program obejmuje wszystkie grupy produktów żywnościowych niezależnie od kraju pochodzenia.

Bezpłatny

Program Liderzy Jakości Żywności jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, non profit.

Obiektywny

Nad obiektywizmem czuwa Kapituła Godła złożona z wybitnych naukowców, specjalistów w dziedzinie międzynarodowego prawa i systemów jakościowych.

Opinie:

Eric Poudelet, Dyrektor ds Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej (DG SANCO)

Program Liderzy Jakości Żywności inicjatywa bardzo cenna. O bezpieczeństwo żywności dbać należy nieustannie. A polega to między innymi na wskazywaniu i popieraniu wysiłków i osiągnięć podmiotów, które na tym polu wyróżniają się szczególną dbałością.

dr HERMANN B.W.M. KOETER, Dyrektor ds Naukowych Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

„Miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszej edycji programu Liderzy Jakości Żywności. Jestem pełen uznania dla tego typu inicjatyw, promujących najwyższą jakość i standardy bezpieczeństwa żywności”

 

Program...

Zgłoszenie...

Pakiety sponsorskie...