Certyfikat „Wolne od GMO”

WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI to autorski program certyfikacji Europejskiego Centrum Jakości potwierdzający, że dany produkt jest wolny od GMO.

Program WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI potwierdza brak GMO w wytwarzanych produktach na podstawie przeprowadzonej weryfikacji przez jednostkę ECJIP. Po zakończeniu procedur wydawany jest odpowiedni certyfikat pozwalający na oznaczanie produktów jako wolnych od GMO. Producent musi mieć wdrożony system jakości, który gwarantuje brak składników zmodyfikowanych genetycznie w wytwarzanych produktach. Obecnie przepisy prawne zezwalają na zamieszczanie deklaracji na wszystkich opakowaniach zatwierdzonych produktów, w działaniach marketingowych i na stronach internetowych, że dany produkt jest wolny od GMO.

Wymagania specjalnego oznakowania nie mają zastosowania do środków spożywczych zawierających materiał genetycznie zmodyfikowany w ilości nie większej niż 0,9% składników żywności, pod warunkiem, że te ilości GMO są przypadkowe lub nieuniknione technologicznie. Jest to tzw. próg tolerancji zawartości GMO w produkcie. Właściwe oznakowanie umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru.

Nasz program opiera się na przepisach UE dotyczących żywności niemodyfikowanej genetycznie, w tym na dyrektywie 2001/18/WE oraz rozporządzeniach 1829/2003 i 1830/2003, i może zostać zastosowany do wszystkich procesów w łańcuchu dostaw:

 • dostawy nasion,
 • uprawy,
 • obrót handlowy,
 • przetwarzanie,
 • przechowywanie,
 • transport,
 • pobieranie i analiza próbek.

Proces certyfikacji obejmuje cały łańcuch produkcji.

Wynik weryfikacji jest pozytywny jedynie w przypadku, gdy na żadnym z etapów produkcji i przetwarzania nie były używane składniki genetycznie modyfikowane i finalny produkt jest od nich wolny. Po uzyskaniu Certyfikatu organizacje będą poddawane corocznym audytom weryfikacyjnym w celu potwierdzenia zachowania zgodności. Certyfikacja w programie WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI nie zastępuje przepisów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie.

Korzyści dla twojej organizacji

 • Program WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI to obiektywny dowód, że produkowana przez Twoją Organizację żywność jest w 100% wolna od składników genetycznie modyfikowanych.
 • Umieszczony na produkcie znak WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI pozwoli klientom świadomie podejmować decyzje zakupowe, wybrać wiarygodny, sprawdzony produkt.
 • Firmy z certyfikatem WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI postrzegane są jako odpowiedzialne społecznie i godne zaufania – zarówno przez klientów, jak i kontrahentów oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
 • Program certyfikacji WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów, systemów jakości i połączyć go z nimi.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie WOLNE OD GMO – CERTYFIKAT JAKOŚCI

Pliki Do pobrania: Regulamin Wolne od GMO i Wniosek Wolne od GMO znajdują się na stronie

http://centrumjakosci.pl/certyfikat-wolne-od-gmo.html